Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kvalitetsbeskrivningar

2013
2012
2011
2010
2009
2005
2004

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten [e-publikation].
ISSN=1799-3326. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mltm/laa_sv.html