Uutisia 6.4.2020

Twinning: Suomi kehittämään Valko-Venäjän tilastotoimintaa

Tanskan, Suomen ja Liettuan yhteinen tarjous on voittanut Twinning-hankekilpailun Valko-Venäjällä. Kaksivuotisella hankkeella vahvistetaan Valko-Venäjän edellytyksiä tuottaa laadukasta tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Suomesta hankkeessa on mukana Tilastokeskus.

Hanke linkittyy vahvasti Valko-Venäjän pyrkimykseen kehittää tilastojärjestelmäänsä sekä kansallisen tilastoalan toimijansa (National Statistical Committee of the Republic of Belarus, Belstat) toimintaedellytyksiä. Tämän tueksi Valko-Venäjä on muotoillut vuoteen 2022 yltävän strategian, jonka tavoitteiden saavuttamista Twinning-hanke osaltaan tukee. Hankevoitto on hienoa jatkoa Suomen viime aikojen erinomaiselle menestykselle Twinning-tarjouskilpailuissa.

Tilastovirastot yhteistyössä

Twinning-hankkeella vahvistetaan Valko-Venäjän tilastotoiminnan edellytyksiä laajasti. Hankkeella tuetaan tietovaraston rakentamista hallinnolliselle tietoaineistolle sekä aineistoa koskevien laadunhallintavälineiden kehittämistä. Lisäksi hankkeella parannetaan erityisesti ympäristönsuojelutoimiin käytettyjen resurssien tilastointia ja Valko-Venäjän edellytyksiä jakaa tilastotietoja kansainvälisesti sekä tuottaa mikrodataa tutkijoiden tutkimustarkoituksiin.

Tilastokeskuksen ohella hanketta ovat toteuttamassa Tanskan ja Liettuan tilastovirastot. Vastuut hankkeen osa-alueista on jaettu konsortiomaiden kesken. Tanskan tilastovirastolla (Danmarks Statistik) on vastuu koko hankkeen etenemisestä.

- Pääsemme hyödyntämään hankkeessa osaamistamme laajasti ja meillä on myös vetovastuu hallinnollisten aineistojen tietovarastoon keskittyvässä hankekokonaisuudessa. Olemme olleet mukana useissa Twinning-hankkeissa ja tehneet paljon yhteistyötä tanskalaisten ja liettualaisten kollegojemme kanssa. Hienoa, että pääsemme jatkamaan yhteistyötämme Valko-Venäjällä, toteaa hankkeen junioriprojektipäällikkö Leena Storgårds Tilastokeskuksesta.

Aloitusaika auki koronan vuoksi

Valko-Venäjä on ollut mukana Twinning-hankkeissa vuodesta 2018, joten se on vielä melko uusi Twinning-toimija. Suomen ensimmäinen Twinning-hanke Valko-Venäjällä alkoi kesällä 2019. Koronaviruspandemia vaikuttaa tällä hetkellä laajasti Twinning-toimintaan. Tästä johtuen Valko-Venäjän uuden hankkeen tarkka aloitusajankohta on vielä auki.

Twinning-hankkeilla kehitetään hallintoa ja lainsäädäntöä Euroopan unionin lähialueilla. Toiminta linkittyy EU:n naapuruus- ja laajentumispolitiikkaan. EU:n jäsenmaat kilpailevat hankkeista tarjouskilpailuissa, joiden perusteella kumppanimaat valitsevat hankkeiden toteuttajat.

Twinning perustuu hankkeen toteuttajan ja kumppanimaan tiiviille yhteistyölle hankesopimuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksittäinen Twinning-hanke kestää noin kaksi vuotta ja tyypillisesti hankkeen budjetti on 1–2 miljoonaa euroa. Suomessa Twinning-toimintaa koordinoi ulkoministeriön Twinning-tiimi.

Tilastokeskus osallistuu Twinning-hankkeisiin pääsääntöisesti yhdessä muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat useimmiten EU:n laajentumis- ja naapuruuspolitiikan piirissä olevien maiden tilastoviranomaiset. Tavoitteena on tarjota tukea ja auttaa kehitysprosesseissa, jotka kohdemaissa ovat meneillään.

Twinning-hankkeissa saman aihealueen asiantuntijat työskentelevät yhdessä yhteistyöalueiden määräytyessä kohdemaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Yhtenä välineellisenä tavoitteena on oman henkilöstön osaamisen ja pätevyyden lisääminen. Hankkeiden avulla myös luodaan yhteistyöverkostoja ja vahvistetaan kansainvälistä näkyvyyttä.

Jaa