Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten 2004

2004
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar