Finlands officiella statistik

Konsumentbarometern

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Stabil penningsituation bland konsumenterna och förtroende för sysselsättningen - konsumtionsplanerna ändå dämpade
27.12.2018
Korrigering 27.12.2018. Tabellbilaga 1 har blivit helt korrigerad.

Nästa offentliggörande:
28.1.2019

Beskrivning: Konsumenternas planer och förväntningar med anknytning till ekonomiska frågor.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtroendeindikatorer, hushåll, konsumenter, konsumtion, penninghantering, sparande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainsamlingsmetoden för konsumentbarometern byts ut och antalet frågor minskar år 2019
2.2.2018
Konsumentbarometerns uppgifter har hittills samlats in genom telefonintervjuer.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern [e-publikation].
ISSN=1799-2176. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html