Finlands officiella statistik

Företagstjänster

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Ökningen av programmeringstjänster bidrog till ett lyft för datatekniska tjänster år 2015
3.10.2016
Enligt Statistikcentralens statistik över företagstjänster ökade de datatekniska tjänsterna (näringsgrenarna 582, 62, 631*) år 2015. Omsättningen av dessa tjänster visade en uppgång också år 2014. I täten för tillväxten låg företag som producerar programmeringstjänster och andra datatekniska tjänster. De till omsättningen största tjänsterna inom branschen var tjänster för utgivning och publicering av dataspel, vars omsättning dock minskade från året innan.

Nästa offentliggörande:
3.10.2017

Beskrivning: Statistiken beskriver omsättningens struktur och serviceutbudet inom näringsgrenar som producerar företagstjänster. Statistiken grundar sig på Europaparlamentets och Rådets förordning om statistik över företagsstrukturer (295/2008), som definierar statistikens datainnehåll och klassificering samt de näringsgrenar som omfattas av statistiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, företagstjänster, näringsgrenar, omsättning, tjänster.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över tjänster inom servicenäringarna publiceras i fortsätting under namnet Företagstjänster
19.1.2011
Namnet på statistiken rändras för att noggrannare beskriva innehållet i statistiken, då statistiken i huvudsak täcker näringsgrenar som producerar tjänster till företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagstjänster [e-publikation].
ISSN=2242-2137. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/index_sv.html

Dela