Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Finländska och tidsbefraktade utländska fartygs trafikutgifter
som betalats till
utlandet inom utrikessjöfarten 1985-2004,
mn euro

Ett kursiverat tal anger att talet och därpå följande tal inte är helt jämförbara.

År och
kvartal
  
   Finländska fartyg
Tidsbefraktade
   utländska fartyg
 
    Totalt
1985 158 27 185
1990 110 103 213
1995 230 190 420
1996 229 165 393
1997 268 186 454
1998 307 226 533
1999 292 176 469
2000 301 178 479
2001 285 166 451
2002 239 286 525
2003 244 354 598
2004 246 401 647
2003   I 61 75 136
II 63 95 157
III 66 96 162
IV 53 89 143
2004   I 56 100 156
II 64 106 170
III 71 105 176
IV 56 90 146

Symboler i tabellerna:
( - ) Värdet noll.
(0) Mindre än hälften av den använda enheten.
( . ) Uppgiften kan inte förekomma.


Senast uppdaterad 28.10.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten [e-publikation].
ISSN=1799-3326. 2004, Finländska och tidsbefraktade utländska fartygs trafikutgifter som betalats till utlandet inom utrikessjöfarten 1985-2004, mn euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mltm/2004/mltm_2004_2005-10-28_tau_005_sv.html

Dela