Finlands officiella statistik

Aktiebostadspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på gamla aktiebostäder steg i Åbo under sista kvartalet 2018
31.1.2019
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder under fjärde kvartalet 2018 med 0,3 procent i huvudstadsregionen jämfört med föregående kvartal. I övriga delar av landet sjönk priserna med 0,4 procent.

Nästa offentliggörande:
28.2.2019

Beskrivning: Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, bostadsprisindex, bostäder, index, lägenheter, priser, prisindex, ägarbostäder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Realprisindexet för statistiken över aktiebostadspriserna har korrigerats för början av år 2018
8.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/index_sv.html