Uutisia 19.5.2020

Ulkoilututkimuksella selvitetään, miten suomalaisten luonnossa liikkuminen on muuttunut

Tietoa suomalaisten luonnossa liikkumisesta ja ulkoilun harrastamisesta kerätään parhaillaan laajalla valtakunnallisella kyselyllä. Sen avulla selvitetään esimerkiksi sitä, kuinka moni suomalaisista marjastaa, ui luonnonvesissä, tarkkailee luontoa, kävelee puistoissa tai ulkoilee lasten kanssa luonnossa.  

Luonnonvarakeskus (Luke) kerää ulkoilututkimuksella kymmenen vuoden välein tietoa suomalaisten ulkoilusta ja kotimaan luontomatkailun kysynnästä. Tutkimus seuraa ulkoilun harrastamisessa tapahtuvia muutoksia. Ulkoilututkimuksen tiedonkeruun toteuttaa Tilastokeskus.

Tietoa kerätään lähes 90 eri ulkoiluharrastuksen yleisyydestä ja harrastuskerroista. Tutkimuksen tietoja voidaan hyödyntää muun muassa virkistysalueiden ja ulkoilupalveluiden suunnittelussa.  

Kaikki vastaukset ovat tärkeitä

Kysely toteutetaan vuosina 2019–2021, ja siinä huomioidaan ulkoilun harrastaminen eri vuodenaikoina. Parhaillaan käynnissä on kesäkauden tiedonkeruu.  

Kuhunkin kyselyyn poimitaan satunnaisesti 4 000 iältään 15–80-vuotiasta Suomessa asuvaa. Tiedonkeruu tehdään verkko- ja postikyselynä.

”Mahdollisimman monen otokseen osuneen osallistuminen varmistaa, että tutkimustulokset antavat kattavan ja oikean kuvan suomalaisten ulkoilutottumuksista”, sanoo yliaktuaari Johanna Koivula Tilastokeskuksesta.

”Jos saat kutsun osallistua kyselyyn, vastaathan!”

Lisätietoja:
yliaktuaari Johanna Koivula p. 029 551 3571, yliaktuaari Markku Nieminen p. 029 551 2519, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Ulkoilututkimuksen verkkosivut

Jaa