Finlands officiella statistik

Utländska dotterbolag i Finland

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Svenska bolag visar tillväxt i Finland
18.12.2017
Enligt Statistikcentralens uppgifter sysselsatte utländska företag i Finland 243 350 personer år 2016. Detta var något mer än året innan. De svenska, amerikanska, tyska och brittiska företagen sysselsatte flest personer. Andelen anställda i svenska bolag av utländska företag i Finland var rentav 35,5 procent. Den industriella näringsgrenen var den mest betydande mätt både med antal anställda och med omsättning. De svenska företagen sysselsatte 21 procent av de anställda inom industrin. Antalet utländska företag ökade något och uppgick till 4 570 företag.

Nästa offentliggörande:
18.12.2018

Beskrivning: Statistiken beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland. Med hjälp av uppgifterna kan man bedöma företagens världsomspännande nätverksarbete, som är en del av globaliseringen. Dessutom används uppgifterna för att beskriva ägarstrukturen hos de företag som verkar i Finland samt för att uppskatta hur attraktiva de är för utländska företag eller andra institutioner. Statistiken bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, globalisering, omsättning, personal, utländskt ägarskap.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över utländska dotterbolag i Finland är med i förnyelsen av företagsstatistiken
18.12.2014
Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/index_sv.html