Finlands officiella statistik

Utländska dotterbolag i Finland

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen för utländska dotterbolag ökade med 18 procent år 2014
18.12.2015
Enligt Statistikcentralens uppgifter var den sammanlagda omsättningen för utländska företag i Finland 87 miljarder euro år 2014. Jämfört med föregående år ökade omsättningen med omkring 18 procent. Omsättningen var störst bland företag från Förenta Staterna, Sverige, Tyskland och Storbritannien. Av näringsgrenarna genererade industrin mest omsättning, varav 37 procent i företag från Förenta Staterna. Antalet utländska företag i Finland uppgick till 4 425.

Nästa offentliggörande:
16.12.2016

Beskrivning: Statistiken beskriver verksamheten i utländska dotterbolag i Finland. Med hjälp av uppgifterna kan man bedöma företagens världsomspännande nätverksarbete, som är en del av globaliseringen. Dessutom används uppgifterna för att beskriva ägarstrukturen hos de företag som verkar i Finland samt för att uppskatta hur attraktiva de är för utländska företag eller andra institutioner. Statistiken bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 716/2007.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, globalisering, omsättning, personal, utländskt ägarskap.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken över utländska dotterbolag i Finland är med i förnyelsen av företagsstatistiken
18.12.2014
Statistikcentralen har förnyat produktionen av företagsstatistik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/index_sv.html

Dela