Julkaistu: 12.12.2014

A BCDEFG H IJ K L M N OP R S T UVWYZÖ

 

H

 

Haapola, Ilkka:
Hyvinvointitutkimusta Päijät-Hämeessä (2/2009)
Haataja, Anita:
Naisten työssäkäynnin tunnusluvut uusiksi! (1/2001)
Käyvätkö äidit töissä vai eivät? (1/2000)
Korotettu ja verotettu lapsilisä. Koeverotusta tilastoaineistolla (2/1992)
Tulevatko yksinhuoltajat toimeen? (2/1990)
Haavisto, Kari:
 Katorintamalla kaikki hyvin (4/1992)
Hafeez, Kirsi:
Kolumni: Onnekkaassa udmurttiperheessä asuu eläkeläinen (2/2014)
Hagfors, Robert:
Ekvivalenssiskaalat eli kulutusyksikköluvut, niiden laskeminen ja sovellusmahdollisuudet (1/1993)
Haila, Anne:
Kiinteistöpolitiikka ja julkinen asuntotuotanto osana globaalin kaupungin kilpailupolitiikkaa. Singaporen ja Hong Kongin esimerkki (1/1998)
Hakamäki, Matti:
Ikä ja kulutus (Spesiaali 1998)
Hakovirta, Mia:
Perheen tulotaso ei vaikuta merkittävästi lasten ajankäyttöön (4/2012)
Hakulinen-Viitanen, Tuovi:
Kolumni: Neuvola ottaa huomioon lapsiperheiden muuttuvat tarpeet (2/2010)
Halonen, Mia:
Maailma käväisee kylässä (2/2010)
Hamunen, Eeva:
Hallitus haluaa kehittää hyvinvoinnin mittaamista (1/2011)
Onko lastenhoito arvokasta työtä? (2/1993)
Kulutusjuhla makromittarin kuvaamana (1/1990)
Hanifi, Riitta:
Sosiaalinen pääoma jakautuu epätasaisesti (4/2012)
Suomalaisten vapaa-aika lisääntyy ja päivärytmit myöhentyvät (3/2012)
Suomalaiset tekevät melko paljon vapaaehtoistyötä (3/2011)
Luottamusta mittaavat kysymykset ovat turhan monitulkintaisia (3/2010)
Työmarkkinoiden kautta yhteiskuntaan (4/2008)
Kulttuuriharrastustilastojen tietopohja on heikentynyt (3/2008)
Maahanmuuttajanaisten monimuotoinen kotoutuminen (1/2008)
Suomalaiset luottavat klassikoihin (2/2007)
Maahanmuuttajat lukevat suomalaisia lehtiä (2/2007)
Ketkä jäävät yhdistys- ja kulttuuritoiminnan ulkopuolelle? (1/2006)
Yhdistystoiminta muuttaa muotoaan (2/2004)
Taide ammattina? (4/2002)
Hankonen, Johanna:
Lähiöissä eletään – lähiöissä kuollaan – lähiöistä kirjoitetaan (1/1999)
Harala, Riitta:
Ympyrä sulkeutuu (4/2014)
Tilastolaki uudistui, tilastojen tutkimuskäyttömahdollisuudet laajenivat (2/2014)
Lapsen paras ja hyvinvointi (1/2014)
EU:n yritys- ja sosiaalitilastot haasteiden edessä – talouskriisin tarpeisiin uusia suhdanne- ja rakennetietoja (1/2013)
Kaksi Eurooppaa (1/2013)
Aina on oikea ikä! (1/2012)
Yrittämisen vaikeus (4/2011)
Moniulotteinen hyvinvointi (1/2011)
Liikkuvuus ja kulttuurien törmäykset lisäävät tiedon tarvetta (3/2010)
Elämä kiinnostaa (2/2010)
Naiset ovat nostaneet Suomen koulutustasoa (3/2009)
Valtavirtanuoriso (1/2009)
Kuningaskierrättäjä (4/2008)
Lupa oppia (3/2008)
Palveluja monelta luukulta (2/2008)
Päämääränä koti (1/2008)
Hyvä paha globalisaatio (4/2007)
Työt, tulot ja elinkaaret (3/2007)
Suomalaiset – lukija- ja mökkeilijäkansaa (2/2007)
Lapsi näkyväksi (1/2007)
