Beskrivning

Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen av de varor och tjänster som finländska hushåll köper i Finland. Konsumentprisindexet beräknas med en metod enligt vilken priserna på olika varor vägs samman med deras andel av konsumtionen. Konsumentprisindexet beräknas enligt Laspeyres' prisindexformel, varvid konsumtionsandelarna som används som vikter gäller för bastidpunkten. Konsumentprisindexet används som en allmän inflationsmätare. Konsumentprisindexen som revideras med vissa års intervall lämpar sig för granskning på kort sikt. Levnadkostnadsindex 1951:10 =100 är en lång tidsserie som beräknats på basis av det senaste konsumentprisindexet (för närvarande är konsumentprisindexet 2005=100). Det utvecklas därför på samma sätt som konsumentprisindexet. Många hyror, för både bostads- och affärslägenheter samt för arrenden, är i allmänhet bundna till levnadskostnadsindex. Levnadskostnadsindexet är det mest praktiska ur användarens synvinkel, eftersom indexrevideringarna inte bryter serien och indextalet för levnadskostnadsindexet publiceras varje månad samtidigt som konsumentprisindexet. Europeiska unionens medlemsstater producerar utöver det nationella indexet ett harmoniserat konsumentprisindex (Harmonised Index of Consumer Prices). På basis av dem räknar EU:s statistikbyrå Eurostat genom vägning ut index på EU- och EMU-nivå (European Index of Consumer Prices och Monetary Union Index of Consumer Prices). På det harmoniserade konsumentprisindexet tillämpas EU:s rättsakter. Det huvudsakliga ändamålet med det harmoniserade konsumentprisindexet är att kunna jämföra inflationen i de olika EU-länderna. Europeiska centralbanken använder ett harmoniserat konsumentprisindex som inflationsmätare i sin penningpolitik. Finlands harmoniserade konsumentprisindex baserar sig på samma vikt- och prisuppgifter som det nationella konsumentprisindexet. Det harmoniserade konsumentprisindexet utvecklas på ett annat sätt än det nationella, eftersom dess varusortiment är mindre. Det harmoniserade konsumentprisindexets konsumtionsbegrepp omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor eller avgifter av skattenatur. Dess täckning är något under 90 procent av det nationella indexet. Därutöver produceras ett harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter, ett s.k. konstantskatteindex. Den inflationen som konsumentprisindexet mäter består huvudsakligen av produkter och tjänster prissatta både av den privata och den offentliga sektorn samt av indirekta skatter som mervärdesskatten och olika varuskatter. Värdet på den privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet beskriver är nu 61 mrd euro. Detta belopp består till cirka 25 procent av olika indirekta skatter. Konstantskatteindexet baserar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att prisuppgifterna och viktstrukturen är desamma. Konstantskatteindexet räknäs med en metod, där man håller skatterna konstanta i förhållande till indexets bastidpunk. Om inga skatteändringarna har skett, utvecklas båda indexen i samma takt. Vid en skatteändring tas dess prisinverkan bort från konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på priserna erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och utvecklingen av konstantskatteindexet.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/khi/meta_sv.html.

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistik > Priser och kostnader > Konsumentprisindex > Beskrivning

Statistik

Priser och kostnader

Konsumentprisindex

Länk till rss-flöde

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter