Finlands officiella statistik

Utländska dotterbolag i Finland

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna
18.12.2014
Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna. Utländska dotterbolag inom servicebranscherna sysselsatta sammanlagt ungefär 100 000 personer, varav nästan hälften arbetade i svenska företag. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över utländska dotterbolag i Finland, som för första gången framställdes utgående från datamaterialet i det nya systemet för företagsstatistik.

Nästa offentliggörande:
10.12.2015

Beskrivning: Statistiken beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland. Med hjälp av uppgifterna kan man bedöma företagens världsomspännande nätverksarbete, som är en del av globaliseringen. Dessutom används uppgifterna för att beskriva ägarstrukturen hos de företag som verkar i Finland samt för att uppskatta hur attraktiva de är för utländska företag eller andra institutioner. Statistiken bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, globalisering, omsättning, personal, utländskt ägarskap.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över utländska dotterbolag i Finland är med i förnyelsen av företagsstatistiken
18.12.2014
Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/index_sv.html

Dela