Uutisia 2.3.2020

Kasvuyritysten määrä lisääntyi vuonna 2018 lähes kaikilla toimialoilla

Kasvuyritysten lukumäärä lisääntyi vuodesta 2017 vuoteen 2018 koko maassa 149 yrityksellä eli vajaat 15 prosenttia. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen Toimialoittaisesta yritystietopalvelusta, johon on päivitetty vuoden 2018 tilastotiedot.

Kasvuyritykset ovat kansantalouden menestymisen kannalta kokoaan suurempia, sillä pienestä lukumäärästään huolimatta ne luovat huomattavan osan uusista työpaikoista. Kasvuyritysten lukumäärä on tässä laskettu OECD:n määritelmän mukaan eli kasvuyritykseksi luetaan yritys, joka työllistää kasvukauden alussa vähintään 10 henkilöä ja seuraavan kolmen vuoden aikana henkilöstömäärän keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 prosenttia. Kasvuyritysten määrä on kasvanut selvästi vuodesta 2017 vuoteen 2018, vaikka kasvua tarkasteltaisiin muillakin vuosikasvuvaatimuksilla tai yritysten eri kokoluokkien mukaan.  

Kasvuyritysten määrän muutos Suomessa kasvukausien 2014–2017 ja 2015–2018 välillä, %
Yrityksessä vähintään 3 henkilöä ja keskimääräinen vuotuinen kasvu 10 %: kasvuyritysten määrän muutos on 8,8 prosenttia. Yrityksessä vähintään 3 henkilöä ja keskimääräinen vuotuinen kasvu 20 %: muutos 10,7 %. Yrityksessä vähintään 3 henkilöä ja keskimääräinen vuotuinen kasvu 30 %: muutos 9,0 %.  Yrityksessä vähintään 5 henkilöä ja keskimääräinen vuotuinen kasvu 10 %: muutos 10,9 %. Yrityksessä vähintään 5 henkilöä ja keskimääräinen vuotuinen kasvu 20 %: muutos 12,0 %. Yrityksessä vähintään 5 henkilöä ja keskimääräinen vuotuinen kasvu 30 %: muutos 14,3 %. Yrityksessä vähintään 10 henkilöä ja keskimääräinen vuotuinen kasvu 10 %: muutos 12,7 %. Yrityksessä vähintään 10 henkilöä ja keskimääräinen vuotuinen kasvu 20 %: muutos 14,8 %. Yrityksessä vähintään 10 henkilöä ja keskimääräinen vuotuinen kasvu 30 %: muutos 8,9 %.  

Kasvuyritysten määrä lisääntyi kasvukaudella 2015–2018 suurimmassa osassa maakunnista. Kasvuyritysten määrä väheni vain Ahvenanmaalla, Etelä-Savossa, Kanta-Hämeessä, Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.

Vähintään 10 henkilön yrityksistä sadan prosentin vuosivauhtia kasvoi kasvukaudella 16 yritystä, joista puolet sijaitsi Uudellamaalla. Kasvukaudella 2014–2017 vastaavia yrityksiä oli 14, joista 11 sijaitsi Uudellamaalla.

Kasvuyritysten määrä lisääntyi suurimmalla osalla toimialoista. Kaikkein voimakkaimmin eli 100 prosenttia vuodessa kasvaneita yrityksiä oli kasvukaudella 2015–2018 eniten rakentamisen ja hallinto- ja tukipalvelut -toimialoilla.

OECD:n määritelmän mukaisten kasvuyritysten määrän muutos Suomessa toimialoittain kasvukausien 2014–2017 ja 2015–2018 välillä

Informaatio ja viestintä: kasvoi 40 yrityksellä, Ammatillinen toiminta: kasvu 27, Majoitus- ja ravitsemistoiminta: kasvu 18, Hallinto- ja tukipalvelut: kasvu 13, Kuljetus ja varastointi: kasvu 10, Kauppa: kasvu 9, Terveys- ja sosiaalipalvelu: kasvu 9, Rakentaminen: kasvu 7, Kaivannaistoiminta: kasvu 6, Kiinteistöalan toiminta: kasvu 5, Koulutus: kasvu 3, Teollisuus: kasvu 2, Muut palvelut: väheni 2 yrityksellä, Energia: väheni 6 yrityksellä.

Kasvuyrityksistä noin 45 prosentilla ei ollut taustalla konsernia tai yritysjärjestelyä kasvukaudella 2015–2018. Tällaisten ns. aidosti kasvaneiden yritysten määrä lisääntyi 12 prosenttia edellisestä kasvukaudesta. 366 kasvuyrityksen taustalla oli kotimainen konserni ja 173 yrityksen taustalla ulkomaalaisomisteinen konserni. Näiden kasvuyritysten lukumäärä kasvoi edelliseen kasvukauteen verrattuna noin 24 prosenttia riippumatta konsernin kotimaasta. Yritysjärjestelyn kautta kasvuyrityksiksi päätyneiden yritysten määrä väheni runsaat 10 prosentilla edelliseen kasvukauteen verrattuna.

Toimialoittainen yritystietopalvelu kuvaa yritystoiminnan ilmiöitä

Tilastokeskuksen maksullisesta Toimialoittaisesta yritystietopalvelusta löytyy analysoinnin ja päätöksenteon tueksi muuttujia ja luokittelijoita yritystoiminnan eri ilmiöalueista.

Palvelussa voi tutkia ja vertailla tietoja sekä tallentaa niitä omiin tietojärjestelmiin. Palvelua käytetään Tilastokeskuksen verkkosivujen kautta. Se soveltuu muun muassa yrityksille, aluekehittäjille, kunnille, rahoitus- ja vakuutussektorille, edunvalvontatahoille, ammattikorkeakouluille ja yliopistoille.

Tutustu palveluun
Hinnasto ja tilaaminen
Lisätietoja: yliaktuaari Jussi Partanen 029 551 2048, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Jaa