Julkaistu: 12.12.2014

A BCDEFG H IJ  K L M N OP R S T UVWYZÖ

 

U V W Y Z Ö

 
Uljas Päivi:
Maaltamuuttajat muuttivat suomalaista yhteiskuntaa (2/2012)
Uusitalo, Hannu:
Väestöennusteet muokkaavat yhteiskuntapolitiikkaa (2/2009)
Indikaattorimaailma liikkeessä – mitä uutta syntymässä? (1/2008)
Tulonjaon paradoksi (1/2005)
Ekvivalenssiskaalat. Tarpeellisia vai tarpeettomia tilastotyökaluja? (2/1993)
Uusitalo, Liisa:
Lama pysäyttää kuluttajat – hetkellisesti (4/2009)
Kulutustutkimuksen muutos ja tilastoaineistojen käyttö (3/2001)
Kulutus ja yhteiskunnan muutos (Spesiaali 1998)
Uusivirta, Merja:
Kolumni: Näkymättömät (2/2009)
Vaajakallio, Laura:
Vanhempien työaikaratkaisut pikkulapsiperheissä (3/2001)
Päivähoito ja pienten lasten vanhempien työssäkäynti (3/1999)
Vaara, Matti:
Metsät vapaa-ajan ympäristönä (2/2006)
Vaarama, Marja:
Humanistin ja ekonomistin kamppailu vanhuspalvelujen tulevaisuuskuvista (2/1991)
Vaattovaara, Mari:
Muuttoliike muovaa pääkaupunkiseudun alueellista koulutusrakennetta (1/2000)
Pääkaupunkiseudun kaksi eliittiä – katsaus hyväosaisten asuinalueisiin (1/1999)
Vahvelainen, Simo:
Kolumni: Luontosuhde koetuksella (4/2008)
Tuotanto ja kulutus kamppailevat luonnon tanssilavalla (4/2008)
Ympäristöyhteiskunnan näköinen paikka (2/2001)
Rikat roskassa (2/2000)
Mihin teollisuus sijoittaa jätteensä (1/1991)
Vainio, Suvi:
Korkeakouluissa opiskelevat naiset valmistuvat miehiä todennäköisemmin ja nopeammin (3/2014)
Valkama, Juha-Pekka:
Nettipokeri-ilmiö (4/2006)
Suomalaisten rahapelikulutus (4/2006)
Suomalaisen rahapelitarjonnan historiaa (4/2006)
Valkonen, Jarno:
Suomalainen marjasoppa on monen yrittäjän keitos (4/2011)
Valkonen, Tapani:
Sosiaaliryhmien väliset erot elinajan odotteessa kasvoivat (2/2003)
Vanhala, Sinikka:
Johtajuus yksityisissä yrityksissä: Naiset etenevät hitaasti uraputkessa (4/2003)
Vanne, Reijo:
Sukupolvitilinpito ja suuret ikäluokat (1/2002)
Varis, Tapio:
Tietoyhteiskunnan lukutaidot (4/2005)
Varjonen, Johanna:
Eläkkeelle siirryttäessä arjen perusrytmi säilyy (4/2013)
Syömisen ajat ja paikat (Where and when do we eat?) (3/2012)
Ikääntyvät kansalaiset yhteiskunnan voimavarana (1/2011)
Kotona tehdyn työn arvo (3/2009)
Muuttuva syöminen muuttuvassa maailmassa (4/2008)
Näkymätön näkyväksi – Kotitaloustuotanto esiin (4/2002)
Kotitaloudet – neljäs näkymätön sektori (1/2000)
Kodinhoidosta kotityöhön (4/1993)
Varjonen, Seppo:
Hinnat pudottivat BKT:n (1/1992)
Vienti vai kotitaloudet työllisyyden elvyttäjiksi? (1/1995)
Bruttokansantuotteen harhat (1/1990)
Vartiainen, Juhana:
Euron heikkouden mysteeri (3/2000)
Mikä on Suomen rakenteellinen työttömyys? (2/2000)
Mitä on rakenteellinen työttömyys? (1/2000)
Vartiainen, Perttu:
Muuttoliikkeen haasteet kaupunkipolitiikalle (1/1998)
Vaskilampi, Tuula:
Terveys jälkiteollisen yhteiskunnan kulttuurisena tuotteena (2/2003)
Vehmas, Hanna:
