Julkaistu: 12.12.2014

A BCDEFG H IJ  K L M N OP R S T UVWYZÖ

 

L

 

Laakso, Marja-Leena:
Aikuisten työ rytmittää lasten arjen (1/2014)
Laakso, Senja:
Hyvinvoinnin sosiaaliset ja ekologiset rajat (4/2012)
Laakso, Seppo:
Ei ainoastaan lähiöistä (2/1998)
Näkökulmia kaupungin asuntopolitiikkaan (1/1998)
Laaksonen, Helena:
Vaimonpuolten luokittelun vaikeus ja naisten työn näkymättömyys (3/2001)
Laaksonen, Pirjo:
Sadan vuoden kulutustilastointi (2/2008)
Laaksonen, Seppo:
Mitä enemmän tietää tilastollisesta päättelystä, sitä vähemmän sitä tuntee osaavansa (2/2010)
Numeromaailman ymmärtämiseksi on tehtävä töitä. (2/2009)
Pisa-koululaiset huolissaan tulevaisuuden ympäristöstä (4/2008)
Onnellisuus on politiikan tärkein tavoite (4/2007)
EUROSTAT kouluttaa (2/1992)
Surveyllä tärkeä rooli Euroopassa (2/1992)
Uusi sarja tutkimuksille (1/1992)
Laatikainen, Tiina:
Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointitutkimus (3/2011)
Laatu, Markku:
Kolumni: Gerbiili olohuoneessa (2/2009)
Lahelma, Eero:
Sosiaaliluokkien terveyserojen tasoittuminen voi tuntua yllättävältä (4/1995)
Haastattelijoita haastattelemassa (4/1994)
Köyhä ja kipeä (2/1990)
Lahti, Pekka:
Mökkiliikenne vähentää askeettisenkin mökkeilyn ekotehokkuutta (3/2010)
Lahti-Koski, Marjaana:
Ruokavalio muuttuu verkkaisesti – pääosin hyvään suuntaan (2/2000)
Lahtinen, Ilpo:
Opintotuki perusturvajärjestelmänä (1/1994)
Laihiala, Tuomo:
Työmarkkina-asema ja ammatti vaikuttavat työikäisten kuolleisuuteen (2/2011)
Laiho, Johanna:
Vastausosuuksien merkitys otantatutkimusten vertailukelpoisuuden näkökulmasta (3/2002)
Vihreä kuume (2/2001)
Työmatkapahoinvointia (3/2000)
Kierrättämisen ihanuus ja kurjuus (2/2000)
The Big Issue (2/2000)
Vuokralaisena Lontoossa: (1/1999)
Kotitalouksien kulutuksen alueelliset erot (Spesiaali 1998)
Laiho, Marjatta:
Ruokaostoksia tehdään useassa kaupassa (4/2008)
Pötyä pöytään (2/2006)
Kaupassa keskellä viikkoa – kaiken vuosisataa (3/2002)
Kurkistus kolmeen kauppakassiin ja roskasankoon (2/2000)
Kuluttaja kuilun partaalla (1/1993)
Laihonen, Aarno:
Metodimiehen ympäristöoppia (1/1991)
Laine, Matti:
Mitä piilee vankilukujen taustalla? (4/1994)
Laine, Terhi:
Syrjäytymistä koskevat puheet ja teot ovat eri maailmoista (1/2010)
Laitinen Ahti:
Yritykset rikosten kohteina (4/1994)
Lakanen, Lasse:
Kaupungin olemus ja asumisen hinta (3/1991)
Kaupunkirakenne ja asuntojen hinnat (3/1990)
Landgren Möller, Elisabeth:
Onnea vai hyvinvointia? (2/2005)
Lang, Tarja:
Kansalais- ja työväenopistot sukupuolen mukaisina kansansivistäjinä Suomessa (3/2011)
Lankinen, Markku:
Työllisyyden ja toimeentulon kehityssuunnat Helsingin osa-alueilla (1/1999)
Lähiöt, segregaatio ja kilpailu (1/1998)
Lappi-Seppälä, Tapio:
Väkivaltarikos ja sen rangaistus (3/1998)
Larja, Liisa:
Nuorten elinoloja ei voi kuvata pelkän työttömyysasteen avulla (1/2013)
