Finlands officiella statistik

Utländska dotterbolag i Finland

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Svenska företag de mest betydande utlandsägda företagen i Finland
16.12.2016
Enligt Statistikcentralens uppgifter var den sammanlagda omsättningen för utländska företag i Finland 86 miljarder euro år 2015. Jämfört med året innan ökade inte omsättningen nämnvärt. Omsättningen var störst bland företag från Sverige, Förenta staterna, Tyskland och Storbritannien. Av näringsgrenarna genererade industrin den största omsättningen och företag från Förenta staterna stod för 29 procent av omsättningen. Antalet utländska företag i Finland uppgick till 4 427.

Nästa offentliggörande:
18.12.2017

Beskrivning: Statistiken beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland. Med hjälp av uppgifterna kan man bedöma företagens världsomspännande nätverksarbete, som är en del av globaliseringen. Dessutom används uppgifterna för att beskriva ägarstrukturen hos de företag som verkar i Finland samt för att uppskatta hur attraktiva de är för utländska företag eller andra institutioner. Statistiken bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, globalisering, omsättning, personal, utländskt ägarskap.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över utländska dotterbolag i Finland är med i förnyelsen av företagsstatistiken
18.12.2014
Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/index_sv.html

Dela