Uutisia 7.4.2020

Tilastokeskus tarjoaa dataa ja osaamista Helsinki GSE:n perustamalle tilannehuoneelle

Taloustieteen tutkimusyksikkö Helsinki GSE on perustanut taloustilanteen analyysiin keskittyvän tilannehuoneen yhdessä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Tilastokeskuksen kanssa. Tilannehuoneen analyysien avulla on tarkoitus tarjota kuvaa talouden kehityksestä koronakriisin aikana.

Tilannehuoneessa seurataan ja analysoidaan Suomen taloudellista tilannetta tavanomaista talouden seurantaa nopeammalla ja tiiviimmällä aikavälillä. Analyysien taustalla ovat valtavat valtionhallinnon tietoaineistot. Toiveissa on saada käyttöön lähiaikoina myös yksityissektorin toiminnan yhteydessä syntyvää tietoa.

Tietoaineistojen avulla joukko Suomen johtavia taloustietelijöitä laatii analyysejä Suomen talouden, yritysten ja kotitalouksien tilanteesta kriisin eri vaiheissa. Käytännössä analyysin tuloksena syntyy päivittäisiä ja viikoittaisia raportteja, joiden avulla muodostetaan lähes reaaliaikaista kuvaa Suomen talouden kehityksestä. Analyysien tulokset julkaistaan Helsinki GSE:n verkkosivuilla.  

Tilastokeskuksen asiantuntijat käsittelevät ja yhdistelevät aineistot tutkijoiden käyttöön

Analyysin pohjaksi tarvitaan laajoja julkishallinnon toiminnassa syntyviä tietoaineistoja kuten esimerkiksi tulorekisterin ja Business Finlandin toiminnassa syntyviä tietoja sekä Tilastokeskuksen tilastotuotannon tietoaineistoja. Esimerkiksi Vero, Kela ja työ- ja elinkeinoministeriö toimittavat Tilastokeskukseen tietoaineistoja, joita Tilastokeskuksen asiantuntijat käsittelevät niin, että tutkijoiden on mahdollista hyödyntää aineistoja ihmisten ja yritysten anonymiteetti turvaten.

Käytännössä Tilastokeskuksen asiantuntijat käsittelevät tiedot ja poistavat niistä niin kutsutut suorat yksilöivät tunnisteet. Käsittelyn jälkeen aineistot siirretään Tilastokeskuksen tietoturvalliseen ympäristöön, jossa tutkijat pystyvät käyttämään niitä etäyhteyden avulla. Uusia aineistoja käsitellään ja luovutetaan tutkijoiden käyttöön päivittäin.

”Meneillään olevassa pandemiassa yhteiskunnan tiedontarve on valtava. Me haluamme tuoda tietojenkäsittelyyn liittyvää osaamista ja hallussamme olevia tietoaineistoja nykyistä monipuolisemmin yhteiskunnan käyttöön myös kriisitilanteissa”, kertoo Tilastokeskuksen pääjohtaja Marjo Bruun.  

Lisätietoja:
pääjohtaja Marjo Bruun, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Jaa