Finlands officiella statistik

Utrikeshandel med varor och tjänster

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utrikeshandeln med tjänster fortsatte öka under tredje kvartalet 2018
14.12.2018
Exporten av tjänster ökade med 5 procent under tredje kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Importen av tjänster ökade med 8 procent. Övriga affärstjänster både såldes och köptes mer än under tredje kvartalet år 2017, något som till största del förklarar ökningen av både exporten och importen av tjänster. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över utrikeshandel med varor och tjänster, som är en del av betalningsbalansen

Nästa offentliggörande:
15.3.2019

Beskrivning: Statistiken över utrikeshandel med varor och tjänster beskriver export och import av varor och tjänster med en grov produkt- och regionindelning. Statistiken beskriver utrikeshandeln som en helhet och utgör en länk mellan varuhandeln enligt IMTS-manualen (International Merchandise Trade Statistics) publiceras av Tullen och BPM-manualen (Balance of Payments Manual) publiceras av Statistikcentralen. Utrikeshandel med varor och tjänster ingår i bytesbalansen, vilket innebär att statistiken utgör en del av Finlands betalningsbalans. Statistikuppgifterna används också vid produktion av uppgifter om sektorn utlandet i nationalräkenskaperna. Uppgifterna levereras till Europeiska gemenskapernas statistikbyrå Eurostat, Europeiska centralbanken (ECB), Internationella valutafonden (IMF) och OECD.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: export, företag, import, nationalräkenskaper, tjänster, utrikeshandel, varor.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Varuimporten statistikförs i fortsättningen efter ursprungsland
15.3.2018
Tidigare har varuimporten statistikförts efter avsändningsland, men i fortsättningen statistikförs den efter ursprungsland.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikeshandel med varor och tjänster [e-publikation].
ISSN=2343-4236. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tpulk/index_sv.html