Uutisia 28.2.2020

Verotilastoja yhteistyöllä

Tilastokeskus tuottaa Verohallinnon aineistoista tilastoja Verohallinnon tilastotietokantaan. Tilastoyhteistyön avulla saadaan tuotettua yksityiskohtaisia ja kattavia verotietoja.

Verohallinnon tilastotietokannassa julkaistaan tilastotietoa henkilöasiakkaiden tuloveroista, elinkeinoveroista, kiinteistöveroista, valmisteveroista ja verotulojen kehityksestä. Tilastokeskus tuottaa tilastot Verohallinnon määrittelyiden perusteella. Tilastojen lähteenä ovat pääasiassa Verohallinnon rekisteriaineistot.

”Verohallinto toimittaa meille Tilastokeskukseen raaka-aineiston ja käsittelyvaiheessa muodostamme määrittelyjen mukaisesti tilastoon tarvittavat muuttujat ja tunnusluvut. Taulukoimme summatut tiedot ja julkaisemme taulukot tietokantapohjaisen PxWeb-jakelujärjestelmän kautta”, kuvailee tiiminsä työtä tilastointipalvelun koordinaattori, yliaktuaari Hanna Sten.

Yhteistyötä verotilastojen tuotannossa on tehty jo useiden vuosien ajan. Yhteistyö mahdollistaa molempien organisaation keskittymisen oman erityisasiantuntemuksensa hyödyntämiseen. ”Verohallinnon asiantuntijoilla on vahva sisällöllinen osaaminen eri verolajeista, mikä mahdollistaa tietojen syväanalyysin. Tilastokeskuksen vahvuutena ovat hyvät tilastotuotannon järjestelmät sekä osaaminen tilastotuotantosovellusten rakentamisessa ja tuotantoprosessin automatisoinnissa”, sanoo Sten.

Verohallinto julkaisee tilastotiedot ja -analyysit verkkosivuillaan. Uusimpana tilastona on julkaistu 28.2.2020 vuoden 2018 henkilötuloveroja koskeva tietopaketti.

Verohallinnon tilastotietokanta

Lisätietoja:
yliaktuaari Hanna Sten p. 029 551 2978, projektipäällikkö Emilia Saarinen p. 029 551 3580

Jaa