Finlands officiella statistik

Hushållens konsumtion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Hälften av hushållen har mindre än två kilometer till hälsostationen
19.4.2018
Hälften av hushållen i Fastlandsfinland har mindre än två kilometer till hälsostationen från sin bostad när man mäter längs gator och vägar. I genomsnitt är avståndet mellan hemmet och hälsostationen 3,8 kilometer. Hälften av hushållen har ett apotek på högst en och en halv kilometer från sitt hem. I genomsnitt är avståndet till apoteket 3,4 kilometer. Uppgifterna baserar sig på materialet i Statistikcentralens konsumtionsundersökning för år 2016.

Nästa offentliggörande:
2.10.2018

Beskrivning: Statistikcentralens konsumtionsundersökning producerar uppgifter om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om skillnader i konsumtionen efter befolkningsgrupp. Undersökningen utreder också hushållens boendeförhållanden, trafikmedel och inkomster. Dessutom producerar undersökningen uppgifter om de fördelar som erhålls genom användningen av samhälleliga tjänster och de mängder livsmedel som hushållen köper hem.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, hushåll, inkomster, konsumtion, konsumtionsundersökning, konsumtionsutgifter, levnadsförhållanden, levnadskostnader, penninghantering, socioekonomisk ställning, utgifter, varaktiga konsumtionsvaror, varaktiga varor, välfärdstjänster.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databastabellerna i statistiken över hushållens konsumtion har uppdaterats
28.2.2014
Året 2012 har lagts till databastabellerna i statistiken över hushållens konsumtion 28.2.2014.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktutk/index_sv.html