Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten [e-publikation].
ISSN=1799-3326. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/mltm/tau_sv.html?tulosta

Dela