Finlands officiella statistik

Forskning och utveckling

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Forsknings- och utvecklingsutgifterna minskade ytterligare
29.10.2015
Enligt Statistikcentralen var utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet 6,5 miljarder euro år 2014. Utgifterna minskade med 170 miljoner euro från året innan. Företagens satsningar på produktutveckling minskade med 190 miljoner euro, dvs. med drygt 4 procent. När det gäller produktgruppen kommunikationsutrustning var minskningen nästan 90 miljoner euro. Inom högskolesektorn ökade forskningsutgifterna med 50 miljoner euro (3,6 procent) och inom sektorforskningsinstitut och den övriga offentliga sektorn minskade de däremot med 30 miljoner (nästan fem procent).

Nästa offentliggörande:
27.10.2016

Beskrivning: Statistiken över forskning och utveckling beskriver de resurser som används för forskning samt för produkt- och processutveckling. FoU-uppgifterna granskas efter sektor, landskap och ekonomisk region. Statistiken baserar sig på uppgifter som erhållits av företag, universitet, universitetscentralsjukhus och yrkeshögskolor samt andra organisationer inom den offentliga sektorn. I framställningen av statistiken tillämpas OECD:s och EU:s rekommendationer. På produktionen av statistik över vetenskap och teknologi (inkl. forsknings- och utvecklingsverksamhet) tillämpas statistiklagen (280/2004). Kommissionens förordning (EG) nr 753/2004 kräver dessutom att uppgifter samlas in samtidigt som den styr framställningen av statistik.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: forskningsinstitut, forskningsutgifter, forskningsverksamhet, företag, högskolor, informationssamhälle, produktutveckling, universitet, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Offentliggörandet Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2009, slutrapport har annullerats
1.12.2010
Offentliggörandet Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2009, slutrapport (9.12.2010) har annullerats, eftersom motsvarande uppgifter redan publicerats i offentliggörandet Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2009 (28.10.2010).

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.10.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/index_sv.html

Dela