Finlands officiella statistik

Aktiebostadspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Aktiebostadspriserna sjönk i januari
27.2.2018
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 1,9 procent från december till januari. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 2,0 procent och i övriga Finland med 1,7 procent. Jämfört med motsvarande period året innan var priserna på samma nivå i hela landet. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,5 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,5 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
28.3.2018

Beskrivning: Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, bostadsprisindex, bostäder, index, lägenheter, priser, prisindex, ägarbostäder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Prisindexen för aktiebostäder revideras
30.1.2018
Statistiken Aktiebostadspriser revideras fr.o.m. uppgifterna om första kvartalet 2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/index_sv.html

Dela