Suomen virallinen tilasto

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Tutkimus- ja kehittämismenot vähenivät edelleen
29.10.2015
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen mukaan 6,5 miljardia euroa vuonna 2014. Menot laskivat vuoden takaisesta 170 miljoonaa euroa. Yritysten tuotekehityspanostukset vähenivät 190 miljoonaa euroa eli reilut 4 prosenttia. Viestintälaitteiden tuoteryhmässä pudotusta oli lähes 90 miljoonaa euroa. Korkeakoulusektorilla tutkimusmenot kasvoivat 50 miljoonaa euroa (3,6 prosenttia) ja sektoritutkimuslaitoksissa ja muulla julkisella sektorilla puolestaan laskivat 30 miljoonaa (lähes viisi prosenttia).

Seuraava julkistus:
27.10.2016

Kuvaus: Tutkimus- ja kehittämistoimintatilasto kuvaa tutkimukseen sekä tuote- ja prosessikehittämiseen käytettyjä resursseja. T&k-tietoja tarkastellaan sektoreittain, maakunnittain ja seutukunnittain. Tilasto perustuu yrityksiltä, yliopistoilta, yliopistollisilta keskussairaaloilta ja ammattikorkeakouluilta sekä valtion tutkimuslaitoksilta ja muilta julkisen sektorin organisaatioilta saatuihin tietoihin. Tilaston laadinnassa noudatetaan OECD:n ja EU:n suosituksia. Tiede- ja teknologiatilastojen (ml. tutkimus- ja kehittämistoimintatilastot) tuotannossa sovelletaan tilastolakia (280/2004). Lisäksi EU:n tiede- ja teknologiatilastoja koskeva Komission asetus (EY) N:o 753/2004 edellyttää tietojen keruuta ja ohjaa tilastojen laadintaa.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: korkeakoulut, menot, tietoyhteiskunta, tuotekehitys, tutkimuslaitokset, tutkimusmenot, tutkimustoiminta, yliopistot, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2009, loppuraportti on peruttu
1.12.2010
Tilastojulkistus Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2009, loppuraportti (9.12.2010) on peruttu, koska vastaavat tiedot on jo julkistettu tilastojulkistuksessa Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2009 (28.10.2010).

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.10.2016].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/index.html

Jaa