Uutisia 27.1.2020

Kansantalouden tilinpidon salat auki kaikille avoimella verkkokurssilla

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa käynnistyy helmikuun alussa uusi, kaikille avoin ja maksuton Kansantalouden tilinpito -verkkokurssi (MOOC). Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa.  

Opintojakso antaa käsityksen kansainvälisiin suosituksiin perustuvasta kansantalouden tilinpito -tilastojärjestelmästä, sen keskeisistä käsitteistä ja käyttötavoista. Kurssi tarjoaa vastauksia sellaisiin kysymyksiin kuten onko kansantalous sama kuin valtiontalous, miten julkisen talouden alijäämä ja velka lasketaan ja onko vienti osa bruttokansantuotetta.

Luotettavalla tiedolla taklataan valeinformaatiota

Tilastokeskukselle on yhä tärkeämpää tuntea tiedonkäyttäjiensä tarpeita ja toiveita. Näin tilastotietoa päästään hyödyntämään mahdollisimman laajasti. Tilastokeskuksen keskeinen tehtävä on myös vahvistaa ihmisten tilastotiedon lukutaitoa ja samalla medialukutaitoa.

– Yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa tukee vahvasti Tilastokeskuksen strategista tavoitetta ottaa sidosryhmät ja verkostot yhä vahvemmin huomioon toiminnan kehittämisessä. Datakyllästeinen maailma ympärillämme on haastanut kansalliset tilastoviranomaiset arvioimaan uudella tavalla tilastotiedon merkitystä, sanoo Tilastokeskuksen koulutuspäällikkö Marika Jokinen.

Nykyisin myös virheellinen ja suorastaan valheellinen fake news -tyyppinen tieto leviää helposti. Tilastokeskuksen tehtävä onkin puolustaa jatkuvasti luotettavaa tietoa ja oikaista vääriä tulkintoja.

– Meidän on tärkeää verkostoitua mahdollisimman laajasti ja erilaisten toimijoiden kanssa. Yliopistoympäristö on erinomainen yhteistyökumppani tässä – luotettavan ja tutkitun tiedon puolustajia kun olemme molemmat, Jokinen sanoo.

–  Lisäksi yhteistyö tukee opiskelijoiden työelämävalmiuksien lujittamista. Kansantalouden opiskelijoista saamme toivottavasti uusia osaajia tulevaisuudessa ja kurssi avaa erinomaisen väylän myös tähän, toteaa Tilastokeskuksen talous- ja ympäristötilastot -yksikön suunnittelija Katri Soinne.

Työelämälähtöinen koulutus palvelee jatkuvan oppimisen tavoitetta  

Avoimella yliopistolla on aina ollut perustanaan vahva sivistystehtävä, johon kaikille avoimet ja maksuttomat MOOC-kurssit sopivat erinomaisesti. Yhteistyö Tilastokeskuksen kanssa on samalla myös Helsingin yliopiston vastaus koulutuksen ja työelämän tarpeiden järkevään yhdistämiseen.

– Tutkinto-opiskelijat saavat työelämälähtöistä koulutusta huippuasiantuntijoilta. Samalla koulutus avataan koko yhteiskunnan tarpeisiin Avoimen yliopiston kautta. Konsepti palvelee kaikkia jatkuvan oppimisen työelämälähtöisenä koulutuksena ja tuo samalla lisää asiantuntijuutta opetukseen, kertoo Avoimen yliopiston varajohtaja Minna Herno.

– Tätä mallia voisi hyödyntää muidenkin toimijoiden kanssa, joilla ei ole omia resursseja koulutuksen järjestämiseen.

Helsingin yliopisto haluaa opetuksen ja tutkimuksen avoimuudella edistää tieteellisen tiedon saatavuutta. Avoimelle yliopistolle Tilastokeskuksen kanssa tehtävä yhteistyö on uusi tapa palvella yhteiskunnallisia, verovaroin toimivia instituutioita. Avoin yliopisto-opetus tarjoaa valmiin, kohtuuhintaisen koulutusmallin, joka palvelee monen eri kohderyhmän tarpeita.

Opintojakson käynnistymistä odotellessa aiheeseen ja alkavaan opintojaksoon voi tutustua YouTubesta löytyvien videoiden avulla: 

Lisätietoja:
koulutuspäällikkö Marika Jokinen p. 029 551 3270, suunnittelija Katri Soinne p. 029 551 2778; sähköposti: etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Jaa