Finlands officiella statistik

Aktiebostadspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på aktiebostäder nästan oförändrade i februari
27.3.2015
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,1 procent från januari till februari. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,4 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,2 procent. Jämfört med motsvarande period året innan sjönk priserna i hela landet med 1,6 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,7 procent och i övriga Finland med 2,3 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
29.4.2015

Beskrivning: Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, bostadsprisindex, bostäder, index, lägenheter, priser, prisindex, ägarbostäder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Kvartalsuppgifterna i statistiken över aktiebostadspriser får en tydligare presentation
30.10.2014
Offentliggörandets struktur har ändrats så att man vid publiceringen av kvartalsuppgifterna i statistiken över aktiebostadspriser presenterar kvartalsuppgifterna före månadsuppgifterna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.4.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/ashi/index_sv.html

Dela