Finlands officiella statistik

Aktiebostadspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Aktiebostadspriserna steg i april
29.5.2018
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,9 procent från mars till april. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,3 procent och i övriga Finland med 0,6 procent. Jämfört med motsvarande period året innan var priserna nästan oförändrade i hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,2 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 3,2 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
28.6.2018

Beskrivning: Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, bostadsprisindex, bostäder, index, lägenheter, priser, prisindex, ägarbostäder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över aktiebostadspriser har förnyats 
2.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/index_sv.html

Dela