Julkaistu: 12.12.2014

A BCDEFG H IJ K L M N OP R S T UVWYZÖ

 

B C D E F G

 

Bardy, Marjatta:
Lapsuus ja luonto ovat yhteiskunnan ytimissä (2/1992)
Lapsiväestö ja tietotuotanto (2/1991)
Berg, Mari-Anna:
Uudet ja vanhat markkinat (3/2002)
Berg, Päivi:
Kolumni: Arvostetut elämäntapavalinnat ja kestävä kehitys (4/2014)
Kolumni: Jonottamisen ja tiedotettuna olemisen sietämätön keveys – arkipäivän tilastointia (3/2014)
Kolumni: Tavataan torilla (2/2014)
Kolumni: Kattokaa äiti ja isä, mä osaan! (1/2014)
Nuoria liikkeellä! – Nuorten liikkumista ja vapaa-aikaa tutkimassa (1/2014)
Koululiikunta kasvattaa sukupuoleen ja kurinalaiseen kansalaisuuteen (3/2010)
Blom, Raimo:
Katoaako keskiluokka (3/2002)
Luokkaperheiden taloudellisen aseman muutos pohjoismaissa (4/1997)
Blomqvist, Irja:

Elämänlaadun indikaattoreita kehitetään eurooppalaisena yhteistyönä (4/2012)
Suomalaisnuoret ovat osaavia mutta passiivisia kansalaisia (3/2011)

Borg, Sami:
Suuret ikäluokat ja valta (1/2002)
Bradbury, Bruce:
Lapsiköyhyys teollisuusmaissa (Spesiaali 2000)
Byckling, Timo:
Tieteellinen neuvottelukunta Tilastokeskukseen (4/1993)
Bäcklund, Pia:
Ongelmallinen lähiöelämä – mutta kenen näkökulmasta? (1/1999)
Böckerman, Petri:
Työllisyysaste maakunnissa (4/2001)
Böök, Mikael:
Tuliko tietoyhteiskunta? (3/1995)
Castaneda, Anu:
Maahanmuuttajaryhmien elinoloissa on eroja (3/2013)
Maahanmuuttajien hyvinvointia ja terveyttä tutkitaan (2/2011)
Cantell, Timo:
Taloudesta turvallisuuteen: keskustelua kulttuurin taloudellisesta merkityksestä (2/1994)
Colpaert, Alfred:

Tulojen alueelliset ja paikalliset vaihtelut Suomessa vuonna 1995 (Spesiaali 2000)
Työttömyys kuntien sisäisenä ja välisenä ilmiönä (3/1997)
Paikkatieto ja maaseutututkimuksen haasteet (2/1995)

Deacon, Bob:
Ideologista taistelua sosiaaliturvan tulevaisuudesta: Kansainväliset organisaatiot muovaavat sosiaalipolitiikkaa itäisessä Euroopassa (4/1996)
Dijkstra, Lewis:
Eurooppa tarvitsee kasvavia kaupunkeja (3/2004)
Djerf, Kari:
Surveyt tulevaisuudessa (3/1991)
Yhtä juhlaa keittiössä ja olohuoneessa (1/1990)
Elo, Jyrki:
Siunattu hulluus (2/1999)
Medikalisaatio – aikamme sairaus (4/1995)
Ekholm, Elina:
Konflikti kerrostalossa ja miten se ratkaistaan (2/2012)
Ekholm, Jukka:
Metro-tytöistä Nightwishiin – yli puoli vuosisataa suomalaisia hittilistoja (2/2005)
Enache, Anca Loredana:
Talouskriisi ajoi romanialaiset siirtolaiset liikkeelle (1/2013)
Ermala, Aslak:
Metsästys on säilyttänyt suosionsa Suomessa (3/2006)
Eskelinen, Heikki:
Pienen elämän onnea (4/2001)
Eskola, Katariina:
Kirjat kuvan ja äänen aikakaudella (2/1994)
Foley, Kathy:
Moderni identiteetti (3/2001)
Forma, Pauli:
Ikä vastaan organisaatio (2/2011)
Kansalaisten mielipiteet sosiaali- ja terveyspalveluista (2/2008)
Sukupolvien välinen kuilu ja sosiaaliturva kyselytutkimusten valossa (1/2002)
Forsberg, Hannele:
Lasten monipaikkainen asuminen sosiaalisena ilmiönä ja hyvinvoinnin kysymyksenä (1/2014)
Forssen, Katja:
Miten tutkia lasten hyvinvointia? (4/1997)
Fredriksson, Sami:
Uudet velat uhkaavat velkajärjestelyn läpikäynyttä (4/2014)
Frösen, Klaus:
Asuntojen vuokrien säätelystä Euroopassa (3/1990)
Gaily, Shadia:
Maahanmuuttajien hyvinvointia ja terveyttä tutkitaan (2/2011)
Gershuny, Jonathan:
Ajat muuttuvat, muuttuuko ajankäyttö? (1/1992)
Gidengil, Elisabeth:
Vaaleissa äänestäminen siirtyy vanhemmilta lapsille (3/2013)
Gissler, Mika:
Talouskriisit parantavat väestön terveyttä (1/2013)
Elämänlaadun ja sosiaalisen laadun indikaattorit (1/2004)
Terveyden ja hyvinvoinnin sukupuolierot – selittääkö lapsuus- ja nuoruusaika miesten ennenaikaiset kuolemat (3/2000)
Godenhjelm, Petri:
Globaalit arvoketjut ovat tilastoinnin haaste (4/2011)
Vastaajana yritys – tiedon antajana ihminen (3/2009)
SurveyLaboratorio vierailee maaseudulla (2/2007)
Arjen keskustelukäytännöt pätevät myös lomakesuunnittelussa (2/2006)
Julkisten palvelujen laadun haastava arviointi ja mittaaminen (2/2005)
Yritysjohtajat laboratoriossa (3/2003)
Kysymysjärjestys vaikuttaa vastauksiin (4/2002)
Kalaväittämät puntarissa – havaintoja surveymittaamisen herkästä ja moninaisesta luonteesta (4/2000)
Hulluna urheiluun – fanin samaistuminen suosikkijoukkueeseen ja suosikkipelaajaan (2/1999)
Gould, Raija:
Toteutuvatko Terveys 2015 -ohjelman tavoitteet? (2/2003)
Granfelt, Riitta:
Kodittomuuden ja kodin kuvia (1/1999)
Grundström, Elina:
Kolumni: Kiina-ilmiö Kampissa (4/2007)
Gråsten-Salonen, Hanna:
Kolumni: Suuri pieni kärsimys (3/2009)
Grönlund, Henrietta:
Diakonia tunnistaa ja paikkaa palveluiden puutteita (2/2008)


Päivitetty 12.12.2014