Julkaistu: 12.12.2014

A BCDEFG H IJ K L M N OP R S T UVWYZÖ

 

K

 
Kaartinen, Aija:
Eurooppalaisen palvelukulutuksen erot heijastelevat elintasoeroja sekä pitkäaikaisia institutionaalisia ja sosio-kulttuurisia tekijöitä (4/2014)
Kainlauri, Anne:
Perheen vai työn aika? (1/2001)
Kotona on kiire. Onko kotityöpalveluista apua? (2/1998)
Kainulainen, Sakari:
Syrjäytymistä koskevat puheet ja teot ovat eri maailmoista (1/2010)
Kolumni: Virrat ehtyvät (4/2009)
Hyvinvoinnin yhteisöllinen perusta (1/2000)
Kajanoja, Jouko:
Hyvinvointivaltio vahvistaa sosiaalista pääomaa (2/2008)
Sosiaalinen pääoma ja kolmas sektori (1/2000)
Kajantie, Mira:
Lääkäripalveluiden käyttö jakaa väestöä (4/2014)
Mitä ostit tänään? − vaihtoehtoja kulutuksen tutkimiseen (4/2013)
Kajaste, Ilkka:
Unionin budjettivarat on käytettävä yhteiseksi hyväksi (2/2009)
Timanteista kruununjalokiviin. Kansallisia kilpailuetuja etsimässä (1/1995)
Kalenoja, Hanna:
Kotitalouksien autoriippuvuus lisääntyy (4/2008)
Kallio, Ilkka:
Näkymättömän käden kuntoutusohjelma (1/2008)
Chomskyn evankeliumi. (1/2006)
John Kenneth Galbraithin harvinaislaatuinen elämä (4/2005)
Luonteettomuuden tragedia (2/2005)
Juha Siltalan psykohistoriasta puuttuu ihmisen luonne (4/2004)
Kallio, Johanna:
Kansalaisten mielipiteet sosiaali- ja terveyspalveluista (2/2008)
Kallio, Merja:
Haastatteluvuorovaikutus lomaketestausmenetelmänä (1/2005)
Kansalaisten jäsennyksiä köyhyydestä (2/2004)
Subjektiivinen köyhyys – ongelmallinen aihealue (1/2003)
Kallio-Peltoniemi, Merja:
Subjektiivisen hyvinvoinnin mittaamiseen liittyy epävarmuustekijöitä ja tulkinnallisuutta (4/2012)
Valtasuhteita tilastohaastattelussa (1/2006)
Kanbur, Ravi:
Hankalia kysymyksiä kasvusta, eriarvoisuudesta ja köyhyydestä (4/2007)
Kandolin, Irja:
Työaikajärjestelyt erikokoisissa yrityksissä (1/2002)
Kanerva, Jukka:
Osallistua vai ei? Politiikka murrosvaiheessa (3/1997)
Kangas, Olli:
Pisa-tulokset – tasapäisyyttä vai yhtäläisiä mahdollisuuksia? (3/2008)
Laman varjo ja nousun huuma (4/2003)
Pohjoismainen hyvinvointivaltio, hylätty malli (3/1995)
Kallis, kalliimpi, Suomi? (1/1992)
Kangassalo, Pertti:
Eurooppalaisten kuluttajien luottamusta on koeteltu viime vuosina (1/2013)
Euron tulo vääristi kuluttajien inflaatioarvioita (3/2003)
Tiedonkeruutapa voi heiluttaa näkemyksiä taloudesta (1/2002)
Kankaanranta, Päivi:
Suurten ikäluokkien sijoitukset (1/2002)
Kannas, Olli:
Pikavipit – kulutusluottomarkkinoiden uusin villitys (3/2008)
Sukupolvien välillä on eroja sijoituskäyttäytymisessä (3/2007)
Nuoret asuntovelalliset (3/2006)
Karento, Helena:
Johtajuus valtiolla ja kunnissa: Naisten asema vahvistui (4/2003)
Karhunen, Hannu:
