Finlands officiella statistik

Företagstjänster

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Spelbranschen höll uppe tillväxten inom datatekniska tjänster år 2014
2.10.2015
Enligt Statistikcentralens statistik över företagstjänster ökade omsättningen inom datatekniska tjänster med drygt 15 procent år 2014 jämfört med året innan. Draglok för tillväxten var utan tvivel företag som producerar utgivnings- och publiceringstjänster avseende dataspel.

Nästa offentliggörande:
3.10.2016

Beskrivning: Statistiken beskriver omsättningens struktur och serviceutbudet inom näringsgrenar som producerar företagstjänster. Statistiken grundar sig på Europaparlamentets och Rådets förordning om statistik över företagsstrukturer (295/2008), som definierar statistikens datainnehåll och klassificering samt de näringsgrenar som omfattas av statistiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, företagstjänster, näringsgrenar, omsättning, tjänster.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över tjänster inom servicenäringarna publiceras i fortsätting under namnet Företagstjänster
19.1.2011
Namnet på statistiken rändras för att noggrannare beskriva innehållet i statistiken, då statistiken i huvudsak täcker näringsgrenar som producerar tjänster till företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagstjänster [e-publikation].
ISSN=2242-2137. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/index_sv.html

Dela