Finlands officiella statistik

Företagstjänster

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De tekniska tjänsterna ökade år 2013
1.10.2014
Enligt Statistikcentralens statistik över företagstjänster ökade användningen av tekniska tjänster år 2013. Dessa tjänster visade också en stigande tendens år 2012.

Nästa offentliggörande:
2.10.2015

Beskrivning: Statistiken beskriver omsättningens struktur och serviceutbudet inom näringsgrenar som producerar företagstjänster. Statistiken grundar sig på Europaparlamentets och Rådets förordning om statistik över företagsstrukturer (295/2008), som definierar statistikens datainnehåll och klassificering samt de näringsgrenar som omfattas av statistiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, företagstjänster, näringsgrenar, omsättning, tjänster.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över tjänster inom servicenäringarna publiceras i fortsätting under namnet Företagstjänster
19.1.2011
Namnet på statistiken rändras för att noggrannare beskriva innehållet i statistiken, då statistiken i huvudsak täcker näringsgrenar som producerar tjänster till företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagstjänster [e-publikation].
ISSN=2242-2137. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.8.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/index_sv.html

Dela