Uutiset

28.2.2020 Viikon tilastouutisissa aiheena talouskehitys ja työllisyys

Talouskehitys heikkeni, työllisyys kasvoi. Asiantuntijamme kertoo, mitä BKT-luvut kuvaavat. Uutisissa myös tietoa lentomatkustamisesta: ilmojen teitse matkusti tammikuussa 2 miljoonaa ihmistä. Katso viikon tilastouutiset.

28.2.2020 Kaikki influenssaan liittyvät kuolemat eivät näy kuolemansyytilastossa

Tilastosta julkaistaan tietoja vain peruskuolemansyyn mukaan, kirjoittavat Kati Taskinen ja Airi Pajunen Tieto&trendit-artikkelissa. Ns. myötävaikuttavat syyt jäävät tietokantaan odottamaan tutkijoita.

28.2.2020 Kotitaloudet ovat velkaantuneet – samanaikaisesti niiden rahoitusvarallisuus on kasvanut

Kotitaloudet velkaantuivat nopeasti 2000-luvun alussa, jolloin talous kehittyi suotuisasti. Kolikon kääntöpuolena myös kotitalouksien rahoitusvarallisuus on kasvanut koko 2000-luvun. Talletusten kasvu on ollut ripeää viime vuosina, kirjoittaa Tuomas Koivisto Tieto&trendit-artikkelissa.

28.2.2020 Verotilastoja yhteistyöllä

Tilastokeskus tuottaa Verohallinnon aineistoista tilastoja Verohallinnon tilastotietokantaan. Tilastoyhteistyön avulla saadaan tuotettua yksityiskohtaisia ja kattavia verotietoja.

27.2.2020 Asunto-osakeyhtiöitä korjataan hyvästä syystä

Kolme neljännestä asunto-osakeyhtiöiden teettämiin korjauksiin käytetyistä euroista lyhentää korjausvelkaa, arvioi Eetu Toivanen Tieto&trendit-artikkelissa. Osuus on pienempi asunnon tai omakotitalon omistajien itse teettämissä remonteissa.

27.2.2020 Dataa kierrättämällä kiertotalousliiketoiminnan ytimeen

Tilastokeskuksen vuosi sitten käynnistämä erillisselvitys kehittää kiertotalousliiketoiminnan mittaristoa osana CIRCWASTE-hanketta. Tuloksena on kattava indikaattorikokonaisuus, jolla pyritään esittämään dataa myös alueellisesta näkökulmasta, kirjoittavat Heidi Pirtonen ja Niko Ohlsson Tieto&trendit-blogissa.

26.2.2020 140-vuotiaalla vuosikirjalla on vahva identiteetti

Vuosikirjat ovat aina peilanneet sitä yhteiskuntaa, jolloin ne on laadittu, kirjoittaa Sirkku Hiltunen Tieto&trendit-blogissa. Sodat, maastamuutot, työttömyydet ja inflaatiot löytyvät kirjojen lehdiltä.

25.2.2020 Onko ennätyksellinen asuntotuotanto vastannut kysyntää?

Rakennetaanko Suomessa asuntoja alueille, jonne ihmiset haluavat muuttaa? Vai muuttavatko he sinne, missä asuntoja on tarjolla, kysyy Paavo Kokkonen Tieto&trendit-artikkelissa.

25.2.2020 Työllisyysaste yllätti iloisesti – mutta ei juhlita vielä

Tammikuun reippaasti kasvaneen työllisyyden taustalla voi olla myös vertailuajankohtaan ja satunnaisuuteen liittyviä tekijöitä, arvioi Pertti Taskinen Tieto&trendit-blogissa.

21.2.2020 Kuluttajahintojen laskenta uudistui, sanomalehtien lukeminen vähenee – katso viikon tilastouutiset

Mitä ovat inflaation mittaamisessa käytettävät uudet massa-aineistot? Sanomalehtien lukeminen vähenee, mutta yksi ryhmä lukee yhä uskollisesti lehtensä. Uutisissa asiaa myös Tilastokeskukseen siirtyvistä liikenteen virallisista tilastoista. Katso viikon tilastouutiset.

20.2.2020 Vuokramökeissä syys-joulukuussa 688 000 yöpymistä

Kotimaiset matkailijat yöpyivät syys-joulukuussa 535 000 kertaa ja ulkomaiset matkailijat 153 000 kertaa. Kokonaismäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 66 000 yöpymisellä. Tutustu vuokramökkitilastoon.

