Finlands officiella statistik

Omsättning inom handeln

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen och försäljningsvolymen inom handeln minskade i maj
15.7.2020
Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln med 5,0 procent i maj jämfört med maj 2019. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade med 1,8 procent under samma period. Utvecklingen av både omsättningen och försäljningsvolymen stimulerades i maj av återhämtningen av detaljhandeln. Inom partihandeln och bilhandeln visade omsättningen och försäljningsvolymen fortsättningsvis en nedgång i maj. Den exceptionella situationen till följd av coronaviruset inverkade på utvecklingen av handelns näringsgrenar.

Nästa offentliggörande:
23.7.2020

Beskrivning: Omsättningsindexet för handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om handeln ett volymindex för försäljningen inom handeln, där prisernas inverkan har eliminerats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bilhandel, detaljhandel, fordon, företag, handel, parti- och detaljhandel, index, konjunkturväxlingar, motorfordon, näringsgrenar, omsättning, partihandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari
13.2.2020
I samband med statistikpublikationen i februari 2020 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/index_sv.html