Finlands officiella statistik

Användning av datateknik i företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
En femtedel av företagen har utnyttjat big data
30.11.2018
Nitton procent av företagen har utnyttjat big data. Av de stora företagen har en tredjedel använt big data. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om användning av datateknik i företag.

Nästa offentliggörande:
3.12.2019

Beskrivning: Statistiken beskriver företagens användning av datateknik och elektronisk affärsverksamhet. Med hjälp av uppgifterna kan man studera informationssamhället ur företagens synvinkel. Statistiken är lagstadgad (Statistiklagen 280/2004). Statistiken grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004 och 1006/2009 samt på årliga förordningar från kommissionen, t.ex. 1099/2005, 1031/2006, 847/2007, 960/2008, 1023/2009, 821/2010.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: datasekretess, datasäkerhet, datateknik, datorer, e-handel, företag, informationssamhälle, internet, kommunikationsteknik, mobiltelefoner, telekommunikationsnät.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Namnet på statistiken har ändrats
8.12.2006
Namnet på statistiken Internet och elektronisk handel i företag är fr.o.m. 4.12.2006 Användning av datateknik i företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/index_sv.html