Naisten ja miesten työaika vertailussa (3/2012)
Suomalaisten työaika Euroopan lyhyimpiä (3/2012)
Larmola, Heikki:
Valta on häviämätön luonnonvara (1/2006)
Larmola, Yrjö:
Kulttuuria ei kukaan hallitse (4/2005)
Lehtinen, Anna-Riitta:
Mitä turvaa perusturvasta? (4/2010)
Lehtinen, Ilkka:
Talouskriisi on kohdellut lempeästi suomalaisten asumista (1/2013)
Pääkaupunkiseudulla asumisen elintaso on pysynyt ennallaan kolme sukupolvea (1/2012)
Asunnon osto kuluttajahintaindeksissä (1/2008)
Asuntomarkkinoilla kuplii (1/1990)
Lehtinen, Marjaana:
Surveyn kulttuuriset erityispiirteet kansainvälisen
vertailun haasteena (3/2004)
Elinikäinen oppiminen arvioitavana (4/2003)
Roskaluokalla on väliä! En osaa sanoa – vaihtoehto asenne-, arvo- ja mielipidekysymyksissä (3/2002)
Lehtinen, Ville:
Masennus on lisääntynyt 1990-luvulla (4/1995)
Lehto, Anna-Maija:
Eläkeikätavoite on saavutettavissa (1/2012)
Erään taistelun kuvaus (4/2010)
Painavaa työelämäanalyysiä (4/2009)
Naiset valtaavat esimiespaikkoja (3/2009)
Kauhukertomus työelämästä (3/2008)
Työelämän muutoksen vakuuttava analyysi (3/2008)
Pelastusta työssä pysymiseen? (4/2004)
Eurooppalaisten työllisyysstrategia ja suomalainen tasa-arvo (4/2003)
Barbara Ehrenreich: Nälkäpalkalla (1/2003)
Kiire työssä – omaa syytäkö? (1/2001)
Johdolla avaimet jaksamiseen (1/2001)
Työvoiman väärinkäyttöä (3/1999)
Työolojen tasa-arvosta eurooppalaisittain (3/1999)
Henkinen väkivalta on koko työyhteisön ongelma (3/1998)
Kiirettä työpaikoilla. Kuinka työpaineet koetaan? (2/1998)
Miehet naistutkimuksessa (3/1994)
Joustaako työn tasa-arvo? (2/1992)
Lehto, Juhani:
Palvelut kotiin vai koti palvelujen luo? (2/1997)
Solidaarista alkoholipolitiikkaa (4/1995)
Hyvinvointipolitiikkaa kunnissa leikaten, höyläten ja viilaten (3/1992)
Lehtonen, Mikko:
Yksilöllisellä tavalla samanlaisia suomalaisia (2/2009)
Elinvoimainen kirja (2/2007)
Tietokirja – vikkelä kilpikonna (2/2007)
Lehtonen, Turo-Kimmo:
Keskusta kaupungin laidalla (3/1996)
Lehtoranta, Olavi:
Tuottavuus ja laatu, uudet tulkinnat (1/1995)
Leinonen, Elina:
Lapset ja lapsuus maahanmuuttotutkimuksessa (1/2014)
Leinonen, Juho:
Asento! (4/2006)
Vaikka sattuisitkin törmäämään keijuun, et ole välttämättä hoidon tarpeessa... (4/2006)
Leppä, Elli:
Keski-Maa taulukoina (3/2002)
Leskinen, Johanna:
Käteismaksajista ylivelkaantuneisiin. Keitä liikkuu lama-ajan luottomarkkinoilla (1/1993)
Liikanen, Assi:
Pääseekö sosiaalinen Eurooppa päätöksentekijöiden pöytään? (4/1996)
Liikanen, Erkki:
EU:n laajeneminen: kannustaa pitää, muttei luvata liikoja. Haastattelu (4/1996)
Liikkanen, Mirja:
Suomalaiset harrastavat kulttuuria ulkomailla (2/2007)
Hyvän ja huonon maun rajamailla (2/2007)
Lukupiirejä etsimässä (2/2007)
Vapaa-aika - työn vastakohta, harrastuksia vai vapautta (2/2004)
Nuoret himoharrastajat (2/2004)
Vastaus Kolulle (3/1994)