20.2.2020 Liikenteen tilastointi keskitetään Tilastokeskukseen

Tilastokeskus alkaa julkaista vuoden 2020 aikana useita Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin aiemmin julkaisemia virallisia liikennetilastoja. Liikenteen virallinen tilastointi keskitetään Tilastokeskukseen Traficomin, Väyläviraston ja Tilastokeskuksen päätöksillä.

19.2.2020 Mielenterveysongelmien huolestuttava kasvu näkyy myös työolotutkimuksessa

Työllisyysastetta halutaan nostaa ja työuria pidentää. Miten näiden tavoitteiden ja ylipäänsä huoltosuhteen käy, jos nuoret polttavat itsensä loppuun jo työuransa alkuvaiheessa, kysyy työolotutkija Hanna Sutela Tieto&trendit-blogissa.

19.2.2020 Arki on käynyt raskaammaksi suomalaisille 2000-luvulla

Arjen raskaus koskettaa nyt aiempaa enemmän myös miehiä, kirjoittaa Hannu Pääkkönen Tieto&trendit-artikkelissa. Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimus kertoo, että niin ansiotyö kuin sen puutekin heijastuvat arjen kokemiseen.

19.2.2020 Kuluttajahintaindeksi päivittyi vuoden alussa – mitä ovat uudet massa-aineistot?

Kuluttajahintaindeksin hyödykekori ja kulutuksen painorakenne päivitettiin tammikuun alussa. Mikä muuttui aiempaan verrattuna? Mitä ovat indeksin laskennassa käytettävät uudet massa-aineistot? Inflaation lukuja ja laskentaa avaa videolla yliaktuaari Kristiina Nieminen.

18.2.2020 Kokeellinen pikaestimaatti: tuotanto kasvoi tammikuussa 0,5 prosenttia

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan kansantalouden kausitasoitettu tuotanto kasvoi tammikuussa 0,5 prosenttia joulukuusta. Vuodentakaiseen verrattuna kalenterikorjatun tuotannon kasvu oli 1,6 prosenttia. Tutustu estimaattiin.

14.2.2020 Riistaonnettomuuksien määrä kasvoi, peruskouluja lakkautettiin – katso viikon tilastouutiset

Millainen oli tyypillisin riistaonnettomuus Suomen teillä vuonna 2019? Peruskoulujen määrä väheni – miten oppilasmäärät ovat kehittyneet? Lähetyksessä aiheena myös loppuvuoden palkkasummat.

14.2.2020 Median käytössä on isoja eroja väestöryhmien välillä

Eläkeläiset seuraavat edelleen päivittäin printtimediaa ja lähetysaikaan tapahtuvia radio- ja tv-lähetyksiä, kirjoittaa Kaisa Saarenmaa Tieto&trendit-artikkelissa, joka perustuu vapaa-aikatutkimuksen tuloksiin. Korkeakoulutetut käyttävät muita ahkerammin netin palveluita.

12.2.2020 Tieliikenteessä tapahtui viime vuonna yli 13 000 riistaonnettomuutta

Vaarallisinta aikaa oli marraskuu, jolloin kirjattiin kaikkiaan 2 238 riistaonnettomuutta eli noin kuudesosa kaikista tapauksista. Lue lisää riistaonnettomuuksista.

12.2.2020 Tarvitsetko työssäsi Tilastokeskuksen avoimia tietoaineistoja?

Tilastotietokantojen avoimen datan käyttömahdollisuuksia esittelevällä kurssilla 18.3. perehdyt monipuolisesti rajapintoihin ja saat käytännön esimerkkejä. Tutustu kurssiohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.

12.2.2020 Tulotilastot julkaistaan maaliskuussa

Veronalaiset tulot -tilasto julkistetaan 9.3.2020, tulonjakotilaston tuloeroja koskeva julkistus 10.3.2020 ja tulojen alueellista kehitystä käsittelevä julkistus 11.3.2020. Lue lisää julkistuksista.

11.2.2020 Saako julkisen sektorin työ ansaitsemansa arvon bruttokansantuotteessa?

Laskevatko kansantalouden tilinpidon tekijät oikein vaikkapa oman työnsä arvon, kyselee Jouni Kotkavuori Tuomas Rothoviukselta Tieto&trendit-blogissa.

11.2.2020 Uudet ilmiöt näkyviksi – toimialaluokitusta uudistetaan

Luokitukset ovat verraton väline tiedon jäsentelyssä ja analysoinnissa, mutta niiden käyttöön liittyy myös rajoitteita. Maailman muuttuessa luokituksia on aika ajoin tärkeää päivittää, kirjoittaa Saara Roine Tieto&trendit-blogissa. 

