Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Finländska fartygs bruttoinkomster efter fartygstyp inom utrikessjöfarten 1985-2005, mn euro

Ett kursiverat talanger att talet och därpå följande tal inte är helt jämförbara.

År och
kvartal
 
Passagerarfartyg
 
Torrlastfartyg
   
 Andra fartyg
 
     Totalt
1985 385 280 142 807
1990 455 173 92 720
1995 635 295 129 1 059
1996 702 299 106 1 106
1997 758 322 139 1 219
1998 791 438 138 1 367
1999 800 335 128 1 262
2000 785 346 183 1 315
2001 782 322 172 1 276
2002 758 330 133 1 221
2003 726 347 164 1 237
2004 654 295 192 1 141
2005 658 302 171 1 131
2004   I 143 69 66 278
II 171 75 43 288
III 194 76 36 305
IV 147 75 48 269
2005   I 136 73 53 262
II 176 73 46 294
III 192 77 37 306
IV 155 79 36 269

Symboler i tabellerna:
( - ) Värdet noll.
(0) Mindre än hälften av den använda enheten.
( . ) Uppgiften kan inte förekomma.


Senast uppdaterad 27.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten [e-publikation].
ISSN=1799-3326. 2005, Finländska fartygs bruttoinkomster efter fartygstyp inom utrikessjöfarten 1985-2005, mn euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mltm/2005/mltm_2005_2006-10-27_tau_003_sv.html

Dela