Datainsamlings- och produktionsprocesserna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken har förnyats

Datainsamlings- och produktionsprocesserna för transportarbeten i inrikes och utrikes trafik i statistiken över varutransporter inom vägtrafiken har sammanslagits.

Vid sidan om sammanslagningen har urvalsplanen i statistiken över varutransporter i vägtrafiken ändrats på så sätt att urvalsplanen nu innehåller åtta strata i stället för sex som tidigare. Nytt kriterium för stratumet är totalviktklass: 3,5–6,0 ton för lastbilar registrerade för både privat och yrkesmässig trafik. Samtidigt har urvalsstorleken ändrats. Tidigare omfattade urvalet årligen 8 400 lastbilar och därtill 2 400 företag med tillstånd som berättigar till utrikestrafik, dvs. ett s.k. gemenskapstillstånd. Nu omfattar urvalet årligen 10 000 lastbilar.

Längden på uppföljningstiden har också ändrats. Tidigare var uppföljningstiden 2 dagar för inrikestrafiken och 1–2 veckor för utrikestrafiken. Nu är längden på uppföljningstiden 3–4 dagar. Med sammanslagningen av datainsamlingarna minskas uppgiftslämnarnas svarsbörda avsevärt och kvaliteten på statistiken förbättras.


Senast uppdaterad 1.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Varutransporter inom vägtrafiken [e-publikation].
ISSN=2342-3609. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.12.2014].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/kttav/kttav_2011-07-01_uut_001_sv.html.

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistik > Transport och turism > Varutransporter inom vägtrafiken > Datainsamlings- och produktionsprocesserna för statistiken över varutransporter inom vägtrafiken har förnyats

Statistik

Transport och turism

Varutransporter inom vägtrafiken

Länk till rss-flöde

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter