Julkaistu: 12.12.2014

A BCDEFG H IJ  K L M N OP R S T UVWYZÖ

 

N

 

Naukkarinen, Arvo:
Tulojen alueelliset ja paikalliset vaihtelut Suomessa vuonna 1995 (Spesiaali 2000)
Työttömyys kuntien sisäisenä ja välisenä ilmiönä (3/1997)
Paikkatieto ja maaseutututkimuksen haasteet (2/1995)
Naumanen, Päivi:
Henkistä pääomaa tarjolla – onko sille käyttöä? (2/1993)
Neuvonen, Marjo:
Ulkoilu kuuluu suomalaiseen elämäntapaan (2/2012)
Nevanlinna, Tuomas:
Normaalin rajoissa (3/2006)
Niemelä, Mikko:
Köyhyys periytyy yhtä paljon naisille ja miehille (2/2010)
Niemelä, Pauli:
Näkökulmia turvallisuuteen ja turvattomuuteen (4/1994)
Niemi, Erkki:
Paikka, aika ja tieto (2/2009)
Kaupungin rajat. Laitakaupunki, esikaupunki, nukkumalähiö (3/2004)
Helsinki – kaupunki, seutu, metropoli (3/2004)
Kotomaan koko kuva – Alueindikaattorit kertovat (1/2004)
Kansakuntien varallisuus: Suomi Ruotsi Kanada (1/1997)
Kolme näkökulmaa alueelliseen tuotantoon (2/1995)
Niemi, Hannu:
Karttatekniikasta (1/1995)
Rikollisuus pelottaa (4/1994)
Niemi, Iiris:
Suomalaiset ovat yhä innokkaampia mökkeilijöitä (2/2007)
Eläkeläisten aika (4/2002)
Ajankäyttö meillä ja muualla (4/2002)
EU yhtenäistää... (2/1996)
Kanadassa sijoitetaan haastattelulomakkeiden laatuun (2/1993)
Elämää tilastojen takana (4/1990)
Kuluttamisen aika (1/1990)
Nieminen, Jari:
Kuinka monta meitä on? Väestön laskemisessa on omat haasteensa (1/2014)
Etnisyystiedon merkitys kasvaa maahanmuuton lisääntyessä (3/2013)
Kesällä väestö muuttaa vastavirtaan – pois kasvukeskuksista (2/1999)
Suuri Muuttoko taas? (2/1996)
Nieminen, Markku:
Mökkeilijöiden lukemattomat joukot (2/2007)
Kesämökki, ikioma pienoisvaltakunta (2/2004)
Nieminen, Mauri:
"Kansanterveyttä uhkaavat vaarat on ennenkin torjuttu". (2/2009)
Väestön ja väestötieteen peruskuvaus (2/2008)
Kehitysmaat tuottavat työvoimaa maailmantaloudelle (4/2007)
Keskilukuja keski-iästä (3/2002)
Ulkomaalaiset Suomessa (3/1997)
80 vuodessa vauvapommista eläkeläistulvaan (2/1991)
Nieminen, Tarja:
Haastattelijapalautetta Terveys 2000 –tutkimuksesta (2/2003)
Niemistö, Jarkko:
Heikko taloustilanne heijastuu vähittäiskauppaan (4/2014)
Niitamo, Olavi:
Ihmisen toiminnan vapauden Janus-kasvot (4/1991)
Nikander, Timo:
Alussa asutaan yksin tai kaksin – lopussa uudestaan yksin (4/2013)
Avioliiton suosio on hitaasti kasvanut (2/2010)
Nuoret muuttavat omilleen yhä nuorempina (1/2009)
Katsaus viime vuosien perheellistymiseen Suomessa (2/1997)
Tilastokeskuksen perheellistyminen ja työ –tutkimus (2/1991)
Niva, Mari:
Ruokaa vai lääkettä – kuluttaja ja funktionaaliset elintarvikkeet (2/2000)
Niva, Matti:
Kansankodin asumisprojekti (1/1992)
Nordlund, Anneli:
Millaisia kesiä! - Tilastot kertovat (2/2002)
Nordberg, Leif:
Laajan tilastotieteen puolesta (3/2009)
Surveyaineiston luotettavuus tulonjakotutkimuksessa (1/2003)
Kuinka paljon tuloja minulla ja perheelläni olikaan...? (Spesiaali 2000)
Noro, Anja:
Koti laitoksessa (4/1993)
Notkola, Veijo:
Työmarkkina-asema ja ammatti vaikuttavat työikäisten kuolleisuuteen (2/2011)
Lyhyet työsuhteet 1990-luvun suhdanteissa (3/1999)
Murhien ja tappojen uhrit valikoituvat sosiaalisesti (3/1998)
Nummela, Ilkka:
Markkinameininkiä ja säätyläishuveja (2/2005)
Maakuntako vai välisumma? (4/2001)
Yksikään mies ei edes kyhnytä selkäänsä (2/1997)
Entisaikain pimitykset (3/1996)
Mikä maku, mikä tuoksu (2/1996)
Ihmiset elävät ajallaan, taudit tarttuvat tavallaan (4/1995)
Yhdeksänkymmentäluvun yskä (3/1995)
Maa elää metsillään (2/1995)
Kaski ja aura – 1500-luvun menestystekijät (1/1995)
Oman käden oikeudesta (4/1994)
Kulttuurikukkia (2/1994)
Syytinki (1/1994)
Minna Canth kahden asunnon loukussa (3/1993)
Enemmän elinpäiviä paremmalla ravinnolla (4/1993)
Muodollista lukutaitoa ja harakanvarpaita (2/1993)
Nälkä (1/1993)
Suurten tuloerojen Helsinki (4/1992)
Nuolijärvi, Pirkko:
Hyvinvoinnin avainsanoja: kieli (4/2011)
Nurmela, Juha:
Työikäiset ostavat makeaa, eläkeikäiset rasvaa (4/2014)
Kotitalouksien vuoden 2008 kulutusmenot laskettiin epäsuoraa menetelmää käyttäen (4/2009)
Kulutussiirtymiä koskevaa hypoteesia on mahdollista testata kulutustutkimusten avulla (4/2009)
Ruokaostoksia tehdään useassa kaupassa (4/2008)
Kulutuserot ovat kasvaneet 2000-luvun alussa (1/2008)
Tietoyhteiskuntako hyvinvointivaltion pelastusrengas? (1/2003)
Suuri "muutto" tietoyhteiskuntaan (4/2002)
Vastaako verkko? (3/2002)
Voiko verkkoon syntyä paikka? (2/2002)
Millaisilla mittatikuilla EU arvioi tietoyhteiskunnan toteutumista? – eEurope Benchmarking – Indikaattorit kansalaisnäkökulmasta (1/2002)
Kaistakiistaa (4/2001)
Hyötyä ja iloa Internetistä – harkitusti (haastattelu) (3/2001)
Tietoyhteiskunnan sosiaaliset ansat (3/2001)
Sinkkutrendi: hidaste kestävälle kehitykselle (4/1999)
Suomalaiset ja uusitietotekniikka vuonna 1996 (3/1997)
Mukavuus käy kalliiksi (1/1991)
Nylund, Marianne:
Oma-apu- ja vapaaehtoistoiminnan käsitteellinen ja sisällöllinen paikantaminen (1/2000)
Nyyssölä, Kari:
Ole oma managerisi – akateemisista yrittäjiä työvoimakoulutuksella? (1/1996)
Työttömät nuoret joustavilla työmarkkinoilla (1/1995)
Nätti, Jouko:
Joustavatko miehet työmarkkinoilla? (3/1994)
Kysymyksiä työstä (4/1992)


Päivitetty 12.12.2014