Julkaistu: 12.12.2014

A BCDEFG H IJ  K L M N OP R S T UVWYZÖ

 

M

 

Mahlamäki, Pirkko:
Vammaisten ihmisoikeudet eivät toteudu (3/2013)
Majamaa, Karoliina:
Kuka vastaa kyselyihin? Katoanalyysi yhdestä perhetutkimuksesta (4/2009)
Malin, Antero:
Kansainvälinen aikuistutkimus tarjoaa uusia mahdollisuuksia inhimillisen pääoman tutkimiselle (3/2014)
Tutkimustiedon kansainvälisen vertailtavuuden varmistaminen vaatii paljon työtä (3/2013)
Tietoyhteiskunnan lukutaidottomat – keitä he ovat? (3/2000)
Malin, Maili:
Maahanmuuttajien hyvinvointitutkimusten kehittäminen auttaa sekä maahanmuuttajia että yhteiskuntaa (2/2012)
Maahanmuuttajien elinolojen ja terveyden selvittämiseksi on tehtävä erillisiä tutkimuksia (4/2011)
Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointitutkimus (3/2011)
Manderbacka, Kristiina:
Väestön suuri enemmistö kannattaa nykyisenlaista hyvinvointimallia (1/2011)
Sosioekonomiset terveyserot ja terveyspalveluiden käyttö (2/2008)
Haastattelijoita haastattelemassa (4/1994)
Mannila, Simo:
Elinolotutkimus Baltiassa (3/2002)
Syrjäytymisen ja heikon terveydentilan kasautumisesta (1/1996)
Marin, Ritva:
Suomalainen eksotiikka houkuttelee matkailijoita (2/2007)
Matkailu osana kesän viettoa (2/2002)
Matkailua moneen lähtöön. Kesämökki, Kanaria, Tallinnan laiva – suomalaisen lomamatkan päät (2/1998)
Marja-Aho, Pellervo:
Lapsiperheen asuntosuunnitelmat lamassa (1/1993)
Marjo-Kämäräinen, Pia:
Vanhemman työttömyys nuoren kokemana (4/1998)
Martikainen, Juha:
Avoimet työpaikat ja työntekijät eivät kohtaa (3/2007)
Liikettä työmarkkinoilla. Avoimia työpaikkoja syntyy (3/2005)
Martikainen, Pekka:
Sosiaaliryhmien väliset erot elinajanodotteessa kasvoivat 1990-luvun loppuvuosina (2/2003)
Työttömyyden vaikutus kuolleisuuteen on korkeintaan vaatimaton (4/1995)
Martikainen, Tuomo:
Suomalaisen kansanvallan äänettömät yhtiömiehet (2/2010)
Matala, Timo:
Suomalaisten velkaantuminen on eurooppalaista keskitasoa (1/2013)
Verotuksen rakenteen muutos vaikuttaa tulonjakoon (3/2010)
Muuttoliike ja asuntovelkaantuminen 2000-luvulla (4/2008)
Kotitalouksien asumismenot ja asuntovelkaisuus lamavuosien jälkeen (1/2005)
Nuoret luopumassa asunnon omistusprojektista? (4/2000)
Monta mittaria vauraudelle eli neljä tapaa tutkia rikkautta (1/1997)
Suuret tulot, vähät varat, pienet tulot, suuret varat... (1/1996)
Lama söi nuorten miesten tulot (1/1993)
Asumisen tuki säästökohteena (3/1993)
Miten mitata asuntovarallisuutta? (3/1990)
Matilainen, Riitta:
"Sitä lauantai-iltaa ei muuten voinut ajatellakaan" – Suomalaiset ja rahapelaaminen 1900-luvulla (4/2006)
Suomalaisen rahapelitarjonnan historiaa (4/2006)
Matthies, Aila-Leena:
Marginaalista uusiksi keskuksiksi (3/1996)
Mattila, Juhani:
Sosiaaliset pelot syrjäyttävät nuoren? (3/2014)
Mediocre, Fred:
Kuinka monta on keskimäärin... (3/2002)
Melasniemi-Uutela, Heidi:
Osa-aikatyö – vapaaehtoista vai pakkoa? (3/2007)
Pienten lasten äidit ja työ (3/2005)
Kotitaloudet energian kuluttamisen ja säästämisen ristipaineessa (Spesiaali 1998)
Melin, Harri:
Katoaako keskiluokka? (3/2002)
Melkas, Jussi:
Matematiikka ei riitä numerotiedon tulkitsemiseen (3/2009)
Emävalheita Ruotsinmaalla (1/2009)
Kansakunnan lyhyt- ja kestomuisti (1/1992)
Katovuosia tulossa? (3/1990)
Köyhä ja yksin (2/1990)
Kuka haluaa juhliin? (1/1990)
Melkas, Perttu:
Kaupunkilaiset ostavat verkkokaupasta palveluita ja maalaiset tavaroita (4/2014)
Yhteisöpalveluiden paradoksi: naiset aktiivisia, miehillä paljon ystäviä (2/2013)
Miehet ovat naisia liikkuvampia netin käyttäjiä (3/2010)
Matka lähikauppaan kertoo kotitalouden ekotehokkuudesta (4/2008)
Hyvätuloiset käyttävät eniten kotitalousvähennystä (1/2008)
Melkas, Tuula:
Sosiaaliset suhteet muuttavat muotoaan (2/2003)
Työn ja perheen yhteensovittamisesta barometritiedon valossa (3/1999)
Iäkkäiden sosiaaliset verkostot ja elämänlaatu (2/1997)