Koulutuspääoma kasautuu yliopistokaupunkien ympärille (3/2008)
Karisto, Antti:
Hyvinvointitutkimusta Päijät-Hämeessä (2/2009)
Kolumni: Hyvinvoinnin käsite on hukassa (2/2008)
Karjalainen, Jouko:
Miksi alle 100 000 on vähän ja yli 100 000 paljon? (3/1994)
Karppanen, Timo:
Opiskelijat kaurapuuropaastolle (3/1992)
Kartovaara, Leena:
Uudenlaisilla menetelmillä uutta tietoa kulttuurin saavutettavuudesta (2/2012)
Minne menet, suomalainen perhe? (1/2007)
Suomessa asuvien lasten äidinkielet (1/2007)
Kerro, kerro tilasto, ken on maahanmuuttajalapsi! (1/2007)
Miesjohtajalla ura ja perhe, entä naisjohtajalla? (4/2003)
Perhe on paras. Väestötilastollinen tutkimusretki suurten ikäluokkien perheisiin (1/2002)
Lapset ja niiden perheet (4/1997)
Tyttö- vai poikavauva, sattuman satoa vai vanhempien geeneihin kirjoitettu? (4/1997)
Karttunen, Sari:
Uudenlaisilla menetelmillä uutta tietoa kulttuurin saavutettavuudesta (2/2012)
Kulttuuri-indikaattorien politiikkaa (1/2010)
Helsinki – maailman kirjapääkaupunki? (2/2007)
Julkisen taiteen monet käytöt. Poissulkemisen symboleista kadonneen yhteisöllisyyden rakentajiksi (3/2000)
Kasvio, Antti:
Rajattoman maailman uusi aluepolitiikka. Kaupungit kilpailevat aineellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta pääomasta (1/1998)
Katainen, Antti:
Ansiotaso kehittyy työnantajan ja iän mukaan (2/2010)
Katajamäki, Hannu:
Suomen aluekehityksen pitkät aallot jäsentävät hyvinvointiajattelun muutoksia (2/2012)
Mihin maaseutua tarvitaan? (2/1995)
Kattelus, Kaija:
Pääkaupunkiseudun monenlaiset työmarkkinat (1/1998)
Kauko, Outi:
Lasten monipaikkainen asuminen sosiaalisena ilmiönä ja hyvinvoinnin kysymyksenä (1/2014)
Kaukonen, Ritva:
Miesten koulutustaso paranee hitaammin kuin naisten (3/2009)
Valtaosa uusista ylioppilaista viettää välivuoden opinnoista (1/2009)
Opiskelijavirtatilastot kuvaavat liikkumista opinnoista työhön (3/2007)
Kauppi, Olli:
Suomen työvoima – halpaa vai kallista? (3/2003)
Kauppinen, Anneli:
Tytöt ja pojat kirjoittajina – perinteisiä asenteita ja taitojen monimuotoisuutta (3/2009)
Kauppinen, Jarkko:
Työttömyys kuntien sisäisenä ja välisenä ilmiönä (3/1997)
Kauppinen, Kaisa:
Äitien paluu perhevapaalta takaisin työelämään (1/2014)
Kauppinen, Timo M.:
Maahanmuuttajaryhmien elinoloissa on eroja (3/2013)
Toimeentulotuen asiakkuus periytyy vanhemmilta lapsille (1/2010)
Kauppinen, Timo:
Toteutuvatko Terveys 2015 –ohjelman tavoitteet? (2/2003)
Kautto, Mikko:
Elämänlaadun ja sosiaalisen laadun indikaattorit (1/2004)
Kavonius, Ilja :
Palkkojen osuus kansantulosta toimialoittain ja eurooppalaisittain (3/2001)
Ovatko tulot liian pienet? (2/2001)
