Finlands officiella statistik

Statistik över regional företagsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bruttovärdet av produktionen på arbetsställena ökade år 2016 - Sme-företagen stod för hälften av ökningen
21.12.2017
Korrigerad 9.2.2017. Den korrigerade siffran är markerad med rött.

Nästa offentliggörande:
20.12.2018

Beskrivning: Statistiken över regional företagsverksamhet innehåller uppgifter om arbetsställen hos företag i Finland fördelade på näringsgren och område. Statisti-ken täcker arbetsställen hos alla aktiva företag. Den preliminära statistiken som utkommer under hösten har ett mindre omfattande innehåll och den koncentrerar sig på näringsgrenar inom industrin, dvs. Tol B Utvinning av mineral, Tol C Tillverkning, Tol D Försörjning av el, gas, värme och kyla, Tol E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsställe, personal, näringsgrenar, bruttovärde, förädlingsvärde, industri, handel, byggverksamhet, servicenäringar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över regional företagsverksamhet år 2014 publiceras med ett snävare innehåll än vanligt
18.12.2015
Uppgifter om arbetsställenas brutto- och förädlingsvärde publiceras inte denna gång.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2342-625X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/alyr/index_sv.html