Finlands officiella statistik

Riksdagsval

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Av de invalda i riksdagsvalet 2019 är 41,5 procent nya ledamöter
29.4.2019
Av de invalda ledamöterna i riksdagsvalet år 2019 var 47,0 procent kvinnor, vilket är 5,0 procentenheter fler än andelen kandidater i valet. Andelen kvinnor av de invalda var större än i något annat riksdagsval före det. Mer detaljerade uppgifter om kandidaterna och de invalda i riksdagsvalet finns i översikten: Bakgrundsanalys av kandidaterna och de invalda i riksdagsvalet 2019.

Nästa offentliggörande:
24.5.2019

Beskrivning: Riksdagsval förrättas vart fjärde år. Statistikcentralen producerar den officiella statistiken över riksdagsvalen. Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Riksdagsval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valre-sultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: kandidater, partier, riksdagsledamöter, riksdagsval, röstning, rösträtt, val, valdeltagande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Tabeller i papperspublikationerna ersätts med databastabeller
27.3.2012
Statistikcentralen har slutat producera valpublikationer i pappersform.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/index_sv.html