Finlands officiella statistik

Hushållens konsumtion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Konsumtionsutgifterna bland personer över 64 år ökar
28.12.2017
Enligt preliminära uppgifter i Statistikcentralens konsumtionsundersökning ökade konsumtionsutgifterna mest bland 64-åringar och äldre från år 2012 till år 2016, dvs. med nästan 14 procent. Personer i pensionsåldern spenderade mer pengar än tidigare i synnerhet på hotell- och restaurangtjänster, trafik och datakommunikation. Deras konsumtionsutgifter var dock fortfarande mindre än bland alla andra grupper, med undantag av ensamförsörjarhushåll, vars konsumtion minskade jämfört med fyra år tidigare och var år 2016 ungefär på samma nivå som för pensionärerna.

Nästa offentliggörande:
13.3.2018

Beskrivning: Statistikcentralens konsumtionsundersökning producerar uppgifter om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om skillnader i konsumtionen efter befolkningsgrupp. Undersökningen utreder också hushållens boendeförhållanden, trafikmedel och inkomster. Dessutom producerar undersökningen uppgifter om de fördelar som erhålls genom användningen av samhälleliga tjänster och de mängder livsmedel som hushållen köper hem.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, hushåll, inkomster, konsumtion, konsumtionsundersökning, konsumtionsutgifter, levnadsförhållanden, levnadskostnader, penninghantering, socioekonomisk ställning, utgifter, varaktiga konsumtionsvaror, varaktiga varor, välfärdstjänster.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databastabellerna i statistiken över hushållens konsumtion har uppdaterats
28.2.2014
Året 2012 har lagts till databastabellerna i statistiken över hushållens konsumtion 28.2.2014.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens konsumtion [e-publikation].
ISSN=2323-301X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktutk/index_sv.html

Dela