Tietoa meistä

Tilastokeskus tuottaa luotettavia ja puolueettomia tilastoja suomalaisesta yhteiskunnasta. Tehtävämme on jalostaa eri tietolähteistä kertyvää tietoa tilastoiksi ja tuoda se kaikkien suomalaisten hyödyksi: kansalaisille, päättäjille, tutkijoille ja muille tietoa tarvitseville.

Tuotamme valtaosan Suomen virallisista tilastoista, joita kehitämme yhdessä muiden tilastontuottajien kanssa. Toimimme aktiivisesti myös kansainvälisissä verkostoissa, joissa tilastointia suunnitellaan ja ohjataan. 

Tilastokeskus on itsenäisesti toimiva valtion virasto valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Meillä työskentelee noin 800 eri alojen asiantuntijaa.

Miten teemme tilastoja?

Suurimman osan tilastoista koostamme erilaisista rekisteritiedoista – esimerkiksi väestöä koskevat tiedot saamme väestörekisteristä ja tulotiedot tulorekisteristä.

Sellaisia tietoja joita emme saa rekistereistä, kysymme kansalaisilta ja organisaatioilta. Vuosittain saamme kyselyihin noin 350 000 vastausta. Jokainen vastaaja on meille tärkeä.

Kehitämme jatkuvasti myös uusien tietolähteiden käyttöä. Käytämme hyödyksi esimerkiksi palveluntarjoajien verkkosivuilta löytyvää tietoa sekä eri tahojen julkaisemaa tiheästi päivittyvää seurantadataa, kuten liikennetietoja automaattisista mittauspisteistä. Rekisteriaineistot käsitellään tilastoiksi niin, että kenenkään henkilökohtaisia tietoja ei voi tunnistaa.

Tilastotieto kuuluu kaikille

Tilastokeskuksen tärkein tehtävä on julkaista luotettavia tilastoja kaikkien käyttöön. Suurin osa tuottamistamme tilastotiedoista on verkossa vapaasti käytettävissä.

Tilastojen lisäksi tuotamme tutkimuksessa hyödynnettäviä aineistoja tutkijoille, teemme tilauksesta erilaisia selvityksiä aineistojen pohjalta, osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun, edistämme tilastojen lukutaitoa yhteiskunnassa ja autamme tiedon tarvitsijoita löytämään etsimänsä tilastotiedon.

Päivitetty 21.3.2023