Finlands officiella statistik

Aktiebostadspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Aktiebostadspriserna steg under andra kvartalet
28.7.2015
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter under andra kvartalet 2015 steg priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,8 procent från föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,3 procent och i övriga Finland med 1,2 procent. Jämfört med motsvarande period år 2014 sjönk priserna i hela landet med 0,9 procent. Inom huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,8 procent och i övriga Finland med 0,9 procent.

Nästa offentliggörande:
28.8.2015

Beskrivning: Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, bostadsprisindex, bostäder, index, lägenheter, priser, prisindex, ägarbostäder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Kvartalsuppgifterna i statistiken över aktiebostadspriser får en tydligare presentation
30.10.2014
Offentliggörandets struktur har ändrats så att man vid publiceringen av kvartalsuppgifterna i statistiken över aktiebostadspriser presenterar kvartalsuppgifterna före månadsuppgifterna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.8.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/index_sv.html

Dela