Palkat ja voitot kansantaloudessa (1/2001)
Optiot ja luovutusvoitot kansantulossa (4/2000)
Kolmas sektori ja työllisyys kansantalouden näkökulmasta (1/2000)
Keinänen, Päivi:
Taloustaantuma heikentää nuorten työmahdollisuuksia (2/2010)
Nuoret matkalla työelämään (3/2007)
Heinäpellolta kesäduuniin (2/2006)
Palkaton ylityö – oma projektiko? (3/2005)
Täystyöllisyyteen ja parempiin työpaikkoihin, indikaattoreillako? (1/2004)
Informaatiosektori – eräs määrittely-yritys (3/2001)
Pitkäaikaistyöttömyyden piina – keitä se koskettaa? (3/2000)
Suhdanteet, sosiaalipolitiikka ja naisen paikka (3/1999)
Pinnallista tietoa työllisyydestä ja työttömyydestä (3/1997)
Naisten työt ja perheet itäisessä Keski-Euroopassa (4/1996)
Naistyöttömyys – rakenteellistako? (3/1995)
Työelämän sinnittelijät (4/1993)
Julkisen työllisyyden muotokuva (2/1992)
Taiteilua työttömyystilastoilla Euroopassa... (1/1992)
Työttömyys muuttaa luonnettaan (3/1991)
Eurooppalaista erilaisuutta naisten työn reunaehdoissa (2/1991)
Pulan paradoksit (4/1990)
Työsuhteiden normaaliudesta (4/1990)
Kemppainen, Teemu:
Heikko sosiaalinen asema syö arvostusta (4/2012)
Keskimäki, Ilmo:
Sosioekonomiset terveyserot ja terveyspalveluiden käyttö (2/2008)
Keskinen, Soili:
Tytöt ja pojat ja stereotypiat (3/1994)
Keskinen, Vesa:
Suurkaupungin sykettä. Kaupunkilaiset kuuntelevat monenlaista musiikkia (2/1994)
Kuinka jättää lapsuuden koti? (3/1991)
Keso, Ilari:
Köyhyys ja asumismenot (1/2003)
Pienituloiset kotitaloudet vuonna 1992 (3/1994)
Ikäluokkien välisistä toimeentuloeroista ja niiden kehityksestä (3/1993)
Kerran köyhä aina köyhä? (1/1993)
Kiander, Jaakko:
Sosiaaliset perusoikeudet: vaarallisia vai vaarassa? (4/1996)
Kiiski, Salme:
Nuorille viileät työmarkkinat (4/1993)
Nainen pysyy työvoimassa (4/1993)
Työn puute koskettaa yli miljoonaa ihmistä (3/1992)
Nuoret, miehet, huonosti koulutetut, työntekijät – työttömyyden profiili ei ole muuttunut (3/1992)
Suomen nuoret vähemmän työelämässä kuin muiden pohjoismaiden nuoret (2/1991)
Koululaiset ja opiskelijat työvoimareservinä (2/1991)
Kiiskilä, Kati:
Kotitalouksien autoriippuvuus lisääntyy (4/2008)
Kilpi-Jakonen, Elina:
Maahanmuuttajataustan ja Suomessa asumisajanvaikutus koulumenestykseen (2/2011)
Kinnunen, Arja:
Hintaindeksi ja todellisen inflaation metsästäjät (2/1997)
Korillinen elintasoa (1/1993)
Hinnat pudottivat BKT:n (1/1992)
Kinnunen, Jouko:
Ahvenanmaalaiset kuluttavat suuren osan tuloistaan kotimaakuntansa ulkopuolella (4/2009)
Kinnunen, Juha:
Ovatko terveyspalvelujen käyttäjät, potilaita, asiakkaita vai kuluttajia (4/1995)
Kinnunen, Merja:
Luokiteltu sukupuoli (2/2001)
Luokitusten sukupuoli (3/1994)
Kirjavainen, Anne:
Kolumni: Usko ja toivo elämän valttikortteina (1/2013)
Kolumni: Eilisen nuoren tilastot (1/2009)
Kotitaloudet kuluttavat tavaroita, palveluita - ja ympäristöä (Spesiaali 1998)
Kirstinä, Abraham:
Raihnaistuminen, ikinuoruus ja pitkäikäisyys (4/2013)
Kolumni: "Meillä mitään ikäsyrjintää ole" (1/2012)
Kivimäki, Riikka:
Kotirouva palaa työmarkkinoille (4/1990)
Kivinen, Osmo:
Näkökulmia Suomen koulutustason korkeuteen (2/1991)
Klaukka, Timo:
Yllätyksetön mutta sekalainen kuva terveydestä (3/1997)
Kansanterveys kohenee, alakulo leviää: Pitkäaikaissairastavuuden nousun syyt eivät ole hälyttäviä (4/1995)
Kleemola, Mari:
Lomaketutkimuksen ja sosiologisen metodikeskustelun historiaa (2/2005)
Koev, Eugen:
Mitä tapahtui sääntelystä vapailla vuokramarkkinoilla? (1/1999)
Koho, Arto:
Kansalaisen velvollisuudet ja riippuvuus sosiaaliturvasta (3/1997)
Kohvakka, Rauli:
Suomalaiset ovat Euroopan kärkeä sähköisessä asioinnissa (3/2014)
Yhteisöpalvelut istuvat suomalaiseen sosiaalisuuteen (2/2013)
Suomalaiset käyttävät aktiivisesti sähköisiä viranomaispalveluja (4/2011)
Suomalaisten tietoturvahuolet (4/2010)
Internetin käyttö on yleistä ja arkista (3/2009)
Kirjan menestystarinoita (2/2007)
Kulttuurin taloudellisen arvon metsästys (2/2007)
Kirjastoissa riittää lukemista (4/2005)
Kulttuuri työllistäjänä (1/2000)
Kenen kodinkone kotitietokone on? (2/1994)
Elokuva valkokankaalta kuvaruudulle (1/1992)
Koistinen, Pertti:
Palkkatyö ja nuorten naisten valinnat? (2/1991)
Sosiologian hiipuvat asemat (4/1990)
Koivula, Aki:
Luksusta vai yllättävän välttämätöntä? (4/2014)
Koivunen, Hannele:
Maa, minä ja aurinko – mitä tiedämme nautinnosta? (2/1996)
Kojo, Marjaana:
Nuoruuden ja aikuisuuden välimaastossa – työttömyys aikuistumisen esteenä (4/2013)
Kokkinen, Arto:
Inhimillinen pääoma edistää merkittävästi talouskasvua (4/2012)
Kokko, Simo:
Kolumni: Terveyskeskus tienhaarassa (3/2010)
Kolbe, Laura:
Muistojen kaupunki. Kaupunkimuistoistamme puuttuu urbaaniin elämäntapaan yhdistetty kulttuurinen jatkuvuus (1/1998)
Koljonen, Eero:
Miehet ansaitsevat enemmän naispalkka-aloillakin (3/1994)
Kolttola, Leo:
Paremmat hyvinvoinnin mittarit – uudelleen arviointi (2/2014)
Mitä seuraaville sukupolville jää? (1/2012)
Kestävän kehityksen mallimaa? (1/2004)
Kestävän kehityksen indikaattorit maailmalla (1/2004)
Ympäristö ja päättäjien taseet (3/1996)
Ympäristö talouden taseisiin (1/1991)
Kolu, Timo:
Keskeisten elämänalojen merkitys ja merkityksettömyys (3/1994)
Keskustelua perheen merkityksestä ja teollistumisesta (1/1994)
Tieto uudistaa työelämää. Oppiminen ja yhteistyö organisaation inhimillisinä voimavaroina (2/1993)