Yleisö – taidemaailman äänetön osapuoli (2/1994)
Eikö vapaa-aika ole tärkeää? (2/1994)
Vapaa-ajan pitkä historia (4/1991)
Lilja, Reija:
Varhaiseläkkeen makeus ja karvaus (2/1991)
Lindblom, Taru:
Koulutus ja tulotaso vaikuttavat ruokailutottumuksiin (4/2014)
Urbaanit pikkulapsiperheet ovat tyytyväisiä kaupunkiarkeen (1/2014)
Lindholm, Arto:
Kunnallisen sukupuolipolitikoinnin kuvaus (1/2008)
Litteän maailman paluu (4/2007)
Lindqvist, Markku:
Monen kerroksen väkeä. Kulutusmenot EU-maissa (4/2009)
Julkisten hyvinvointipalvelujen arvo kotitalouksille (4/2008)
Köyhyystutkija Jordaniassa (1/2005)
Miten köyhyyttä pitäisi mitata? (1/2003)
Mikä on Eurooppalainen elinolotutkimus eli ECHP? (1/2003)
Monenlaisia köyhyysasteita (1/2003)
Onko suomalaisilla varaa syödä lihaa? (1/2003)
Haastattelu: Professori David Gordon (1/2003)
Hyvinvointipalvelut ja niiden merkitys kotitalouksille (1/2001)
Subjektiivinen köyhyys ja sen mittaaminen (3/2000)
Köyhyys Suomessa ja Euroopassa (Spesiaali 2000)
EU kehittää syrjäytymistutkimusta (2/1997)
Hyvinvointivaltio ja hyvinvointipalveluiden käyttö (1/1993)
Tulot järjestykseen (4/1991)
Linovitska, Maria:
Ukrainalaisten tulot ja elintaso tutkimuksen mukaan (4/1997)
Linnakylä, Pirjo:
Tietoyhteiskunnan lukutaidottomat – keitä he ovat? (3/2000)
Lintonen Tomi:
Lapsesta aikuiseksi – Terveyskyselyiden kertomaa (4/2004)
Lipponen, Johanna:
Suomalainen voittaa aina. Veikkausvoittovarojen jakoa (1/2007)
Lith, Pekka:
Harmaiden markkinoiden miljardit (3/1996)
Liukko, Jyri:
Vakuutusyhteiskunta tänään – julkisen ja yksityisen rajankäyntiä (2/2014)
Liukkonen, Kirsi:
Puolison työmarkkina-aseman vaikutus ikääntyvän työssäoloon (1/2001)
Lohikoski, Laura:
Suuri osa pienituloisista elää perusturvan varassa (4/2010)
Loikkanen, Heikki:
Ei ainoastaan lähiöistä (2/1998)
Loikkanen, Torsti:
Tutkimus hyvinvoinnin kohentajana (1/1995)
Loukkola, Anna:
Lamavuonna 1992 tutkinnon suorittaneet työllistyivät huonosti (1/2012)
Lounamaa, Anne:
Miten 1990-luvun muutosten myllerrys näkyy mielenterveystilastoissa? (2/1999)
Koti laitoksessa (4/1993)
Lujanen, Martti:
Asumiskulutus, asumismenot ja asumisen kokonaiskustannukset – eri käsitteet järjestykseen tilastoissa (2/2005)
Lund, Pekka:
Rahapeliongelma – hävetty kärsimys (4/2009)
Luoma, Kalevi:
Miksi terveyden- ja vanhustenhuollon menot vaihtelevat alueellisesti (4/1995)
Luukko, Martti:
Kansalaistoiminta vakaan muutoksen tukena (3/2002)
Lybäck, Katinka:
Metsät ovat suomalaisten sydämissä (2/2006)
Lyly-Yrjänäinen, Maija:
Työpaikan käsite ei ole nuorille itsestään selvä (3/2007)
Työtyytyväisyyden tutkimuksen uudet haasteet (4/2006)
Lyytimäki, Jari:
Lääkkeitä kaupunkien kasvukipuihin (1/2008)
Lönnqvist, Jouko:
Väestön mielenterveys ja mielenterveyden ongelmat Suomessa (2/2003)
Löppönen, Paavo:
Kuinka jalostaa julkista keskustelua? (1/1996)

 


Päivitetty 12.12.2014