10.2.2020 Suhdanneklubi: Palveluvienti kasvaa – pysyvätkö tilastot mukana?

Palveluiden ja palveluviennin kasvu haastaa tilastojen tekijät. Tule Suhdanneklubi-tilaisuuteen 26.2. kuulemaan, miten palveluiden tilastointia kehitetään tulevaisuudessa.

10.2.2020 Useita liikennetilastoja siirtyy Traficomilta Tilastokeskukseen

Tilastokeskus ryhtyy julkaisemaan helmikuusta alkaen useita Traficomilta siirtyviä liikenteeseen liittyviä virallisia tilastoja. Siirtyviä tilastoja ovat kauppalaivaston, kotimaan vesiliikenteen ja ulkomaan meriliikenteen tilastot sekä rautatietilasto ja tietilasto. Lue uutinen.

7.2.2020 Viikon tilastouutisissa aiheina työmarkkinoiden muutokset ja liikenneonnettomuudet

Työvoimatutkimusta on tehty jo 60 vuoden ajan. Miten työnteon tilastointia on kehitetty vastaamaan yhteiskunnan kasvaneita tarpeita? Kuinka moni loukkaantui vakavasti tieliikenteessä? Millaisia vuokria suurissa kaupungeissa maksetaan? Katso uusin lähetys.

7.2.2020 Työvoimatutkimus 60 vuotta: työvoiman tilastointi kehittyy yhteiskunnan muuttuessa

Työmarkkinoiden tilastointi on kehittynyt yhteiskunnan tietotarpeiden muuttuessa. Tämän päivän tilastointi pyrkii kuvaamaa yhä tarkemmin työn erilaisia muotoja. Samalla työvoimatutkimus tuottaa entistä ajantasaisempaa tietoa viimeisimmistä suhdannekäänteistä.

6.2.2020 Saamelaistaustaisia lapsista valtaosa asuu Saamenmaan ulkopuolella

Väestötietojärjestelmän perusteella saamelaistaustaisia lapsia on reilut tuhat. Arvio saamenkielitaustaisten lasten ja nuorten alueellisesta jakaumasta tarjoaa vanhemmille tärkeää tietoa saamenkielisen opetuksen mahdollisuudesta ja palvelee kuntien päättäjiä opetuksen järjestämisessä, kirjoittaa Juho Keva saamelaisten kansallispäivän blogikirjoituksessaan. (Tieto&trendit)

4.2.2020 Työvoimatutkimuksen ulottuminen 75–89-vuotiaisiin ei vaikuta työllisyysasteeseen

Vuoden 2021 alussa toteutuva ikäryhmän laajennus ei juuri vaikuta työvoimatilastojen mittareihin, kirjoittaa Pertti Taskinen Tieto&trendit-blogissa. Kaikkien eläkeläisten vastaaminen tutkimukseen on silti tärkeää, jotta voimme tarkentaa kuvaa iäkkäimpien työllisyydestä.

3.2.2020 Teollisuuden liikevaihto kasvoi joulukuussa

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan teollisuuden kausitasoitettu liikevaihto kasvoi joulukuussa. Muiden päätoimialojen kehitys oli lievästi negatiivista tai pysyi edellisen kuukauden tasolla. Tutustu liikevaihtoennakkoon.

3.2.2020 Tilastojulistekilpailu käynnistyi – ilmoittaudu kisaan

Opiskelijoille tarkoitettu kansainvälinen tilastojulistekilpailu 2020–2021 on käynnistynyt jo seitsemättä kertaa. Kilpailun tavoitteena on edistää nuorten ja yliopisto-opiskelijoiden yhteiskunnallisen tiedon käyttöä sekä kriittistä tilastojen luku- ja käyttötaitoa.

31.1.2020 Kiinalaisten matkustuskielto osui sesonkiin – katso viikon tilastouutiset

Millainen isku kiinalaisten matkustuskielto on Suomen matkailulle? Millä alueilla matkojen peruuntuminen erityisesti näkyy? Tilastouutisissa asiaa myös kivihiilen kulutuksesta ja lasten määrän muutoksista. Katso uusin lähetys.

31.1.2020 Tutkijapalvelujen ruuhkan purkamiseksi etsitään ratkaisuja

Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden räätälöityjen aineistojen käyttölupahakemusten käsittely on ruuhkautunut. Tilastokeskus pyrkii parhaillaan tehostamaan hakemusten käsittelyä ja hankkimaan lisäresursseja jonojen purkamiseen. 

