Uutisia 24.4.2020

Koronatilannekatsaus 24.4.2020: Ensimmäiset viikoittaiset tiedot kuolleiden määrästä julkaistu 

Olemme nopeuttaneet koronatilanteesta johtuen poikkeustilannetta kuvaavien tietojen tuotantoa. Julkaisemme toistaiseksi viikoittain tavallisesta tilastotuotannosta poikkeavia tilastoja. Näiden rinnalla normaali tilastotuotanto on jatkunut suunnitelmien mukaan eikä poikkeustilanne ole toistaiseksi aiheuttanut häiriöitä tilastojen julkaisuun.

 
Tuoreimmat koronatilannetta kuvaavat tilastot ja artikkelit

•    24.4.2020 Tilastokeskus julkaisee poikkeusolojen aikana viikoittaista tietoa kuolleiden määrästä. Ensimmäisen viikkotilaston mukaan koronan vaikutukset eivät vielä näy maaliskuun lopun ennakkotiedoissa [linkki muuttunut 26.11.2020]. Vastaavaa viikoittaista tietoa julkaistaan myös muista EU-maista.  
•    24.4.2020 Noin 60 prosenttia suomalaisista on vähentänyt kulutustaan koronakriisin takia, kirjoittaa Anna Pärnänen Tieto&trendit-blogissa kuluttajien luottamus -tutkimuksen lisäkysymyksiin saaduista vastauksista.
•    23.4.2020 Työvoimatutkimuksen tuoreimmat tiedot kertovat, että työllisyys kääntyi maaliskuussa laskuun
•    22.4.2020 Kuluttajien luottamus -tutkimuksessa kerättiin tietoja siitä, miten koronatilanne on vaikuttanut vastaajien työllisyystilanteeseen sekä arviota vastaajien tulevaisuuden näkymistä. Anna Pärnänen analysoi blogissaan erityisesti yrittäjiltä saatuja vastauksia. Vastanneista yrittäjistä 88 % pitää yritystoiminnan selviytymistä koronakriisistä hyvin tai melko todennäköisenä. 
•    21.4.2020 Kansantalouden kausitasoitettu tuotanto supistui maaliskuussa 0,8 prosenttia helmikuuhun verrattuna kokeellisen pikaestimaatin mukaan. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuotanto kasvoi 0,5 prosenttia.

Tulossa ensi viikolla  

•    27.4.2020 Kuluttajien luottamusindikaattori, huhtikuu 2020 
•    29.4.2020 Majoituspalveluiden tarjontaa, käyttöä ja hintatasoa kuvaava majoitustilasto, maaliskuu 2020 
•    28.4.2020 Rakennus- ja asuntotuotannon helmikuun tietojen julkaisun yhteydessä julkaistaan myös ennakkotietoja maaliskuulta. 
•    30.4.2020 Suurten yritysten liikevaihdon kehitystä kuvaava liikevaihtoennakko, maaliskuu 2020 
•    30.4.2020 Suomalaisten lentoasemien lento-, matkustaja-, rahti- ja postiliikennettä kuvaava ilmaliikenne-tilasto, maaliskuu 2020 

Koronasivustolta löydät nyt myös listan tulevan viikon aikana ilmestyvistä tilastoista, jotka kuvaavat tilannetta poikkeusolojen aikana tai joissa on muuten koronatilanteen kannalta olennaista tilastotietoa. 

Euroopan tilastoviraston tilastotuotannon tilanne

EU:n tilastovirasto Eurostat varautuu tuottamaan tärkeimmät tilastot koronapandemiasta huolimatta. Eurostat on priorisoinut eräät kuukausittain ja neljännesvuosittain julkistettavat suhdannetilastot, kuten kansantalouden kokonaistuotannon, työttömyyden, työllisyyden, kuluttajahintaindeksin, yritystoiminnan ja tavaroiden ulkomaankaupan sekä indikaattoreita koskien väestöä, muuttoliikettä, maataloutta, energiaa ja liikennettä. 

Jäsenmailta edellytetään näiden tilastojen toimittamista Eurostatille, ja Suomen ja muiden EU-maiden tilastovirastojen tavoitteena on tuottaa tilastot tavanomaisessa aikataulussa. Poikkeustilanne saattaa kuitenkin vaikuttaa tilastojen lähdeaineistojen laatuun ja saatavuuteen sekä julkaisuaikatauluihin myös EU-tasolla. Tilastojen käyttäjille viestitään erikseen, jos tilastojen laatu poikkeaa tavanomaisesta.  

Tilastokeskus kokoaa koronatilannetta kuvaavia tilastotietoja Tilastokeskuksen koronasivustolle. Lisäksi viestimme viikoittaisella uutisella kootusti koronatilannetta kuvaavista tilastoista sekä poikkeusolojen vaikutuksista tilastotuotantoon. 

Tilastokeskuksen tilastot ja palvelut löytyvät www.tilastokeskus.fi-sivustoilta. Tietopalvelu auttaa tilastotiedon haussa puhelimitse 029 551 2220 tai sähköpostilla info@tilastokeskus.fi. Voit kysyä tilastoista myös Kysy tilastoista -lomakkeella.

 
Lisätietoa:  
Ylijohtaja Ville Vertanen (kumppani- ja ekosysteemisuhteet) p. 029 551 3343  
Tietopalvelujohtaja Hannele Orjala (tietopalvelu ja viestintä) p. 029 551 3582  

Jaa