Finlands officiella statistik

Aktiebostadspriser

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på gamla aktiebostäder steg i huvudstadregionen under andra kvartalet år 2019
31.7.2019
Korrigerad 23.8.2019. Den korrigerade siffran är markerad med rött.

Nästa offentliggörande:
28.8.2019

Beskrivning: Statistiken över aktiebostadspriser beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: boende, bostadsprisindex, bostäder, index, lägenheter, priser, prisindex, ägarbostäder.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Kvadratmeterpriser i statistiken över aktiebostadspriser har korrigerats
23.8.2019
De genomsnittliga kvadratmeterpriserna på gamla aktiebostäder i statistiken över aktiebostadspriser har korrigerats 23.8.2019.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aktiebostadspriser [e-publikation].
ISSN=2323-8798. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ashi/index_sv.html