Aktiivinen vapaa-aika – vastapainoa työlle vai työn jatke? (3/2010)
Veirto, Ossi:
Pakkausjätteet europakettiin (4/1991)
Vesala, Kari Mikko:
Yrittäjäidentiteetti aiheuttaa maanviljelijälle ristiriitoja (4/2011)
Vesanen, Pirjo:
Asunnottomia – onko heitä? (1/1999)
Vesikansa, Sari:
Koulu kaipaa tukea kasvatustehtävässään (3/2008)
Vihavainen, Hilkka:
Sosiaalitilastointi kehittyy Latviassa (3/2006)
Onko itsepalvelu palvelua? (2/1997)
Kell aarre on... (1/1997)
Yhteisiä nimittäjiä etsimässä (3/1996)
Terveyttä melkein kaikille (4/1995)
Suurta muutosta etsimässä (3/1995)
Maataloudesta maaseudulle (2/1995)
Toivon klusteri (1/1995)
Kotitaloudet ja kansantalous myötä- ja vastoinkäymisissä (3/1993)
Sosiaalinen ulottuvuus tilastojen näkökulmasta (1/1992)
Taantumastako kestävää kehitystä? (1/1991)
Ostaako vai ei, siinäpä pulma! (3/1990)
Vihavainen, Marjut:
"Huonot työt" kansantaloudessa (1/1996)
Arjen ja maailman uhkat (4/1994)
Viinikka, Joanna:
Taantuman aikana valmistuminen ei ole jättänyt pysyvää jälkeä nuorten työllistymiseen (3/2014)
Viinisalo, Mirja:
Muuttuva syöminen muuttuvassa maailmassa (4/2008)
Viitanen, Reijo:
Nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytymisen riskit (4/1998)
Nuorten koulutus- ja työmotivaatio parani (4/1998)
Vikki, Kai:
Katorintamalla kaikki hyvin (4/1992)
Katovuosia tulossa? (2/1990)
Vilkuna, Kustaa:
Suomalainen alkoholikulttuuri, sivilisaatioprosessi ja säännön rikkomisen kiusaus (2/1996)
Virtanen, Hannu:
Kolmen päivän tavoite haastaa henkilöstökoulutuksen (3/2014)
Kynä ja lomake vaihtuvat salkkumikroon (2/1992)
Virtanen, Matti:
Ovatko suuret ikäluokat sukupolvi? (1/2002)
Virtanen, Vesa:
Verkkovastaamisen prime time (3/2011)
Joustava korkeakoulujärjestelmä lisää koulutuksen tasa-arvoa (3/2011)
Stressi haittaa korkeakouluopiskelijan opintoja (2/2011)
Miten kuntapäättäjät ja kansalaiset arvioivat tulevaisuuden näkymiä vuosina 1991–2004? (3/2004)
Työhön liittyvät muuttomotiivit menettäneet merkitystään Pohjoismaissa Suomea lukuun ottamatta (3/2003)
Valta- ja vastavirtaan: muuton sosiaalisilla jäljillä (2/2003)
Voipio, Timo:
Kehityspolitiikan tilastot ja indikaattorit (1/2004)
Vuori, Mika:
Perheen tulot vaikuttavat liikuntaharrastamiseen (3/2006)
Elämänlaadun ja sosiaalisen laadun indikaattorit (1/2004)
Toteutuvatko Terveys 2015 –ohjelman tavoitteet? (2/2003)
Vuori, Pekka:
Muuttoliike muovaa pääkaupunkiseudun alueellista koulutusrakennetta (1/2000)
Vuorila, Heikki:
Ymmärtämisen momentit (4/1997)
Tilastotiedon kolme komponenttia (2/1997)
Työttömyys yhteiskunnallisena tosiasiana: Tilastojen tietoteorian ensiaskeleita (1/1997)
Työttömyys filosofisena ilmiönä. Mistä työttömyydestä julkisuudessa puhutaan? (4/1996)
Vuorinen, Marja:
Sosiaali- ja terveysjärjestöt tarvitsevat vapaaehtoisia (2/2008)
Väisänen, Paavo:
Ajankäyttöpäiväkirjan täyttöopastus käyntihaastattelussa vai puhelimessa? (4/2013)
Väliniemi, Jenni:
