Finlands officiella statistik

Omsättning inom handeln

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom handeln ökade i juli med 1,1 procent
12.9.2019
Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln med 1,1 procent i juli jämfört med juli 2018. Utvecklingen av omsättningen var positiv inom alla näringsgrenar inom handeln. När inverkan av prisförändringar har eliminerats ökade den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen inom hela handeln med 0,9 procent i juli. Försäljningsvolymen visade en svagare utveckling än omsättningen inom partihandeln och dagligvaruhandeln, vilket förklaras av att priserna steg.

Nästa offentliggörande:
26.9.2019

Beskrivning: Omsättningsindexet för handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om handeln ett volymindex för försäljningen inom handeln, där prisernas inverkan har eliminerats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bilhandel, detaljhandel, fordon, företag, handel, parti- och detaljhandel, index, konjunkturväxlingar, motorfordon, näringsgrenar, omsättning, partihandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex minskar tack vare införande av tidsseriemodellering
14.2.2019
Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex för industrin, byggverksamhet och tjänster minskar med en månad räknat från uppgifterna för januari 2019.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/index_sv.html