31.1.2020 Asuntomarkkinoiden kuva tarkentuu - uusista osakeasunnoista nyt kaupunkikohtaisia hintatietoja

Uudistettu tilasto tuo esiin alueellisia eroja uusien osakeasuntojen hintakehityksessä ja hintatasoissa aiempaa tarkemmalla tasolla. Lue lisää Elina Vuorion artikkelista. Menetelmämuutosta taas valottaa Johanna Vuorio blogikirjoituksessaan (Tieto&trendit).

29.1.2020 Työvoimatutkimus uudistuu – muutoksen vaikutuksia selvitetään

Muutoksia tulee keruuseen, menetelmään, määritelmiin ja sisältöön. Parhaillaan Tilastokeskuksessa arvioidaan muutosten vaikutuksia työllisyyttä ja työttömyyttä kuvaaviin tunnuslukuihin, kirjoittaa Anna Pärnänen Tieto&trendit-blogissa.

28.1.2020 Miten työolot ovat kehittyneet vuosikymmenten aikana?

Miten digi näkyy työoloissa, työn kuormittavuudessa tai mielekkyydessä? Entä mitä tiedetään esimiestyöstä, työssä kiusaamisesta tai sairastavuudesta? 19.3. järjestettävällä kurssilla kuulet tuoreimpia tuloksia työolotutkimuksesta. Ilmoittaudu kurssille.

27.1.2020 Mielenkiintoiset työtehtävät, reilu johtaminen ja kiva työyhteisö – palkansaajan odotukset ikään katsomatta

Työolotutkimuksen mukaan millenniaalit eivät ole ensimmäinen sukupolvi, joka huomaa työn palkitsevuuden kumpuavan muualta kuin hienosta tittelistä ja asemasta hierarkiassa, kirjoittaa Hanna Sutela Tieto&trendit-blogissa.

27.1.2020 Kansantalouden tilinpidon salat auki kaikille avoimella verkkokurssilla

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa käynnistyy helmikuun alussa uusi, kaikille avoin ja maksuton Kansantalouden tilinpito -verkkokurssi (MOOC). Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. 

24.1.2020 Viikon tilastouutisissa aiheina syntyvyys ja työllisyys

Syntyvyys laski, mutta joulukuussa lapsia syntyi sentään viimevuotista enemmän. Miten syntyvyyslukuja tulisi tarkastella? Millaista kehitystä työllisyydessä tapahtui viime vuonna? Lähetyksessä asiaa myös vastavalmistuneiden työllistymisestä.

24.1.2020 Osakeasuntojen hinnat -tilastossa ei toistaiseksi julkaista vanhojen osakeasuntojen hintatietoja

Vanhojen osakeasuntojen hintatietojen julkaisemisen keskeytys jatkuu toistaiseksi. Verohallinnon tietojärjestelmämuutosten takia aineistokertymä ei ole riittävän kattava tietojen julkaisemiseksi. Lue lisää uutisesta.

24.1.2020 Paavo-palvelusta tietoa asuinalueista

Mitkä Suomen postinumeroalueet ovat pientalovaltaisempia kuin toiset? Entä missä on eniten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita? Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen veloituksettomasta Paavo-palvelusta. 

23.1.2020 Tunnetko tilastotietokantojen avoimen datan mahdollisuudet?

Osaatko jo hyödyntää paikkatietorajapintoja tai luokitusrajapintoja? Ota haltuun avoimen datan käyttömahdollisuudet 18.3. järjestettävällä käytännönläheisellä peruskurssilla. Ilmoittaudu kurssille.

23.1.2020 Kokeellinen pikaestimaatti: tuotanto laski vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia

Tilastokeskuksen kokeellisen tilaston mukaan kansantalouden kausitasoitettu tuotanto laski 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden takaiseen verrattuna kalenterikorjatun tuotannon kasvu oli kuitenkin 1,3 prosenttia. Tutustu estimaattiin.

21.1.2020 Tilasto-olympialaisten ilmoittautuminen käynnissä

Jatkuuko suomalaisnuorten menestys tilasto-olympialaisten finaalissa? Opettajat voivat ilmoittaa oppilaansa kisaan tammikuun loppuun mennessä. Tutustu kilpailuun

20.1.2020 Tilastokeskus liittyi tulorekisterin palkkatietojen käyttäjiin

Tulorekisterin palkkatietojen käyttö laajeni merkittävästi vuoden 2020 alusta. Tilastokeskus tulee hyödyntämään tulorekisterin sisältämiä tietoja laajasti tilastotuotannossaan.

