Finlands officiella statistik

Omsättning inom handeln

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen och försäljningsvolymen inom handeln ökade i augusti
14.10.2020
Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln med 0,7 procent i augusti jämfört med augusti 2019. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, steg med 2,4 procent under samma period. Omsättningen och försäljningsvolymen ökade i augusti inom handelns alla näringsgrenar med undantag av omsättningen inom partihandeln. Inom partihandeln förklaras en gynnsammare utveckling av försäljningsvolymen än omsättningen av att priserna sjönk särskilt i fråga om raffinerade petroleumprodukter.

Nästa offentliggörande:
26.10.2020

Beskrivning: Omsättningsindexet för handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om handeln ett volymindex för försäljningen inom handeln, där prisernas inverkan har eliminerats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bilhandel, detaljhandel, fordon, företag, handel, parti- och detaljhandel, index, konjunkturväxlingar, motorfordon, näringsgrenar, omsättning, partihandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari
13.2.2020
I samband med statistikpublikationen i februari 2020 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/index_sv.html