Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Finländska och tidsbefraktade utländska fartygs bruttoinkomster inom utrikessjöfarten 1985-2005, mn euro

Ett kursiverat talanger att talet och därpå följande tal inte är helt jämförbara.

   
Finländska fartyg
 
 
Tidsbefraktade utländska fatyg1)
 
Alla fartyg tillsammans
 
 
År och
kvartal
Trafik mellan
Finland och
andra länder
 
Trafik mellan
andra länder
 
 
  Totalt
Trafik mellan
Finland och
andra länder
 
Trafik mellan
andra länder
 
 
  Totalt
Trafik mellan
Finland och
andra länder
 
Trafik mellan
andra länder
 
 
  Totalt
1985 656 151 807 30 13 43 686 164 850
1990 662 58 720 124 59 183 786 117 903
1995 950 108 1 059 207 60 267 1 157 169 1 326
1996 1 026 80 1 106 266 50 316 1 292 130 1 422
1997 1 113 107 1 219 322 63 385 1 435 169 1 604
1998 1 261 106 1 367 371 59 430 1 632 165 1 797
1999 1 133 130 1 262 168 71 239 1 301 201 1 502
2000 1 124 191 1 315 198 85 283 1 322 276 1 598
2001 1 073 203 1 276 191 77 268 1 264 280 1 543
2002 1 037 184 1 221 409 77 486 1 446 261 1 707
2003 1 035 203 1 237 563 78 641 1 586 280 1 878
2004 910 231 1 141 707 109 816 1 618 339 1 957
2005 897 235 1 131 719 134 853 1 616 369 1 985
2004   I 221 58 278 153 23 176 374 80 454
II 238 51 288 180 24 204 418 75 492
III 240 65 305 195 22 217 435 87 522
IV 212 57 269 179 40 220 392 97 489
2005   I 206 55 262 165 35 200 372 90 462
II 233 61 294 179 36 215 413 97 510
III 244 62 306 193 35 227 437 97 533
IV 213 57 269 182 29 211 395 85 480
1)  Sedan år 1988 omfattar siffrorna uppgifter om fartyg i utlandet som ägs av finska företag och vilkas
   penningrörelse sköts i Finland.

Symboler i tabellerna:
( - ) Värdet noll.
(0) Mindre än hälften av den använda enheten.
( . ) Uppgiften kan inte förekomma.


Senast uppdaterad 27.10.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten [e-publikation].
ISSN=1799-3326. 2005, Finländska och tidsbefraktade utländska fartygs bruttoinkomster inom utrikessjöfarten 1985-2005, mn euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mltm/2005/mltm_2005_2006-10-27_tau_001_sv.html