Finlands officiella statistik

Internationell prisjämförelse

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2017
20.6.2018
Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år 2017. Prisnivån på Island översteg EU-genomsnittet med 66 procent. Av de europeiska länderna hade Makedonien och Bulgarien den lägsta prisnivån och där var priserna under hälften av EU-genomsnittet. Av EU-medlemsländerna var det dyrast i Danmark och förmånligast i Bulgarien. Av euroländerna var Luxemburg, Irland och Finland de dyraste, medan Litauen var det förmånligaste. Uppgifterna baserar sig på europeiska statistikbyrån Eurostats prisjämförelseprogram ECP (European Comparison Programme). Statistikcentralen har sammanställt Finlands prismaterial för jämförelsen.

Nästa offentliggörande:
20.6.2019

Beskrivning: Syftet med den internationella prisjämförelsen är att skapa köpkraftspariteter. Köpkraftspariteten är en valutakurs som ger priset på en korg med varor i två olika länder så att priset är exakt detsamma omräknat till en gemensam valuta. Med köpkraftspariteten mäter man pengarnas värde inom samhällsekonomin utgående från hur mycket varor och tjänster man kan köpa för valutan. På så sätt får man en klarare bild av samhällsekonomins produktion per capita än om man bara ändrar värdet för bruttonationalprodukten eller bruttonationalinkomsten (i allmänhet) till euro eller US-dollar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, internationell jämförelse, konsumentpriser, köpkraftsparitet, priser, prisjämförelse, prisnivåindex.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell prisjämförelse [e-publikation].
ISSN=1799-8387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvhv/index_sv.html