Uutisia 2.4.2020

Alueellisia tilastotietoja avattu lisää

Tilastokeskus on avannut lisää alueellisia tilastotietoja tietokantaansa. Nyt avattu tietokantakuutio sisältää perustietoja väestöstä, väestönmuutoksista, muuttoliikkeestä, työssäkäynnistä, väestön koulutusrakenteesta, asumisesta sekä kuntien taloudesta. Uusina tietoina löytyvät muun muassa taloudellinen huoltosuhde, väestön keski-ikä ja työttömyysriski sukupuolen mukaan.

Avatusta tietokantakuutiosta löytyy myös monia koronakriisin kannalta keskeisiä tietoja, kuten esimerkiksi vanhempien ikäryhmien osuus, pendelöintimäärät ja erikokoisten asuntokuntien osuudet. Lisäksi tietokannassa on kuntatasoisia toimialatietoja, esimerkiksi palvelualojen kuten majoitus- ja ravitsemisalan työpaikkojen määrät ja osuudet.

Nyt avattu tietokantakuutio sisältää runsaasti suhteutettuja tietoja absoluuttisten lukujen lisäksi, jolloin alueiden vertailtavuus paranee. Aiemmin nämä tiedot on pystynyt johtamaan tietokannan tiedoista, mutta se on vaatinut taulukkolaskennan käyttöä.

Tietokantakuution tiedot ovat saatavilla koko maasta, maakunnista, seutukunnista ja kunnista. Aikasarjat ovat vaihtelevasti alkaen vuodesta 1987–2008 uusimpiin tietoihin vaihdellen aiheen mukaan. Tuoreimmat tiedot ovat vuoden 2019 väestörakenteesta. Tiedot on tuotettu vuoden 2020 aluejaon mukaisena. Tietokantakuutio on julkaistu vain suomeksi.

Tutustu tietokantakuutioon

Katso video: Näin käytät Kuntien avainluvut -palvelua

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, tietopalvelusuunnittelija Leena Aulaskari 029 551 6372

Jaa