Finlands officiella statistik

Bostäder och boendeförhållanden

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Allt fler fritt finansierade hyresbostäder 2015
13.10.2016
Enligt Statistikcentralen färdigställdes totalt 27 000 nya bostäder år 2015, av vilka 37 procent var hyresbostäder. Av de färdigställda bostäderna var omkring 8 000 fritt finansierade hyresbostäder, vilket är nästan fyra gånger fler än hyresbostäderna med statens räntestöd. Bland de byggnader som färdigställts under detta decennium finns de i genomsnitt två gånger fler frittfinansierade hyresbostäder än räntestödsbostäder. Av dessa frittfinansierade hyresbostäder finns 33 procent inom huvudstadsregionen och av hyresbostäderna med räntestöd 43 procent.

Nästa offentliggörande:
22.5.2017

Beskrivning: Statistiken över bostäder och bostadsförhållanden är en årsstatistik och den beskriver det befintliga bostadsbeståndet, antalet bostäder och bostadshushållens boendeförhållanden årets sista dag. I bostadsbeståndet ingår både permanenta bostäder samt bostäder och lägenheter utan fasta boende. Statistikcentralen får bostadsuppgifter i huvudsak ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem dit kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter meddelar uppgifter om de byggnader och bostäder som kräver bygglov. Ett bostadshushåll omfattar alla personer som är permanent bosatta i en och samma bostad. Bostäderna beskrivs bl.a. efter upplåtelseform, hustyp, antalet rum och utrustning och bostadsförhållandena efter bostadshushållets sammansättning, livsskede och medlemmarnas ålder. Statistiken kan sammanställas med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde. Statistiken över bostäder och boendeförhållanden är ett totalmaterial.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, boendenivå, boenderymlighet, boendetäthet, bostadsbestånd, bostadshushåll, bostadsrättsbostäder, bostäder, hyresbostäder, levnadsförhållanden, lägenheter, ägarbostäder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över Bostäder och boendeförhållanden
26.5.2009
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/index_sv.html

Dela