Finlands officiella statistik

Konsumentbarometern

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Stabil penningsituation bland konsumenterna och ingen oro för arbetslöshet
28.5.2018
Konsumenternas förtroendeindikator var i maj 24,8 medan den i april var 23,2 och i mars 24,7. I maj i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 24,1. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,5. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 2 - 18 maj 1 114 personer bosatta i Finland.

Nästa offentliggörande:
27.6.2018

Beskrivning: Konsumenternas planer och förväntningar med anknytning till ekonomiska frågor.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtroendeindikatorer, hushåll, konsumenter, konsumtion, penninghantering, sparande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainsamlingsmetoden för konsumentbarometern byts ut och antalet frågor minskar år 2019
2.2.2018
Konsumentbarometerns uppgifter har hittills samlats in genom telefonintervjuer.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern [e-publikation].
ISSN=1799-2176. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html

Dela