Suomen virallinen tilasto

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä
30.10.2014
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen mukaan 6,68 miljardia euroa vuonna 2013. Menot laskivat vuoden takaisesta 148 miljoonaa euroa. Yritysten tuotekehityspanostukset vähenivät 93 miljoonaa euroa. Elektroniikkateollisuudessa tk-menot laskivat 114 miljoonaa euroa. Atk, ohjelmistot ja konsultointi-, sekä tutkimuksen ja kehittämisen toimialoilla menot kuitenkin kasvoivat yli 40 miljoonaa euroa. Korkeakoulusektorilla menojen vähennys oli 37 miljoonaa euroa ja muulla julkisella sektorilla 19 miljoonaa.

Seuraava julkistus:
29.10.2015

Kuvaus: Tutkimus- ja kehittämistoimintatilasto kuvaa tutkimukseen sekä tuote- ja prosessikehittämiseen käytettyjä resursseja. T&k-tietoja tarkastellaan sektoreittain, maakunnittain ja seutukunnittain. Tilasto perustuu yrityksiltä, yliopistoilta, yliopistollisilta keskussairaaloilta ja ammattikorkeakouluilta sekä valtion tutkimuslaitoksilta ja muilta julkisen sektorin organisaatioilta saatuihin tietoihin. Tilaston laadinnassa noudatetaan OECD:n ja EU:n suosituksia. Tiede- ja teknologiatilastojen (ml. tutkimus- ja kehittämistoimintatilastot) tuotannossa sovelletaan tilastolakia (280/2004). Lisäksi EU:n tiede- ja teknologiatilastoja koskeva Komission asetus (EY) N:o 753/2004 edellyttää tietojen keruuta ja ohjaa tilastojen laadintaa.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: korkeakoulut, menot, tietoyhteiskunta, tuotekehitys, tutkimuslaitokset, tutkimusmenot, tutkimustoiminta, yliopistot, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2009, loppuraportti on peruttu
1.12.2010
Tilastojulkistus Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2009, loppuraportti (9.12.2010) on peruttu, koska vastaavat tiedot on jo julkistettu tilastojulkistuksessa Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2009 (28.10.2010).

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.10.2015].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/index.html

Jaa