Finlands officiella statistik

Konsumentprisindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inflationen i oktober 0,7 procent
14.11.2019
Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i oktober 0,7 procent. I september var inflationen 0,9 procent. Att inflationen sjönk från september till oktober berodde bl.a. på att priserna på el steg mindre.

Nästa offentliggörande:
13.12.2019

Beskrivning: Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen för varor och tjänster som köps av hushållen i Finland. Konsumentprisindexet används som en allmän inflationsmätare.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: harmoniserat konsumentprisindex, index, inflation, internationell jämförelse, koefficient för penningvärde, konsumentpriser, konsumentprisindex, levnadskostnader, levnadskostnadsindex, priser, prisindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Beräkning av medelpriset på lätt bränolja
11.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/index_sv.html