Finlands officiella statistik

Bostäder och boendeförhållanden

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Ensamboendet allt vanligare bland män år 2016
22.5.2017
Antalet ensamboende uppgick i slutet av år 2016 till sammanlagt 1,1 miljoner, av vilka 46 procent var män. Antalet ensamboende män har fördubblats under drygt tjugo år. År 2016 var männen i majoritet i åldersgruppen 25 - 54 år som bor ensamma. Största delen av männen i denna åldersgrupp är ogifta. Sjutton procent av dem är frånskilda. Enligt Statistikcentralen uppgick antalet ensamboende män i åldern 25 - 54 år till sammanlagt 256 000 i slutet av år 2016 och antalet ensamboende kvinnor i samma ålder till 158 000.

Nästa offentliggörande:
11.10.2017

Beskrivning: Statistiken över bostäder och bostadsförhållanden är en årsstatistik och den beskriver det befintliga bostadsbeståndet, antalet bostäder och bostadshushållens boendeförhållanden årets sista dag. I bostadsbeståndet ingår både permanenta bostäder samt bostäder och lägenheter utan fasta boende. Statistikcentralen får bostadsuppgifter i huvudsak ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem dit kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter meddelar uppgifter om de byggnader och bostäder som kräver bygglov. Ett bostadshushåll omfattar alla personer som är permanent bosatta i en och samma bostad. Bostäderna beskrivs bl.a. efter upplåtelseform, hustyp, antalet rum och utrustning och bostadsförhållandena efter bostadshushållets sammansättning, livsskede och medlemmarnas ålder. Statistiken kan sammanställas med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde. Statistiken över bostäder och boendeförhållanden är ett totalmaterial.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, boendenivå, boenderymlighet, boendetäthet, bostadsbestånd, bostadshushåll, bostadsrättsbostäder, bostäder, hyresbostäder, levnadsförhållanden, lägenheter, ägarbostäder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över Bostäder och boendeförhållanden
26.5.2009
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/index_sv.html

Dela