Finlands officiella statistik

Brott och tvångsmedel

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet brott mot liv och hälsa som kommit till kännedom minskade med 8,7 procent under januari - mars 2018.
14.6.2018
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under första kvartalet år 2018 kännedom om totalt 179 700 brott och förseelser, vilket är 38 800 fall (17,8 procent) färre än år 2017. Antalet strafflagsbrott som kom till kännedom uppgick till 95 400, dvs. 2,9 procent färre. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 7 700, vilket är 8,7 procent färre än under januari - mars året innan. Antalet anmälda våldtäkter var 6,7 procent färre och antalet anmälda sexuella trakasserier 19,4 procent fler än året innan.

Nästa offentliggörande:
18.9.2018

Beskrivning: Statistiken över brott och tvångsmedel beskriver främst den regionala fördelningen av brottsligheten samt tvångsmedel som används av polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet. Statistiken omfattar uppgifter om typen och kvantiteten av de brott som uppdagats. Dessutom kartläggs antalet brott som polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet undersökt och klarat upp samt de fall där anmälan har konstaterats vara ogrundad. När det gäller de uppklarade brotten innehåller statistiken också uppgifter om misstänkta personer samt deras ålder, medborgarskap och vissa socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Statistiken omfattar också uppgifter om våld i nära relationer liksom om den kommunala parkeringsövervakningen. Dessutom redovisas vissa uppgifter som myndigheterna utför, såsom undersökningar av självmord, hjortdjurskrockar, orsaker till eldsvådor o.d.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: anhållande, brott, familjevåld, förmögenhetsbrott, häktning, medborgarskap, offer, parkeringsövervakning, polisen, rusmedel, trafikbrott, trafikfylleri, tullförbrytelser, tvångsmedel, utlänningar, våld, våldsbrott.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistik över brottslighet som kommit till polisens kännedom och tvångsmedelsstatistik bildar statistik över brott och tvångsmedel
31.3.2015
Statistiken över brottslighet som kommit till polisens kännedom och tvångsmedelsstatistiken har sammanslagits till den nya statistikgrenen om brott och tvångsmedel.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brott och tvångsmedel [e-publikation].
ISSN=2342-916X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rpk/index_sv.html