Finlands officiella statistik

Aktiebostadspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Aktiebostadspriserna steg något i juli
28.8.2015
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela landet med 0,3 procent från juni till juli. Inom huvudstadsregionen var priserna nästan oförändrade, medan de i övriga Finland steg med 0,7 procent. Jämfört med motsvarande period året innan steg priserna i hela landet med 0,3 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,8 procent från föregående år, medan de var nästan oförändrade i övriga Finland.

Nästa offentliggörande:
28.9.2015

Beskrivning: Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, bostadsprisindex, bostäder, index, lägenheter, priser, prisindex, ägarbostäder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Kvartalsuppgifterna i statistiken över aktiebostadspriser får en tydligare presentation
30.10.2014
Offentliggörandets struktur har ändrats så att man vid publiceringen av kvartalsuppgifterna i statistiken över aktiebostadspriser presenterar kvartalsuppgifterna före månadsuppgifterna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.9.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/index_sv.html

Dela