Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Finländska fartygs bruttoinkomster efter fartygstyp inom utrikessjöfarten 1985-2007, mn euro

Ett kursiverat tal anger att talet och därpå följande tal inte är helt jämförbara.

År och
kvartal
 
Passagerarfartyg
 
Torrlastfartyg
   
 Andra fartyg
 
     Totalt
1985 385 280 142 807
1990 455 173 92 720
1995 635 295 129 1 059
1996 702 299 106 1 106
1997 758 322 139 1 219
1998 791 438 138 1 367
1999 800 335 128 1 262
2000 785 346 183 1 315
2001 782 322 172 1 276
2002 758 330 133 1 221
2003 726 347 164 1 237
2004 654 295 192 1 141
2005 658 302 171 1 131
2006 675 308 156 1 139
2007 739 296 168 1 203
2006   I 138 77 50 266
II 170 84 39 294
III 197 77 35 308
IV 170 70 31 271
2007   I 152 73 44 269
II 185 72 45 302
III 222 73 36 331
IV 181 78 43 301

Symboler i tabellerna:
( - ) Värdet noll eller sekretessbelagd uppgift.
(0) Mindre än hälften av den använda enheten.
( . ) Uppgiften kan inte förekomma.


Senast uppdaterad 24.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomster och utgifter inom utrikessjöfarten [e-publikation].
ISSN=1799-3326. 2007, Finländska fartygs bruttoinkomster efter fartygstyp inom utrikessjöfarten 1985-2007, mn euro . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mltm/2007/mltm_2007_2008-10-24_tau_003_sv.html

Dela