Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Ändringar i denna statistik

Inga dokument

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten [e-publikation].
ISSN=1799-3326. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mltm/uut_sv.html