Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Översikter

2008
2007
2006
2005
2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten [e-publikation].
ISSN=1799-3326. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mltm/kat_sv.html