Työelämä julkisella sektorilla – hallintokulttuurista palvelukulttuuriin työelämän laatua kehittämällä (2/1992)
Vapaa vai sitoutunut, siinäkö pulma? (4/1991)
Työn merkitys, hyvinvointi ja elämän laatu (4/1990)
Miksi työn arvostus laski 1980-luvulla (4/1990)
Kopomaa, Timo:
Hitaaseen maailmaan (3/2008)
Kopperoinen, Leena:
Virkistysmahdollisuuksien inventointia (2/2001)
Korhonen, Heli:
Ongelmallinen lähiöelämä – mutta kenen näkökulmasta
Korhonen, Kari:
Korkeakouluopiskelu pitkittyy, keskeyttäminen harvinaisempaa (4/1994)
Korhonen, Virpi:
Ruokaa ja roskaa – pakkaamisen dilemma (2/2000)
Korpela, Kalevi:
Ulkoilu luonnossa elvyttää (2/2012)
Korpi, Helena:
Influenssaan kuolee 20–60 henkeä vuodessa (2/2011)
Sauna ja pakkanen ovat vaarallisia päihtyneille (2/2011)
Lapsikuolleisuuden väheneminen ilmentää yhteiskunnan muutosta ja kehitystasoa (2/2010)
Kortström, Hanna:
Palvelumenojen muutokset lapsiperheissä 1990-luvulla (2/2003)
Koski, Markku:
Kolumni: Emme ole vieläkään moderneja (4/2013)
Kolumni: Guggenheim tuli taas (3/2013)
Kolumni: Valoa kansalle (2/2013)
Kolumni: Paperityön historiaa (1/2013)
Kolumni: Arkielämä liiketaloudellistuu (4/2012)
Kolumni: Äiti, minulla ei ole mitään tekemistä (3/2012)
Kolumni: Ei mennä mihinkään -sukupolvi (2/2012)
Koski-Jännes, Anja:
Addiktion vallassa (2/1996)
Koskijoki, Maria:
Tavarasta nauttimisen ilo (2/1996)
Koskimäki, Timo:
Euro muutti hinnat, hintataso ei muuttunut (3/2003)
Yhteiskunta indeksihämähäkin verkossa. Elinkustannusindeksi 1951 viisikymmenvuotias (4/2001)
Ruokamenot ja muut välttämättömyydet EU-maissa (2/2000)
Maanantaina työllisyys paranee aina (3/1999)
Liikettä työmarkkinoilla (2/1996)
Tilastonkäyttäjän uudet pulmat (3/1994)
Mitä tapahtuu kun työ muuttuu? (4/1990)
Agraari työ ja tilastoinnin pulmat (4/1990)
Koskinen, Seppo:
Terveysindikaattorit (1/2004)
Toteutuvatko Terveys 2015 –ohjelaman tavoitteet? (2/2003)
Koskinen, Simo:
Vanhuuden ja vanhenemisen käsityksistä (4/1993)
Kosonen, Mirja:
Kestävän kehityksen mallimaa? (1/2004)
Kestävän kehityksen indikaattorit maailmalla (1/2004)
Kosonen, Pekka:
Sosiaalinen kilpailu ja sosiaalinen Eurooppa (4/1996)
Kosunen, Virpi:
Mitä välttämättömyyskulutus on? (Spesiaali 1998)
Kotavaara, Ossi:
Paikkatietoanalyysin avulla voidaan selvittää historiallisia väestömuutoksia (2/2009)
Kotilainen, Ada:
Lomakkeen selkokielisyys parantaa tiedonkeruun laatua (3/2014)
Ulkomaalaistaustaiselle kysymys suomalaisuudesta on vaikea (2/2014)
Kouvonen, Seppo:
Pääkaupunkiseudun palkat ovat toista maata (4/2012)
Ammattiluokitus ammattitaidon tason kuvaajana (4/2011)
Mikä ihmeen palkansaaja? (3/2009)
Talouden kansainvälistyminen muokkaa yksityisen sektorin työmarkkinoita (4/2007)
