Uutisia 16.3.2020

Nuorten työsuhteet – ovatko ne entistä epävarmempia?

Miesten työmarkkina-asema näyttää vakaammalta kuin naisten, kirjoittaa Anna Pärnänen tarkastellessaan 25–34-vuotiaiden palkansaajien työsuhteita ja yrittäjänä työskentelyä. Vuonna 2019 ikäryhmän miehistä 71,7 prosenttia teki töitä jatkuvassa kokoaikaisessa työsuhteessa, kun vastaava osuus naisilla oli vain 55,2 prosenttia. (Tieto&trendit)

Jaa