Finlands officiella statistik

Skuldsaneringar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
År 2017 minskade antalet slutbehandlade skuldsaneringsärenden med 7,9 procent från året innan
6.6.2018
Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlades 4 812 skuldsaneringsärenden i tingsrätterna år 2017. Detta är 413 (7,9 procent) färre än året innan. Av de behandlade ärendena var 4 098 skuldsaneringsansökningar, 484 ändringar av betalningsprogram, 198 fastställanden av tilläggsprestationer och 27 förfall av slutbehandlade skuldsaneringar.

Nästa offentliggörande:
12.7.2018

Beskrivning: Statistikcentralen publicerar statistik över privatpersoners skuldsaneringsärenden som lämnats in till tingsrätterna och som slutbehandlats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalningsstörningar, skulder, skuldsanering.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Mer omfattande uppgifter än tidigare om privatpersoners skuldsaneringar
30.4.2012
I statistiken över skuldsaneringar kommer det att fr.o.m. 30.4.2012 finnas mer omfattande uppgifter än tidigare om antalet skuldsaneringsansökningar och antalet personer som ansökt om skuldsanering samt om den socioekonomiska bakgrunden hos dessa personer.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skuldsaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-5811. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velj/index_sv.html

Dela