Kehittyneiden maiden nuoret – koulutettu, vähenevä ja ehkä uhanalainenkin laji (3/1995)
Hatakka, Tarja:
Opiskelijoiden kulutus on jäänyt jälkeen muiden kulutuksesta (4/2014)
Mitä ostit tänään? − vaihtoehtoja kulutuksen tutkimiseen (4/2013)
Havén Heikki:
Pikasilmäys koulutukseen OECD -maissa (2/1994)
Heikkilä, Heikki:
Kansalaisuuden ja kuluttajuuden risteyksessä (3/1997)
Heikkilä, Matti:
Hyvinvointipolitiikkaa kunnissa leikaten, höyläten ja viilaten (3/1992)
Köyhyys ja huono-osaisuus (2/1990)
Heikkilä, Riie:
Keskustelua sosiaalisesta pääomasta (2/2008)
Myytti suomenruotsalaisten sosiaalisesta pääomasta (1/2008)
Heikkilä, Tapio:
 Mikä on kulttuurimaiseman arvo? (1/1997)
Heino, Erja:
Tulitikkuleikkejä (2/2000)
Heino, Tiina:
EU, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden indikaattorit ja Suomi (1/2004)
Heimonen, Jorma:
Lamaloukussa 1992 (3/1996)
Heinonen, Risto:
Digitaaliset jäljet. Identiteettisuoja ja tunnistaminen tietoverkoissa (3/2001)
Heinonen, Visa:
Suomesta tuli kulutusyhteiskunta kylmän sodan aikana (4/2014)
Ajankohtaista säästämistutkimusta (3/2011)
Heiskala, Taina:
Joka neljäs peruskoululainen saa tukea oppimiseen (3/2014)
Heiskanen, Eva:
Asumisen ekotehokkuutta etsimässä (2/2006)
Ympäristöasenteet ja kulutuskysynnän muuttuminen (1/1993)
Heiskanen, Ilkka:
 Kulttuuripolitiikan pitkät linjat (2/1994)
Heiskanen, Markku:
Naisten ja miesten erilaiset väkivaltakokemukset (4/2010)
Uhritutkimuksessa kokeiltiin kolmea menetelmää (4/2010)
Rikollisuus kunnissa sekä odotettua että yllättävää (1/2004)
Vapaa-ajalla sattuu entistä useammin tapaturmia (2/2003)
Väkivalta, pelko ja turvattomuus (2/2002)
Pohjoismaat koulun penkillä. Kato haastattelututkimuksessa (3/2001)
Kyselyt postiin ja Internetiin (3/2001)
Voiko naista rakastaa? (2/2002)
Uhri, pelko ja rankaiseminen (4/2000)
Turvallisuus, turvallisuus, turvallisuus. Inhimillinen turvallisuus (3/2000)
Miksi Jeppe lyö? (3/1998)
Väkivallan pimeässä ytimessä. Miten pitkään jatkunut väkivalta vaikuttaa naiseen (3/1998)
Turvautuvatko jotkut herkemmin poliisiin kuin toiset (3/1998)
Haastateltavat halukkaiksi vastaamaan – mutta miten? (4/1995)
Mikä meitä pelottaa? (Pääkirjoitus 4/1994)
Arjen ja maailman uhkat (4/1994)
Varkaudet ja vahingonteot kasvussa (4/1994)
Uhritutkimuksen historiaa (4/1994)
Kyselyjen klassikko Don A.. Dillman (3/1994)
Mittaamisen rajoilla (3/1993)
Katorintamalla kaikki hyvin (4/1992)
Kansainvälinen rikossurvey (1/1992)
Nuoret ja vanhat rikosten ja tapaturmien uhrina (2/1991)
Helander, Voitto:
Ääni ja palvelu (Pääkirjoitus 1/2000)
Suomalaisen kolmas sektori (1/2000)
Helakorpi, Satu:
Toteutuvatko Terveys 2015 –ohjelman tavoitteet? (2/2003)
Helasti, Kirsimarja:
Monta tapaa vastata alkoholin käyttöä koskeviin kysymyksiin (2/2000)
Helin, Heikki:
Onnellista kuntaa ei ole (1/1996)
