Finlands officiella statistik

Varutransporter inom vägtrafiken

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Varutransporterna med lastbil ökade något år 2017 jämfört med året innan, totalvikten för fordonskombinationer ökar
26.4.2018
Varutransporterna med lastbil ökade med en procent, mätt i ton, inom inrikes- och utrikestrafiken år 2017 jämfört med året innan. Tonkilometrarna ökade med 7 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över varutransporter inom vägtrafiken.

Nästa offentliggörande:
20.6.2018

Beskrivning: Statistiken över varutransporter inom vägtrafiken beskriver inrikes och utrikes varutransport med lastbilar som registrerats för privat eller tillståndspliktig trafik i Finland. Med utrikes trafik avses transporter från Finland till utlandet (export), från utlandet till Finland (import), mellan tredjeländer (crosstrade) samt inom ett land som inte är registreringslandet (cabotage). Statistikenhet är en lastbil. Det är fråga om urvalsstatistik baserad på en elektronisk enkät som utförs kvartalsvis. Enkäten riktas årligen till totalt 10 000 lastbilsinnehavare och innehåller frågor om lastbilar och lastbilsanvändning under tre eller fyra på varandra följande undersökningsdagar. Statistikresultaten baserar sig på färduppgifter om lastbilar som erhållits på basis av enkäten och som med statistiska metoder upphöjs till att svara mot hela urvalsramen och kvartalet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: godstrafik, lastbilar, lastbilstrafik, trafik, trafikarbeten, transport, transportarbeten, vägtrafik.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainsamlings- och produktionsprocesserna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken har förnyats
1.7.2011
Datainsamlings- och produktionsprocesserna för transportarbeten i inrikes och utrikes trafik i statistiken över varutransporter inom vägtrafiken har sammanslagits.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kttav/index_sv.html

Dela