Finlands officiella statistik

Konsumentbarometern

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
I oktober inga tecken på att konsumenternas starka förtroende sviktar
27.10.2017
Förtroendet för ekonomin har varit mycket starkt i snart ett års tid. Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 23,1, då den i september var 23,7 och i augusti 23,5. I oktober i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 15,8. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,2. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2 - 19 oktober 1 184 personer bosatta i Finland.

Nästa offentliggörande:
27.11.2017

Beskrivning: Konsumenternas planer och förväntningar med anknytning till ekonomiska frågor.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtroendeindikatorer, hushåll, konsumenter, konsumtion, penninghantering, sparande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Fr.o.m. statistikåret 2011 publicerar Statistikcentralen inte längre Konsumentbarometern efter landskap i sin nuvarande form
20.1.2011
Landskapsvisa kvartalsuppgifter om de centrala nettotalen för åren 1995-2010 finns tillgängliga i databastabellen under punkten Tabeller på förstasidan till Konsumentbarometern landskapvis.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern [e-publikation].
ISSN=1799-2176. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.11.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/index_sv.html

Dela