Kunnan talouden liikkumavara – omien päätösten vai sijainnin seuraus? (3/1991)
Hellsten, Sirkku-Kristiina:
Matkalla tietodemokratiaan? Ajatuksia faktoista, visioista ja arvoista informaatioyhteiskunnassa (3/2001)
Vihreä kuluttaminen – kestävää kehitystä, trendikkyyttä vai valinnanvapautta? (2/2001)
Raha ja varallisuus hyvinvointivaltiossa (4/2000)
Hellsten, Villiina:
Tilapäisen ulkomaisen työvoiman tilastointia kehitetään (3/2013)
Naiset ehdokkaina ja äänestäjinä (1/2006)
Helminen, Marja-Liisa:
Maahanmuutto moninaistaa lasten perheitä (1/2014)
Suomalaisessa kuolemansyyluokituksessa kiinnitetään erityistä huomiota alkoholiperäisiin kuolemiin (2/2012)
Helne, Tuula:
Kasvukipuilua – kohti sosiaalipolitiikan, ympäristön ja talouden uutta arvojärjestystä (2/2014)
Marginaalimerkintöjä (3/2006)
Onko syrjäytyminen liikettä (2/1998)
Hetemäki, Martti:
Sosiaaliturva ja talouden kasvu (1/1995)
Hietaniemi, Leena:
Sukupolvelta toiselle: 1990-luvun perinnöt: Mitä ja paljonko suomalaiset perivät? (1/1997)
Hiilamo, Heikki:
Kolumni: Viiden minuutin tutkimus (4/2011)
Kolumni: Tuloerot ja asuminen (3/2011)
Kolumni: Tupakkateollisuuden todistaja (2/2011)
Kolumni: Köyhillä on muita paremmat lapsilisät (1/2011)
Kolumni. Sairausvakuutuksen nerokkuus (4/2010)
Kerjäläissokista köyhyyden juurille (1/2010)
Koulusurmien jäljillä (4/2008)
Diakonia tunnistaa ja paikkaa palveluiden puutteita (2/2008)
Hjerppe, Reino:
Inhimillinen pääoma ja kansantalous (4/2005)
Sosiaalinen pääoma: tutkimisen arvoinen käsite (1/1997)
Hoffrén, Jukka
Kestävän hyvinvoinnin mittaamisen vaihtoehdot (1/2011)
Luonnonvarojen kulutuksen mittausmenetelmä jokamiehelle (4/2008)
Holstila, Eero:
Suomalaista kaupunkielämää etsimässä. Kaupunkipolitiikkaa Suomen Turussa (1/1998)
Homanen, Riikka:
Maistraatin tiskillä – ulkomaalaisten rekisteröinti ja tilastointikäytännöt Suomessa (2/2014)
Honkanen, Asmo:
Kalaväittämät puntarissa – havaintoja surveymittaamisen herkästä ja moninaisesta luonteesta (4/2000)
Honkanen, Ossi:
Kainuulla ja Uudellamaalla menee lujaa – eri suuntiin (4/2001)
Honkanen, Pertti:
Perusturvan kasvava aukko – tulottomien kotitalouksien määrä kasvaa (2/2011)
Honkatukia, Päivi:
Tytöt väkivallan tulkkeina (3/1998)
Kurkistus tyttöjen varasteluun. Kuluttaja, shoppailija, sankaritar, varas? (4/1994)
Honkkila, Juha:
Asumisen kalleus pääkaupunkiseudulla selittää alueellisia kulutuseroja (4/2014)
Luxemburgissa ovat euromaiden varakkaimmat kotitaloudet (2/2013)
Tulojakauman huomioon ottaminen parantaa Suomen asemaa tulovertailussa (1/2011)
Elinolotiedon kysyntä lisääntyy mutta väheneekö tarjonta? (1/2010)
Pienituloisten väliset tuloerot suurentuvat (1/2010)
Pääkaupunkiseutulaiset kuluttavat eniten (2/2009)
Maalle muutto pienentää köyhyysriskiä (2/2009)
Pienituloisuus on lisääntynyt sekä maalla että kaupungissa (2/2009)