Asuminen ja työpaikat ohjaavat pääkaupunkiseudun muuttovirtoja (3/2010)
Vänskä, Jukka:
Moniulotteinen pätkätyö (1/2001)
Lyhyet työsuhteet 1990-luvun suhdanteissa (3/1999)
Väre Minna:
Nuorten osuus viljelijöistä pienenee sukupolvenvaihdosten vähentyessä (1/2012)
Väyrynen, Raimo:
Globalisaatio ja yhteiskunnan muutos (1/1998)
Väärälä, Reijo:
Sosiaalisten sopimusten muutos kaupunkien elämäntavan uhkana (1/1998)
Wahlstedt, Pekka:
Parempaan elämään valtion avulla (4/2011)
Oikeudenmukaista työelämää etsimässä (1/2011)
Maahanmuuttajan epävarma elämä (3/2010)
Wallenius, Sini:
Maaseudun rakennekehitys ja ympäristönäkökohdat (2/1995)
Warpenius, Katariina:
Näytön paikka. Miten vaikuttavuustutkimus ohjaa alkoholihaittojen paikallista hallintaa? (3/2011)
Wass, Hanna:
Vaaleissa äänestäminen siirtyy vanhemmilta lapsille (3/2013)
Äänioikeus on poliittisen kansalaisuuden perusta (3/2011)
Helsinkiläiset nuoret miehet äänestivät aktiivisesti eduskuntavaaleissa (3/2011)
Weijola, Varpu:
Ei-tyypillinen työ ja sosiaaliturvan aukot (4/1992)
Weiste-Paakkanen, Anneli:
Tutkimustieto auttaa parantamaan romanien elinoloja (3/2013)
Wiberg, Matti:
Graafisen rehellisyyden puolesta (1/2001)
Wilska, Terhi-Anna:
Kun mikään ei riitä – vai riittäisikö jo? (1/2011)
Winter-Väyrynen, Gun:
Kun katajainen kuluttaja markan euroon vaihtoi (3/2003)
Witting, Mika:
Suomen sijoittuminen kansainvälisessä koulutusvertailussa riippuu tarkastelutavasta (3/2014)
Ylikännö, Minna:
Sukupuoli, kotityöt ja taloudellinen riippuvuus (3/2012)
Sopivasti työtä ja vapaa-aikaa? (1/2012)
Yli-Pietilä, Päivi:
Peruskoulun opettajien ja oppilaiden kokemukset koulutoimen säästöistä (4/1997)
Ylitalo, Marko:
Kansalaisten tiedot ja taidot puntarissa (1/2011)
Nuorten kotitalouksien asema kulutuksessa (1/2009)
Matka lähikauppaan kertoo kotitalouden ekotehokkuudesta (4/2008)
Ylkänen, Tom:
Suomalaisia houkuttavat huvipuistot ja eläintarhat (2/1998)
Ylä-Anttila, Pekka:
Miten käy kotimaiselle tuotannolle ja työllisyydelle yritysten investoidessa ulkomaille? (4/2007)
Teollisuus murroksessa – kohti klusteritaloutta ja kansainvälisiä verkostoja (3/1995)
Ylä-Jarkko, Mari:
Kuluttajahintaindeksi uudistui (1/2011)
Vapaata kulutusta Euroopan eri puolilla (4/2000)
Ylönen, Ari:
Kaupunki (3/1991)
Ylöstalo, Pekka:
Kokonaisaineistoa kokeilemassa (3/1994)
Yrjölä, Rauno:
Vapaa-ajan kalastuksesta huvia ja hyötyä (2/2001)
Zhang, Ling:
Kulttuurieroja vai tekniikkaa? Opiskelijat, tietokoneet ja kommunikaatio Suomessa ja Hong Kongissa (4/2006)
Zigure, Anna:
Niin lähellä vai niin kaukana? Kulttuuriset siteet (1/2004)
Åkerlund, Tuula:
Kolumni: Rakkavaha romanes (3/2008)
Östby, Lars:
Hedelmällisyyden nousu Pohjolassa 1980-luvulla (3/1990)
Österbacka, Eva:
Sukupuoli, kotityöt ja taloudellinen riippuvuus (3/2012)
Österberg, Esa:
Alkoholin kulutus alueittain vuoden 2004 veronalennuksen jälkeen (3/2004)


Päivitetty 12.12.2014