Finlands officiella statistik

Riksdagsval

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Centern i Finland segrade i riksdagsvalet 2015
30.4.2015
Korrigerad 30.4.2015 kl. 10:45. Figur 2. i offentliggörandet har korrigerats.

Nästa offentliggörande:
5.4.2019

Beskrivning: Riksdagsval förrättas vart fjärde år. Statistikcentralen producerar den officiella statistiken över riksdagsvalen. Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Riksdagsval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valre-sultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: kandidater, partier, riksdagsledamöter, riksdagsval, röstning, rösträtt, val, valdeltagande.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Tabeller i papperspublikationerna ersätts med databastabeller
27.3.2012
Statistikcentralen har slutat producera valpublikationer i pappersform.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/index_sv.html