Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tidsbefraktade utländska fartygs trafikutgifter som betalats till utlandet inom utrikessjöfarten 1996-2006, mn euro

Ett kursiverat tal anger att talet och därpå följande tal inte är helt jämförbara.

 
År  
 
 Bränslen
 
 Hamnkostnader
 
 Försäkringar
Tidsbe-
fraktningsutgifter
 
  Övriga kostnader1)
 
    Totalt
1996 11 40 1 104 8 165
1997 13 47 1 119 6 186
1998 14 51 1 154 6 226
1999 11 22 1 140 4 177
2000 17 23 1 135 3 178
2001 8 18 1 137 2 166
2002 12 36 1 209 28 286
2003 16 56 1 245 37 354
2004 20 74 1 259 48 401
2005 34 89 1 327 51 501
2006 45 81 1 373 48 546
1) Anskaffningar för försäljning i restauranger och butiker och reparationskostnaderna
   har förts till punkten övriga utgifter.

Symboler i tabellerna:
( - ) Värdet noll eller sekretessbelagd uppgift.
(0) Mindre än hälften av den använda enheten.
( . ) Uppgiften kan inte förekomma.


Senast uppdaterad 26.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten [e-publikation].
ISSN=1799-3326. 2006, Tidsbefraktade utländska fartygs trafikutgifter som betalats till utlandet inom utrikessjöfarten 1996-2006, mn euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mltm/2006/mltm_2006_2007-10-26_tau_008_sv.html

Dela