Reaaliansioiden kehitys tulopolitiikan kaudella (1/2005)
Suomen työvoima – halpaa vai kallista? (3/2003)
Rakennemuutos ja tulonjako (2/1990)
Kovalainen, Anne:
Yrittäjyyden sukupuolen mukaiset jaot 2000-luvulla (4/2003)
Krzywacki, Jyrki:
Suomessa työskentelee jo lähes 60 000 vierastyöläistä (3/2013)
Kymmenen vuotta rajahaastatteluja (4/2007)
Virosta tulee Suomeen yhä enemmän työmatkalaisia (2/2006)
Kuikka, Sakari:
Ympäristötieto ja päätöksenteko (1/1991)
Kuivalainen, Susan:
Toimeentulotuki ja kotitaloustyyppi (2/2004)
Kumpulainen, Kaisu:
Kylien asuttuna pitäminen vaatii paikallista aktiivisuutta ja yrittäjämäistä asennetta (2/2013)
Kuoppa, Jenni:
Kävellen kudottu aika (3/2012)
Kuorsalo, Anne:
Miten Venäjällä eletään nyt? (4/1996)
Kurkela, Reijo:
Todellisuuden, keskilukujen ja arjen tulkinnan välisestä suhteesta (3/1994)
Kansakunnan lyhyt- ja kestomuisti (1/1992)
Kuronen, Timo:
Julkishallinnon tietojen myynti EU:ssa (1/1997)
Kurvinen, Arja:
Palkkatyö ja nuorten naisten valinnat (2/1991)
Kuula, Janne:
Molskis! (2/2005)
Kuusela, Vesa:
Otantatutkimusten alku (4/2011)
Tilastollisten otantatutkimusten monivaiheinen alku (2/2011)
Keskiarvo auttaa ymmärtämään yhteiskunnallisten ilmiöiden säännönmukaisuuksia (1/2011)
Ensimmäiset merkittävät tilasto-organisaatiot syntyivät 1800-luvulla (4/2010)
Tilastonteko on yhtä vanhaa perua kuin kirjoitustaito (3/2010)
Otantamenetelmä on surveytutkimuksen kulmakivi (4/2009)
Otostutkimukset otettiin hitaasti käyttöön virallisissa tilastoissa (2/2009)
Numeromaailman harmaa alue kaipaa pelisääntöjä (2/2009)
Suuri lama teki työvoimatutkimuksesta otostutkimusten edelläkävijän (1/2009)
Surveyn alkutaival tieteelliseksi tutkimusmenetelmäksi (4/2008)
Kuusipalo, Jaana:
Nuorten tulot yhä lamavuosien tasolla (4/1998)
Kvasi, Stella:
Tasa-arvolla taivaaseen (1/1996)
Yksilöllisyyden maihinnousu (3/1995)
Kulku kohti paratiisia (1/1995)
Kauniiden lauseiden galleria (4/1994)
Perhetutkimuksen uudet umpimähkät (1/1994)
Kuolemattomuudesta (4/1993)
Kyllönen, Riitta:
Esioletukset vertailevan surveytutkimuksen sudenkuoppina (3/2008)
Kylmälä, Jouni:
Maalaishiiret kaupungissa (3/1991)
Asunnottoman koti (3/1990)
Kylmälä, Pietari:
Näkymätön kirjallisuus (2/2007)
Kytö, Hannu:
Paluu pääkaupunkiseudulle (2/2013)
Lähipalveluiden merkitys kasvaa väestön ikääntyessä (2/2012)
Asuminen ja työpaikat ohjaavat pääkaupunkiseudun muuttovirtoja (3/2010)
Kyyrä Jaana:
Nuorten osuus viljelijöistä pienenee sukupolvenvaihdosten vähentyessä (1/2012)
Kääriäinen, Juha:
Lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta on yleisin perheväkivallan muoto (4/2010)

 


Päivitetty 12.12.2014