Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tilläggsuppgifter

Namn: Mervi Härkönen
Telefon: 029 551 3254

Namn: Matti Kokkonen
Telefon: 029 551 3770

Namn: Irmeli Segerholm
Telefon: 029 551 3219

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Meddelande:
Jag önskar få svar
per e-post per telefon inget svar, tack

Min kontaktinformation

Namn:
E-postadress:
Telefonnummer:
Adress:
Postnummer:
Postkontor:
Företag/organisation:

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten [e-publikation].
ISSN=1799-3326. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mltm/yht_sv.html