Kanssaihmisten apu, julkiset palvelut ja hyvä elämä (4/1992)
Pitääkö jonkun nukkua keittiössä tai olohuoneessa? (3/1992)
Metsäpelto, Riitta-Leena:
Aikuisten työ rytmittää lasten arjen (1/2014)
Miettinen, Anneli:
Mikä selittää lastenhoitoon käytetyn ajan kasvua viime vuosikymmeninä? (3/2012)
Miettinen, Arto:
Työmatkatapaturmat ovat etenkin iäkkäiden naisten ongelma (2/2014)
Nuorilla miehillä on suurin riski joutua työtapaturmaan (3/2009)
Mikkelä, Heli:
Miten määrittää metsien terveydentila? (1/1991)
Mikkola, Jukka:
Vapaa-ajan kalastuksesta huvia ja hyötyä (2/2001)
Mikkonen, Janne:
Ammatillisista oppilaitoksista valmistuneet työllistyvät hyvin – suhdanteista riippuen (4/2013)
Moisio, Pasi:
Toimeentulotuen asiakkuus periytyy vanhemmilta lapsille (1/2010)
Muilu, Toivo:
Mistä löytyy Suomen keskiarvokunta? (3/2002)
Tulojen alueelliset ja paikalliset vaihtelut Suomessa vuonna 1995 (Spesiaali 2000)
Työttömyys kuntien sisäisenä ja välisenä ilmiönä (3/1997)
Murto, Antti:
Peliongelmien taustat yllättävät – Peluurin näkökulma (4/2006)
Mustonen, Pekka:
Urbaanit pikkulapsiperheet ovat tyytyväisiä kaupunkiarkeen (1/2014)
Muttilainen, Vesa:
Kotitalouksien velkaongelmien dynamiikka (1/2004)
Velalliset liikkeessä (3/2002)
Muukkonen, Jukka:
Riittävätkö luonnonvaramme? Ainakin niitä tarvitaan (1/1997)
Kasvavat puuvarat – kansantaloutemme vai kasvihuoneilmiön kaataja? (1/1993)
Hävisiväthän dinosauruksetkin (1/1991)
Muuri, Anu:
Väestön suuri enemmistö kannattaa nykyisenlaista hyvinvointimallia (1/2011)
Terveyden ja hyvinvoinnin sukupuolierot – selittääkö lapsuus- ja nuoruusaika miesten ennenaikaiset kuolemat? (3/2000)
Myllykangas, Markku:
Medikalisaatio on riistäytynyt hallinnasta (2/2011)
Siunattua hulluutta (2/1999)
Medikalisaatio – aikamme sairaus (4/1995)
Myllyniemi, Rauni:
Ihmisen monet luonteet (2/2005)
Myllyniemi, Sami:
Nuoria liikkeellä! – Nuorten liikkumista ja vapaa-aikaa tutkimassa (1/2014)
Nuoret aikuiset itsellisyyden ja riippuvuuden noidankehässä (1/2009)
Myllyperkiö, Veikko:
Huippusuhdanteesta sopeutumiseen (3/1990)
Myrskylä, Pekka:
Hyvin koulutetuilla pisimmät työurat (1/2012)
Työvoiman kasvu hiipui lamaan (2/2010)
Rekisterien tilastokäyttö lisääntyy talouspaineissa (1/2010)
Naisten ja miesten sosiaalinen liikkuvuus (3/2009)
Kenen ääni kuuluu kuntien valtuustoissa? (2/2009)
Naisten ja miesten työllisyys on kehittynyt maakunnissa eri suuntiin (2/2009)
Koulutus periytyy edelleen (1/2009)
Pendelöinti muokkaa kuntarakennetta ja asumista (1/2008)
Työssäkäyntialueet muutoksessa (1/2008)
Työn ja asumisen eriytyminen jatkuu (3/2004)
Maahanmuuttajat hivuttautuvat työmarkkinoille (3/2003)
Suuret ikäluokat liikkeessä (1/2002)
Yhä oudompia väestörakenteita luvassa (4/2001)
Nuorten työllisyys ratkaisee (4/2001)
Sellainen kansa – toisenlaiset edustajat (4/2000)
Pendelöinti, alueellinen tuotanto ja tulotaso (2/1998)
Kellot soivat syrjäseuduille (2/1997)
Suuri Muuttoko taas? (2/1996)
Maalaiskunnasta tukialueeksi (2/1995)
Väestö vähenee, elinkeinot katoavat (2/1995)
Usko koulutukseen koetteilla (2/1993)
Työn tulevaisuus ikääntyvässä Suomessa (4/1993)
Huolestuttava huoltosuhde: viidestä suomalaisesta vain kaksi on työssä (4/1992)
Mäenpää, Pasi:
Keskusta kaupungin laidalla (3/1996)
Mäkelä, Johanna:
Muuttuva syöminen muuttuvassa maailmassa (4/2008)
Makkaraa! (2/2002)
Kesytettävä ruoka (2/2000)
Mäkelä, Jukka:
Onko kvantitatiivinen tutkimus kvantitatiivista? (3/1997)
Mäki, Sari:
Aktiivista kansalaisuutta perusturvan varassa – otteita perusturvakansalaisten ja viranomaisten kohtaamisista (3/2011)
Mäki, Tuomo:
Kohdusta hautaan. Julkisten menojen ikäryhmittäinen kohdentuminen 1996 (2/1997)
Mäkinen, Mikko T.:
Maailman köyhien määrä vähentyi 500 miljoonalla viidessä vuodessa (3/2011)
Mäyrä, Frans:
Internet-pelaamisen muodonmuutos (4/2006)


Päivitetty 12.12.2014