Finlands officiella statistik

Konsumentprisindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inflationen i maj 1,2 procent
14.6.2019
Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i maj1,2 procent. Att inflationen sjönk berodde bl.a. på att priset på grönsaker gick ned.

Nästa offentliggörande:
15.7.2019

Beskrivning: Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen för varor och tjänster som köps av hushållen i Finland. Konsumentprisindexet används som en allmän inflationsmätare.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: harmoniserat konsumentprisindex, index, inflation, internationell jämförelse, koefficient för penningvärde, konsumentpriser, konsumentprisindex, levnadskostnader, levnadskostnadsindex, priser, prisindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Beräkning av medelpriset på lätt bränolja
11.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/index_sv.html