17.1.2020 Työssäkäyntitilaston tiedoissa hoitajien ahdinko ei näy

Hoitoalan palkkaneuvotteluissa esiin nousseen näkemyksen perusteella hoitajat ovat vaihtaneet tai ovat vaihtamassa sankoin joukon työtehtäviä. Näkemykselle ei kuitenkaan löydy viitteitä Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston ja tutkintorekisterin vuosien 2010–2018 tiedoista, kirjoittaa Sampo Pehkonen Tieto&trendit-blogissa.

17.1.2020 Viikon tilastouutisissa puhutaan jätteistä ja hinnoista

Yhdyskuntajätteiden määrä kasvoi vuonna 2018 – mistä kasvu johtuu? Mihin suuntaan kuluttajahinnat kehittyivät joulukuussa? Viikon tilastouutisissa aiheena myös rakentaminen. Katso uusin lähetys.

17.1.2020 Yhdyskuntajätteiden kasvu ei vie kohti kiertotaloutta

Yhdyskuntajätemäärän kasvusta kertovien tuoreiden tietojen perusteella emme etene kovinkaan vakuuttavasti kohti kiertotaloutta, kirjoittaa Heidi Pirtonen Tieto&trendit-blogissa. Vaikka kaatopaikkasijoitus on käytännössä loppunut kokonaan, tulisi energiahyödyntämisestä siirtyä jätteiden materiaalihyödyntämiseen. Tieto&trendit-blogi

15.1.2020 Yhdyskuntajätteen määrä kasvoi tuntuvasti – mitä on kasvun takana?

Yhdyskuntajätteen määrä kasvoi vuonna 2018 ennätykselliset kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. Sekajätettä tuotettiin peräti 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Mitä on kasvun takana? Videolla keskustelemassa ympäristötilastojemme asiantuntijat Heidi Pirtonen ja Juha Espo.

14.1.2020 Nuorten rikas vapaa-aika – snäppii, chättii, poppii vai räppii?

Tilastot ja tutkimukset kertovat monipuolisesti nuorten vapaa-ajanvietosta, harrastuksista, osallistumisesta ja sosiaalisista suhteista. Pitävätkö perinteiset harrastukset edelleen pintansa? Miten älylaitteet ovat vaikuttaneet? Lue lisää ja ilmoittaudu kurssille

13.1.2020 "Kuvat ohjaavat meitä – maailmaa kannattaa katsella donitsin läpi"

Taloustieteen nimissä tarjoiltu toiveajattelu on tuonut meidät kuilun partaalle. Olisiko 2020-luvulla aika ottaa vakavasti vaihtoehdot – vaikkapa Donitsitaloustiede, pohtii Jouni Kotkavuori Tieto&trendit-blogissa.

10.1.2020 Katso tilastouutisista viikon tärkeimmät nostot

Sähköautoja hankittiin vuonna 2019 ennätystahtiin. Kokeelliset tilastot nopeuttavat tilastotuotantoa. Miten kävi teollisuuden uusille tilauksille marraskuussa? Katso video

9.1.2020 Tilastokeskuksen ylijohtajiksi Pasi Henriksson, Johanna Laiho-Kauranne, Mikko Lindholm ja Ville Vertanen

Valitut ylijohtajat muodostavat pääjohtaja Marjo Bruunin kanssa Tilastokeskuksen uuden strategisen johdon, joka johtaa myös Tilastokeskuksen toiminnan ja organisaation uudistusta.

8.1.2020 Lainajohtajana Tilastokeskuksessa – päivääkään en vaihtaisi pois

Vierailevan johtajan kutsuminen mukaan strategiseen uudistumiseen oli rohkea ja edistyksellinen päätös, kirjoittaa Tilastokeskuksessa tehtäväkierrossa työskennellyt Maanmittauslaitoksen ylijohtaja Marja Rantala Tieto&trendit-blogissa. Vertaiskehittäminen hyödyttää molempia virastoja.

8.1.2020 Tilastolliset peruskäsitteet haltuun

Mitkä tilastolliset tunnusluvut ovat mielekkäitä ja miten niitä pitäisi tulkita? Tilastollisten peruskäsitteiden kurssilla 11.2. esitellään monipuolisesti tilastojen laadintaa ja käyttöä. Ilmoittaudu kurssille

2.1.2020 Päätoimialojen liikevaihto kasvoi marraskuussa

Päätoimialojen liikevaihtoennakon mukaan kausitasoitettu liikevaihto kasvoi marraskuussa lähes kaikilla toimialoilla. Teollisuuden liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia, kaupan liikevaihto 0,5 prosenttia ja rakentaminen 0,2 prosenttia edeltävään kuukauteen verrattuna. Tutustu liikevaihtoennakkoon

Uutisarkisto vuosilta 1996-2019