Nuoret kotitaloudet vaarassa jäädä tulokehityksestä jälkeen (3/2007)
Horelli, Liisa:
Aikaurbanismi avuksi arjen hallintaan (3/2012)
Hovi, Mikko:
Nuorten tulot yhä lamavuosien tasolla (4/1998)
Huhta, Jaana:
Linnuntieltä oikeille teille (4/2013)
Työpaikkaomavaraisuus kuntien tunnuslukuna (2/2014)
Huhtala, Anni:
Kansallispuistojen arvo – hyvinvointia ihmisille ja "ötököille" (2/2001)
Hulkko, Laura:
Toisilla työtä on liikaa, toisilla liian vähän (1/2010)
Työväkivalta on yleistä terveys- ja sosiaalialojen ammateissa (3/2009)
Opiskelijoiden työnteossa on sukupuolieroja (1/2009)
Työlliseksi tunnin työllä (3/2007)
Epätyypilliset työajat sopivat monen elämäntilanteeseen (3/2005)
Tukitoimet auttavat vajaakuntoisia työllistymään (2/2003)
Työvoimatutkimuksesta saadaan tietoa lasten päivähoidosta (4/2002)
Huokuna, Tiina:
Rasismia ennen ja nyt (4/2011)
Hurtig, Johanna:
Onko kuva lapsuudesta ja nuoruudesta vääristynyt? (1/2009)
Huttunen, Jussi:
Kansanterveys, terveyspolitiikka ja terveydentilaa koskeva tietopohja (2/2003)
Huttunen, Kaisa:
Kansalaisella on kuluttajaa enemmän valtaa (1/2006)
Huuhka, Minna:
Haastattelijoita haastattelemassa (4/1994)
Työntöä ja vetoa eläkkeelle: varhaiseläköityminen, hyvinvointi ja elämänkaari (1/1994)
Huuhtanen, Pekka:
Työaikajärjestelyt erikokoisissa yrityksissä (1/2002)
Hyrkkö, Jarmo:
Asuntomarkkinoilla kuplii (1/1990)
Hytti, Helka:
Toteutuvatko Terveys 2015 –ohjelman tavoitteet? (2/2003)
Jännitteitä toimeentuloturvan ja työmarkkinoiden välillä (3/1995)
Eläkeaika ja aktiiviaika – miten niitä pitäisi mitata? (3/1994)
Eläke- ja aktiiviajan muutokset 1970-2020 (1/1995)
Hyväri, Susanna:
Syrjäytymistä koskevat puheet ja teot ovat eri maailmoista (1/2010)
Hyyppä, Markku T.:
Keskustelua sosiaalisesta pääomasta (2/2008)
Häkkinen, Unto:
Psyykkinen oireilu työikäisessä väestössä vuosina 1987 ja 1996 (2/1999)
Miksi terveyden- ja vanhustenhuollon menot vaihtelevat alueellisesti (4/1995)
Hämäläinen, Hanna:
Työvoimareservien alueellinen sijoittuminen ja laatu eivät vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia (2/2002)
Hämäläinen, Hannu:
Ennustamisen mahdollisuudesta (2/1991)
Hämäläinen, Kari:
Vaikuttavaa kotouttamista (2/2011)
Hämäläinen, Ulla:
Miehet totuttelevat vanhempainvapaan jakamiseen (3/2008)
Hänninen, Minna:
Tilastolliset tietosuojamenetelmät (1/1997)
Hänninen, Sakari:
Miksi alle 100 000 on vähän, mutta yli 100 000 paljon? (3/1994)
Hänninen, Vilma:
Tärkeintä on puutarhanhoito..(3/1997)
Hänninen-Salmelin, Eva:
Johtajuus valtiolla ja kunnissa: Naisten asema vahvistui (4/2003)
Johtajuus järjestöissä: Joka kolmas palkattu johtaja nainen (4/2003)
Hätälä, Johanna:
Paikkatietoanalyysin avulla voidaan selvittää historiallisia väestömuutoksia (2/2009)
Häyrynen, Maunu:
Suomalainen kaupunkipuisto (2/2001)


Päivitetty 12.12.2014