Handel

Ämnesområdet täcker statistiken över utrikes- och inrikeshandeln. I utrikeshandels- statistiken beskrivs handeln med varor och tjänster mellan Finland och övriga Europeiska unionens medlemsstater och mellan Finland och tredje länder, dvs. intern- och externhandel. Av inrikeshandeln ingår bl.a. statistik över parti- och detaljhandel. Värde-, volym- och prisindex beskrivs också i statistiken.

Statistik

Enhetsvärde- och volymindex för utrikeshandeln med varor
Statistiken beskriver pris- och mängdutvecklingen i utrikeshandeln och förändringar som sker i dessa.
Handel med högteknologi
Statistiken beskriver utrikeshandeln med högteknologi varor mellan Finland och övriga länder.
Omsättning inom handeln
Omsättningsindexet för handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning.
Redovisning av detaljhandeln
Redovisningen av detaljhandeln genomförs under vissa bestämda år som en enkät riktad till företag.
Redovisning av handeln efter region
Redovisningen av handeln efter region beskriver antalet lokala enheter (affärer) inom detaljhandeln och deras omsättning samt försäljningsytorna inom detaljhandeln i olika områden i Finland.
Redovisning av partihandeln
Redovisningen av partihandeln görs bestämda år i form av en enkät riktad till företag.
Utrikeshandel med tjänster
Statistiken beskriver företagens export och import av tjänster enligt servicetyp och destinationsland.
Utrikeshandel med varor
Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandel mellan Finland och andra EU-medlemsstater och Finland och tredje länder eller intern- och externhandeln.
Återkommande enkät om bilhandeln
En utredning av bilhandeln produceras med fasta intervaller som en enkät riktad till företagen.

Se också statistik som tangerar ämnesområdet


Ändringar i statistiken

Alla ändringar >>>

Senaste offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

Alla offentliggöranden >>>


Kommande offentliggöranden

(bara Statistikcentralens statistik)

 • Omsättning inom handeln 2015, februari (på finska, på svenska, på engelska)
  14.4.2015
 • Omsättning inom handeln 2015, mars (snabbestimat) (på finska, på svenska, på engelska)
  27.4.2015
 • Redovisning av partihandeln 2013 (på finska, på svenska)
  29.4.2015
 • Omsättning inom handeln 2015, mars (på finska, på svenska, på engelska)
  12.5.2015
 • Utrikeshandel med tjänster 2014 (förhandsuppgifter) (på finska, på svenska, på engelska)
  27.5.2015
 • Omsättning inom handeln 2015, april (snabbestimat) (på finska, på svenska, på engelska)
  28.5.2015
 • Omsättning inom handeln 2015, april (på finska, på svenska, på engelska)
  15.6.2015
 • Omsättning inom handeln 2015, maj (snabbestimat) (på finska, på svenska, på engelska)
  26.6.2015
 • Omsättning inom handeln 2015, maj (på finska, på svenska, på engelska)
  15.7.2015
 • Omsättning inom handeln 2015, juni (snabbestimat) (på finska, på svenska, på engelska)
  24.7.2015
 • Omsättning inom handeln 2015, juni (på finska, på svenska, på engelska)
  14.8.2015
 • Omsättning inom handeln 2015, juli (snabbestimat) (på finska, på svenska, på engelska)
  26.8.2015
 • Omsättning inom handeln 2015, juli (på finska, på svenska, på engelska)
  15.9.2015
 • Omsättning inom handeln 2015, augusti (snabbestimat) (på finska, på svenska, på engelska)
  24.9.2015
 • Omsättning inom handeln 2015, augusti (på finska, på svenska, på engelska)
  13.10.2015
 • Omsättning inom handeln 2015, september (snabbestimat) (på finska, på svenska, på engelska)
  26.10.2015
 • Omsättning inom handeln 2015, september (på finska, på svenska, på engelska)
  12.11.2015
 • Utrikeshandel med tjänster 2014 (på finska, på svenska, på engelska)
  25.11.2015
 • Omsättning inom handeln 2015, oktober (snabbestimat) (på finska, på svenska, på engelska)
  26.11.2015
 • Omsättning inom handeln 2015, oktober (på finska, på svenska, på engelska)
  15.12.2015
 • Omsättning inom handeln 2015, november (snabbestimat) (på finska, på svenska, på engelska)
  23.12.2015

Statistikkalendarium >>>


Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden >>>

Dela